Non-duale Coaching en Therapie Opleiding


Grensverleggend en inspirerend vanuit het hart

 • Professionele ontwikkeling tot non-duaal coach of therapeut
 • Zelf de bevrijdende effecten ervaren van non-duaal Gewaarzijn op je zelf- en wereldbeeld
 • Toepassen van de visie en werkvormen in je werk als coach of therapeut
 • Spirituele ontwikkeling door de integratie van je inzichten in je leven

“Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen
maar door te beseffen wie je ten diepste bent.” 
(Eckhart Tolle)

 

Geluk

Iedere vraag van een cliënt is in wezen een vraag naar het vinden van geluk. Door opvoeding en conditionering zijn wij overtuigd geraakt dat geluk ergens buiten ons te vinden moet zijn. We zoeken het in een bezit of in prestaties, op de beurs en in relaties. Maar echte voldoening, ontspanning en geluk zijn niet te vinden door ze in de buitenwereld na te jagen. Ze vallen ons ten deel door beperkende zelfbeelden los te laten en het contact te herstellen met wie wij ten diepste zijn. De non-duale benadering van coaching en therapie voert direct terug naar die bron en is daardoor grensverleggend en inspirerend vanuit het hart.

Gratis kennismakingsworkshop

Maak kennis met de visie, de inhoud en de trainers. Op 10 december 2020 en 28 januari 2021 vinden introductiemiddagen plaats van 14.00 tot 17.15 uur bij het Atma Instituut in Amersfoort. Afhankelijk van de belangstelling vinden er mogelijk ook introductiemiddagen plaats in september/oktober. Inschrijven via email: info@artoflife.nu of via de contactpagina. Klik hier

 

Voorbij de persoonlijkheid

Non-duale coaching omvat meer dan de toepassing van enkele technieken. Het is een radicale shift in de visie op je cliënten, op de achtergrond van hun vragen en op de manieren om daar effectief mee om te gaan. Met de non-duale benadering van coaching kijk je verder dan het beperkte zelfbeeld van de cliënt. Je herkent dat als een constructie van de mind zonder werkelijke grond. Niet de verbetering of verandering van de persoonlijkheid staat op de voorgrond maar het contact met wie de cliënt ten diepste is: vrij en niet-geconditioneerd Gewaarzijn. Leven en werken vanuit het contact met die essentie, leidt tot een geheel nieuw zelf- en wereldbeeld, opent het hart, inspireert tot nieuw gedrag en is de bevrijding van veel onnodig lijden.

Non-duale coaching is gebaseerd op vier uitgangspunten:

 • Ieder mens is op zoek naar zichzelf
 • Ieder mens is een unieke uitdrukking van het Ene niet-geconditioneerde Gewaarzijn
 • Leven vanuit dit Gewaarzijn is een duurzame bron van geluk
 • Zelfinzicht, aanvaarding en mededogen zijn de weg

'Waar ik vroeger dacht dat het ging om verbinding met de ander, of misschien met mezelf,
weet ik nu dat verbinding er is op het moment dat je je realiseert dat er geen onderscheid is.'

Meike Niemeijer, Non-duale coaching opleiding april 2019.

 

Achtergrond

Non-duale coaching en therapie is het antwoord op het diepste verlangen van ieder mens om zichzelf te zijn. Alleen dit ‘thuiskomen' bij onszelf leidt daadwerkelijk tot de vrijheid, rust en geluk die wij lange tijd zochten. Non-duale coaching is daarom niet gericht op het verbeteren of aanvullen van het bestaande zelfbeeld van de cliënt maar op het loslaten en de bevrijding daarvan. Dit betekent dat aannames en verwachtingen worden verkend en doorzien als gedachtepatronen uit het verleden die geen relatie hebben met de werkelijkheid van dit moment. Deelnemers aan de Opleiding ontdekken dat het geconditioneerde zelfbeeld zelf de bron is van de vragen en kwesties waarmee hun cliënten (en zijzelf) worstelen. Non-duale coaching voert uiteindelijk naar het inzicht dat het ‘ik’ – net als alle gedachten en gevoelens – een constructie is van de mind en dat het doorzien daarvan tot bevrijding en ontspanning leidt.

“Alles wat je denkt dat je bent, dat ben je niet.”

(Sri Nisargadatta Maharaj)

 

Non-duale spiritualiteit

In de Opleiding is de wijsheid van non-duale spirituele stromingen, zoals Advaita-Vedanta en het boeddhistische Dzogchen samengebracht bij moderne inzichten in de aard en werking van bewustzijn. Bronnen daarvoor zijn neurowetenschap, mindfulness en ontwikkelingspsychologie. Uitgangspunten daarbij zijn:

 • Je bent niet je gedachten of gevoelens maar het non-duale Gewaarzijn waarin die verschijnen en weer verdwijnen
 • Materie, gedachten en gevoelens zijn te beschouwen als gestolde vormen van dit Gewaarzijn
 • ‘Nu’ is de enige realiteit en de bron van inspiratie
 • Open aandacht voor ‘wat-is’, is de basis voor effectief denken, voelen en handelen
 • Mededogen is de transformerende kracht voor innerlijke groei en zelfrealisatie
 • Ontspanning, welbevinden en geluk zijn gegeven zodra wij volledig onszelf durven zijn

 

Aanvaarding

Kenmerkend voor deze benadering is het geloof in de kracht van onvoorwaardelijke aanvaarding van ‘wat is’ en vooral van onszelf. Die grondhouding maakt het mogelijk om alle gedachten, gevoelens en behoeften te verwelkomen. Non-duale Coaching en Therapie is dus geen snelweg naar ‘Verlichting’. Niets kan worden overgeslagen, alle onderdelen van de structuur van ego zijn welkom om aan de oppervlakte van het bewustzijn te verschijnen. komen. Het is de kracht van oordeelloze aandacht die ze doet transformeren in hun oorspronkelijke kwaliteiten zoals creativiteit, spontaniteit, plezier en levenslust.

 

'Het inzicht dat gewaarzijn alles kan 'dragen', welke emotie of herinnering er ook op komt.

Mezelf toevertrouwen aan non-duaal gewaarzijn. Alsof mijn hart naar de wereld kijkt.'

  Marlie van de Kerkhof, Non-duale Coaching Opleiding.


Hieronder geeft Alexander een toelichting op de non-duale visie en de toepassing daarvan in het dagelijks leven zoals die ook in de Non-duale Coaching Opleiding gestalte krijgt.

Resultaten

 

De hele opleiding heeft mij tot in mijn Ziel geraakt. Het is mij duidelijk geworden waar de spirituele tradities op duiden: het Non-Duale bewustzijn. Vóór deze opleiding kon ik niet duidelijk herkennen waar naar gewezen wordt. Nu is dat volkomen helder. Hiervoor had ik er veel twijfels over, nu niet meer.
Gerrit Niestijl, deelnemer Non-duale Coaching Opleiding.

 

De non-duale benadering van coaching kenmerkt zich door de combinatie van helderheid en mededogen, precisie en effectiviteit. De werkwijze voert in snel tempo naar een shift in bewustzijn die direct toegang geeft tot ervaring van innerlijke vrede, eenvoud, plezier en geluk. Afgescheidenheid maakt plaats voor verbondenheid, gewoonte en sleur worden vervangen door ontspanning en creativiteit en helder inzicht en mededogen winnen het van manipulatie en dwang.

 

Hieronder enkele reacties van deelnemers aan de Opleiding die in januari 2018 is voltooid. Meer reacties van deelnemers zijn te vinden op de pagina met referenties klik hier.


Structuur van de opleiding

De Opleiding start 2 keer per jaar in het voorjaar en het najaar. 

Voor het najaar van 2020 geldt: bij voldoende belangstelling zal naast de Opleiding die in september begint eventueel ook een Opleiding in november starten.

De opleiding bestaat uit: 8 blokken van 2 dagen plus 2 losse praktijkdagen, totaal 18 dagen. De laatste bijeenkomst is residentieel en vindt plaats in Centrum Athanor, Lochem. De overige bijeenkomsten, zonder overnachting, vinden plaats in Amersfoort.

 

Onderwerpen

Tijdens de Opleiding worden de zes fundamenten van non-dualiteit in relatie tot coaching en therapie behandeld te weten:

 • De ontstaansgeschiedenis van ego en de relatie met non-duaal bewustzijn
 • Bevrijding en transformatie van de grondstructuur van ego
 • Werken met duaal, verruimd en non-duaal bewustzijn
 • Existentiële vragen over leven, identiteit en zingeving vanuit non-duaal perspectief
 • Wegnemen van obstakels om non-duaal bewustzijn te ervaren
 • Actualisatie van het verlangen van de ziel. Concreet worden over eigen koers.
 • Contemplatie, stilte en meditatie als directe weg naar puur Gewaarzijn
 • Ervaren van de paradox van Eenheid en absolute uniciteit van ieder mens

Elke bijeenkomst staat in het teken van een specifieke fase van een coachtraject met de daarbij behorende werkvormen te weten: kennismaking, relatie opbouwen, coachvraag verdiepen, realisatie en leven in Nu, verleden loslaten, actualiseren en toepassing.

 

Kennis en ervaring

Deelnemers maken kennis met de mens- en levensvisie van non-duale spirituele stromingen in boeddhisme (Dzogchen) en hindoeïsme (Advaita) en verdiepen hun inzicht in de werking van bewustzijn gebaseerd op neurowetenschap en westerse ontwikkelingspsychologie. Zij doen ervaring op met een breed scala aan werkvormen en krijgen die ook uitgereikt waardoor men aan het eind van de opleiding over een ruim arsenaal aan oefeningen beschikt om zelf toe te passen. Daartoe behoren inquiries, visualisaties, meditaties en lichaamswerk. Een syllabus en een beknopte verplichte boekenlijst bieden theoretische achtergrond. Regelmatig contact met studiegenoten (intervisie) en het schrijven van procesverslagen ondersteunen de integratie van de ervaringen. Tijdens twee praktijkdagen wordt het non-duale begeleidingsproces verder ingeoefend.

 

Programma overzicht

 

Blok 1. Wat is ‘ik’?

Ik of ego neemt een centrale plaats in bij coaching en begeleiding. Maar wat is eigenlijk ‘ik’? Waaruit is het opgebouwd en wie of wat zijn wij voorbij dit zelfbeeld? Onderwerpen en werkvormen:

 • Visie, doel en kenmerken van non-duale begeleiding
 • Coaching vanuit drie perspectieven: duaal-, verruimd- en non-duaal bewustzijn
 • Kennismaking met verruimd zelfbeeld voorbij de grenzen van ego
 • De transformerende kracht van ‘puur’ luisteren en spreken
 • Houding als instrument voor non-duale coaching
 • Inquiry
 • Vaststellen van egosterkte, contra-indicaties en van het doel van begeleiding

 

Blok 2. De wijsheid van mededogen en doorzien van superego

Non-duale begeleiding is gebaseerd op het inzicht dat Eenheid aan de basis van alles ligt. De grondhouding van de non-duale coach kenmerkt zich om die reden door onvoorwaardelijke aanvaarding van wat is. De coach of therapeut werkt niet aan verandering of verbetering maar helpt de cliënt bij de aanvaarding en het onderzoek van de gevoelens en gedachten die hij/zij doorgaans tracht weg te werken of te veranderen. Je ontdekt dat niet strijd tegen de realiteit maar aanvaarding daarvan tot transformatie leidt. Onderwerpen en werkvormen:

 • Afstemmen op de bron van innerlijke wijsheid en mededogen
 • Innerlijke wijsheid versus het ‘dagelijks zelf’
 • Superego verkennen en doorzien
 • De betekenis en kracht van ‘niet-doen’
 • Meditatievormen voor de ontwikkeling van mededogen

 

Blok 3. Het universele misverstand. Het geconditioneerde zelf en zijn strategieën doorzien

Ongewild en onbewust zijn onze cliënten (en wijzelf) gevormd door vroege aannames over wie wij zijn en hoe de wereld is. Die grondstructuur van ego belemmert het contact met het open en pure non-duale Bewustzijn. Onderzoek naar deze basisstructuur is een noodzakelijke voorwaarde om die te kunnen herkennen en te doorzien als louter een illusie. Onderwerpen en werkvormen:

 • De reis van de ziel; de ontstaansgeschiedenis van ego vanuit een non-duaal perspectief
 • Werken met de kernidentiteit van ego: het eerste zelfbeeld, zijn basisaanname en de compenserende strategie
 • Begeleiding bij het doorzien en loslaten van de kernidentiteit
 • De transformerende kracht van aandacht en aanvaarding
 • Introductie in non-meditation

 

Blok 4. Non-dualiteit, vragen over zingeving en het schijnbare dilemma tussen worden en zijn

Het non-duale perspectief levert een fundamenteel nieuwe visie op onze identiteit en op de betekenis van het leven. De bevrijding van de basale energieën liefde en wilskracht uit hun geconditioneerde vorm biedt een uitweg uit het schijnbare dilemma tussen Zijn en worden. Groei en ontwikkeling blijken dan noodzakelijke voorwaarden om vanuit non-duaal Gewaarzijn in het leven te kunnen staan. Onderwerpen en werkvormen:

 • Realisatie van fundamentele bronnen van menselijk lijden
 • Innerlijke wijsheid als bron voor levensvragen
 • Verkennen van de geconditioneerde vormen van liefde en wil in je leven
 • Terugnemen van de essentiële kwaliteiten Liefde en Wil

 

Blok 5. Het verleden afronden en open aanwezig zijn in Nu

Het ‘zo-zijn’ is uiteindelijk het antwoord op al onze vragen en zoeken. Ontspannen in de werkelijkheid van het moment, zonder manipulatie van onszelf of de ander, is de directe weg naar vrijheid en vrede in jezelf. De route loopt via de verkenning van alles wat het directe contact met non-duaal bewustzijn in de weg staat. Onderwerpen en werkvormen:

 • Verkennen van ‘overdracht’ op de cliënt en op non-dualiteit
 • Doorzien van de pijler van de egostructuur
 • Loslaten van de gehechtheid aan lijden
 • Afronden van 'Unfinished Business'

 

Blok 6. Sereniteit, verzoening en loslaten van claims uit het verleden

Onbewuste claims en verwachtingen houden de cliënt gevangen in 'armoedebewustzijn': handelen vanuit een gevoel van tekort. Als die claims worden doorzien en losgelaten ontstaat de rust en innerlijke ruimte om het wezen van wie wij zijn te ontdekken. Onderwerpen en werkvormen:

 • Claims doorzien en nieuw gedrag ontwikkelen
 • Non-duale benadering van vergeving en verzoening
 • Non-dual Inquiry
 • Deconstructie van zelfbeelden

 

Blok 7. Wijsheid en liefde als basis van je leven

De realisatie dat er slechts Eén Bewustzijn is en dat wij daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaken, opent de weg om volop te genieten van het leven, precies zoals dat zich in de werkelijkheid van het moment ontvouwt. We helpen de cliënt hierbij met het inzicht en de ervaring dat bevrijding niet te vinden is binnen de denkkaders van ego maar daarbuiten in het non-duale Gewaarzijn zelf. We beoefenen gespreksvormen om dit inzicht te bewerkstelligen. Onderwerpen en werkvormen:

 • Deconstructieve gespreksvoering
 • Rusten in de Grond van non-duaal Gewaarzijn
 • Werken met Koans als weg naar zelfrealisatie
 • Heling van de wond van het hart en terugnemen van universele kwaliteiten

 

Blok 8. Rust in Zijn, doe wat je hart je ingeeft

De laatste stap in de begeleiding bestaat uit concretisering van de inzichten en ervaringen die de cliënt heeft opgedaan. Persoonlijke wil krijgt glans en inspiratie door die af te stemmen op de Wil van Inspiratie. Waar verlangt je cliënt ten diepste naar en hoe kan hij/zij dit realiseren? Onderwerpen en werkvormen:

 • Het verlangen van de Ziel
 • Afstemmen op de innerlijke bron van Inspiratie
 • Concreet worden en koers bepalen

 

Opleidingsresultaten
De opleiding leidt op tot non-duaal coach of therapeut. Tot de ontwikkelpunten behoren:

 • De non-duale visie tot een doorleefde ervaring maken
 • Werken met de dieptestructuur van de psyche
 • Omgaan met zingevingsvragen
 • Faciliteren van leven vanuit non-duaal bewustzijn
 • Werkvormen voor de ontwikkeling van non-duaal bewustzijn toepassen in de coachpraktijk
 • Meditatievormen waaronder mindfulness, vipassana en ‘non-meditation’
 • Momenten van zelfrealisatie

Aan de Non-duale Coaching & Therapie Opleiding zijn 105 PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Kenmerk: 190327-AoL-020. Met deze PE punten kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessementprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie treft u aan op www.nobco.nl.

 

Artikel Tijdschrift voor Coaching

Download
Non-duale Coaching en Therapie: Op het snijvlak van psychologie en spiritualiteit
Ieder mens is op zoek. Op zoek naar geluk. We jagen het na op de beurs en in relaties, in carrière en prestaties. Maar als we het dan denken gevonden te hebben is dat meestal maar van korte duur. In deze tijd van toenemend bewustzijn ontdekken we dat geluk niet nagestreefd kan worden. Geluk is een staat van Zijn die zich ontvouwt zodra wij stoppen met najagen en contact maken met ons diepste zelf. Voorbij al onze ideeën over onszelf, voorbij de grenzen van onze persoonlijkheid, ontdekken we de rust, stevigheid en goedheid van de non-duale werkelijkheid.
Zollner Non-duale Coaching op het snijvl
Adobe Acrobat document 773.7 KB

Artikel PSC Magazine/ Nederlandse Federatie v. d. Gezondheidszorg

Download
Non-duale Coaching en Therapie: Naar het bewustzijn achter de persoonlijkheid
Non-duale coaching en therapie ziet ego als een mentale structuur in dienst van overleven, niet als iets dat wij ten diepste zijn. Voorbij het begrensde zelfbeeld van ego vinden we onze essentie; non-duaal, vrij en niet -geconditioneerd bewustzijn. De weg daarnaartoe bestaat uit radicaal zelfonderzoek, onvoorwaardelijke aanvaarding en onbegrensd mededogen. Het resultaat is vrijheid, ontspanning, levenslust en duurzaam geluk.
Artikel PSC A. Zollner.pdf
Adobe Acrobat document 556.6 KB

Reacties van deelnemers

 

'Ik ben intens dankbaar voor het volgen van deze opleiding, het ontmoeten van deze mensen en voor de begeleiding die ik heb mogen ontvangen. Niks anders dan liefde voel ik nu, dankbare vreugdevolle liefde. Namasté.'  
Lisanne Nuijten, Non-duale Coaching opleiding, april 2019. 

 

Meer reacties van deelnemers vind je hier.

 

Voor wie?

De Opleiding is ontwikkeld voor coaches en therapeuten, trainers en HR-managers en voor hen die non-dualiteit als basis willen nemen voor hun professionele functioneren als leidinggevende of stafmedewerker. Deelnemers beschikken over een HBO of academisch opleidingsniveau.

Deelnemers herkennen dat integratie van non-duale concepten in het dagelijks (werk)leven een ontwikkelingsweg is. De identificatie met de egostructuur is daarbij het grootste obstakel. Deelnemers zijn daarom bereid tot zelfreflectie en het onderzoeken van bestaande zelf- en wereldbeelden.

Naast het bijwonen van de opleidingsdagen – ongeveer 175 trainingsuren – bestaat de studiebelasting uit ongeveer 90 uur te besteden aan: studie, procesverslag en coachgesprekken met een medestudent.

Opleidingsgroep: Het minimum aantal deelnemers is 8, het maximum is 14.

 

Inschrijven

Je kunt je inschrijven via de contactpagina: zie onderstaande link. Of email naar info@artoflife.nu

Aan deelname gaat een (telefonisch) intakegesprek vooraf. In een later stadium ontvang je nog een intakeformulier.

 

Werkwijze

Art of Life ontwikkelt opleidingen, trainingen en retraites. Tevens bieden wij individuele begeleiding aan op het snijpunt van spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. De werkwijze is geïnspireerd door de wijsheid van boeddhisme, zen, christendom en op moderne vormen van bewustzijnsontwikkeling vooral het werk van Almaas, Zijnsoriëntatie, Kwantum Psychologie en Radiant Mind. Deze zienswijzen zijn samengebracht zonder die als kant en klare leerstellingen te presenteren. ‘Onderzoek en behoud het goede’ is de leidraad op deze weg van bewustzijnsontwikkeling.

 

Begeleiding

De training die start in september 2020 wordt begeleid door Ger Wildering, Alexander Zöllner en een assistent trainer. De training die start in maart 2021 wordt begeleid door Ger Wildering en een assistent trainer.

Alexander is spiritueel leraar, trainer en NOBCO geregistreerd Master Practitioner Coach.
Ger is trainer/coach en was voorheen werkzaam als geestelijk verzorger bij Defensie. Hij is sinds lange tijd betrokken op het pad van non-duale spirituele ontwikkeling. Hij is door Alexander opgeleid en geautoriseerd als trainer voor Art of Life. Voor meer informatie over de achtergrond en opleiding van de trainers klik hier.

 

Praktisch

Waar?

De 2-daagsen zonder overnachting vinden plaats in het Atma Instituut, Zuidsingel 1, 3811 HA Amersfoort. Het afsluitende blok vindt plaats in Conferentiecentrum Athanor te Lochem en is met overnachting.

 

Data

September 2020 (vol): 14-15 september, 26-27 oktober (met overnachting), 23-24 november, 11-12 januari 2021, 24-25 februari (met overnachting), 16-17 maart, 30 maart (praktijkoefendag), 20-21 april, 3 mei (praktijkoefendag), 18-19 mei (met overnachting).

 

Maart 2021 (nog ruimte): 2-3 maart, 12-13 april, 25-26 mei, 21-22 juni, 14-15 september, 28 september (praktijkoefendag), 12-13 oktober, 1 november (praktijkoefendag), 9-10 november en 7-8 december (met overnachting).

 

Kosten: Particulier: € 2800,- / ZZP: € 3360,- / Via werkgever: € 3920,-. Accommodatiekosten € 775,-
Totaal: Particulier: € 3575,- / ZZP: € 4135,- / Via werkgever: € 4695,-. Inclusief verblijfskosten, 2 praktijk-oefendagen, de syllabus en werkboek met oefeningen. Exclusief ca. € 90,- aanschaf verplichte literatuur. Betaling in termijnen is mogelijk.

 

CRKBO: De Non-duale Coaching en Therapie Opleiding is een door het CRKBO geregistreerde beroepsopleiding en vrijgesteld van btw. De opleiding is veelal fiscaal aftrekbaar als beroepsopleiding.

Tot 31 december 2020 zijn de deelnamekosten voor privé-personen aftrekbaar via de inkomstenbelasting. Voor ZZP'ers zijn de kosten aftrekbaar als bedrijfskosten. Per 1 januari 2021 zal de overheid de regeling aanpassen. Wanneer daarover meer bekend is, zetten we dat op deze website.

Rekenvoorbeeld: Deelnamekosten particulier € 2800 minus fiscale drempel à € 250 = € 2550. Teruggave via loonbelasting (stel) 40%. Resteert € 1530. Netto kosten van de Opleiding: € 1530 + € 775 = € 2305,-.
Voor zzp'ers en ondernemers gelden overeenkomstige aftrekregelingen via verrekening van de bruto-omzet.
Meer informatie over scholingsaftrek is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Algemene voorwaarden

Download
Algemene-Voorwaarden-Art-of-Life.pdf
Adobe Acrobat document 309.9 KB

Aanmelden Non-duale Coaching & Therapie Opleiding

Via telefoon

0653700930