Non-duale Coaching


De kunst om werkelijk jezelf te zijn

Non-duale Coaching is een uitnodiging om ‘thuis’ te komen bij jezelf en van daaruit je leven vorm te geven. Coaching bij Art of Life schept helderheid in kwesties die spelen in je werk en in leven. Je gaat jezelf beter begrijpen, ontdekt wat je werkelijk wilt en ontwikkelt persoonlijke kwaliteiten. Je bevrijdt je van oude zelfbeelden en beperkende overtuigingen. De werkwijze is ervaringsgericht en dat garandeert dat je na enkele gesprekken al daadwerkelijke veranderingen opmerkt in de manier waarop je met jezelf, en met anderen omgaat.

 

Mogelijke onderwerpen voor coaching zijn: 

 • Je bent altijd druk maar vraagt je af waar je leven eigenlijk over gaat.
 • Je vindt dat je niets te klagen hebt maar bent regelmatig niet gelukkig.
 • Je vermoedt dat je veel meer in huis hebt dan wat je nu laat zien.
 • Je wilt meer genieten maar voelt je geremd of neerslachtig.
 • Je weet wel wat je niet wilt, maar niet wat je wel wilt.
 • Ondanks alle mensen om je heen voel je je eenzaam en niet werkelijk gezien.
 • Je wilt innerlijke conflicten of oude kwesties oplossen.
 • Je doet je dingen maar vraagt je ondertussen af wat de zin daar van is.
 • Je verlangt naar verdieping, naar een inspirerende visie op je leven.

Ieder mens komt ze tegen en meestal onverwacht; situaties die ons confronteren met tegenslag of verlies, ons vervullen met verdriet, verwarring en onzekerheid. Aanvankelijk trachten we die negatieve gevoelens en gedachten te ontkennen, naar de achtergrond van ons bewustzijn te schuiven of ‘weg te werken’. We maken ons druk, doen er nog een schepje bovenop, gaan vaker op vakantie of vullen de agenda tot de nok met leuke activiteiten. Meestal zonder veel resultaat, want de regel luidt: ‘what you resist, persist..’

 

Aanvaarding

Wat wél werkt is tijd nemen om echt stil te staan bij jezelf. Tijd om de blik naar binnen te richten en de gevoelens en gedachten die daar huizen met vriendelijke aandacht te onderzoeken. De sleutel voor dit werk is de volledige aanvaarding van ‘wat is’ en vooral van jezelf. Als wij niet langer proberen om onszelf anders te laten zijn dan wij zijn, ontstaat innerlijk de ruimte om effectief om te gaan met onze verlangens, verdriet, verwachtingen en zelfbeelden. Dan zijn die gedachten en gevoelens niet langer een sta in de weg voor ons geluk, iets waar we vanaf moeten, maar richtingwijzers op de weg terug naar ons zelf.

 

Essentie

Er is een groot verschil tussen wie je in oorsprong was en wie je geworden bent. In je volwassen leven zijn die twee sporen uit elkaar gaan lopen. Door opvoeding en opleiding zijn wij geïdentificeerd geraakt met onze persoonlijkheid. Die is echter samengesteld uit zelf- en wereldbeelden uit je verleden. Het doel van Non-duale Coaching en Therapie is om je weer in contact te brengen met je essentie; dat wat je in oorsprong bent. Dat is jouw echte basis, de onwrikbare grond van je bestaan waar ieder mens in wezen naar op zoek is. Het is ook de bron van belangrijke kwaliteiten voor je persoonlijke groei, zoals wilskracht, creativiteit en compassie.

 

Nu

We nemen het Nu als de basis voor je innerlijke ontdekkingsreis. Onderweg onderzoeken wij de vragen die je bezighouden, kwesties die spelen, de onaffe zaken die erkenning zoeken. Iedere vraag is welkom en interessant omdat - zoals Carl Jung eens opmerkte - iedere psychologische vraag in feite een spirituele vraag is; een vraag naar zingeving en betekenis. Stil staan bij je verleden is dan ook geen doel op zich. We besteden er net zoveel aandacht aan als nuttig is om je ervan te bevrijden. De aandacht is vooral gericht op wie je Nu bent, wat je Nu wilt en hoe je dat Nu vorm wilt geven.

 

Resultaat

 • Inspiratie, zingeving en visie op je leven
 • Innerlijke groei en loslaten van beperkende gedachten
 • Aansluiting vinden op de bron van je eigen Wijsheid
 • Meer ontspanning, voldoening en plezier
 • Daadwerkelijk gaan doen waar je hart naar verlangt
 • Evenwicht vinden tussen actie en ontspanning

 

Werkwijze

Coaching of Therapie bij Art of Life is gebaseerd op Non-duale filosofie en westerse psychologie. Kenmerkend van deze vorm van begeleiding is dat die niet gericht is op het ontwikkelen van een verbeterde versie van jezelf. De echte verandering schuilt paradoxaal genoeg in onvoorwaardelijke aanvaarding van alle gevoelens en gedachten die in bewustzijn verschijnen. Door ze te erkennen en te ontvangen kunnen ze eindelijk tot rust komen. Zodra je de strijd met de waarheid van jezelf of van de wereld om je heen aanvaardt, ontstaat er ruimte om te ontdekken waar het je echt om gaat en wat het verlangen van je ziel is. Je verlaat jezelf niet langer, wordt trouw aan jezelf en vindt wegen om daar uitdrukking aan te geven. Al na enkele gesprekken merk een verschuiving op in zelf- en wereldbeelden, komen innerlijke kwaliteiten tot bloei en ontwikkel je visie  op de weg die je wilt gaan.  Als onderdeel van de gesprekken maken we gebruik van zelfonderzoek (inquiries), visualisaties, meditatie en opdrachten om tussen de sessies door mee te oefenen.

 

Voor wie?

Coaching is effectief voor mensen die problemen en vragen hebben over hun leven en op zoek zijn naar richting, zingeving, innerlijke groei en ontspanning. Het proces van innerlijke groei kent pieken en dalen, is soms confronterend maar altijd inspirerend en vervullend.

 

Begeleiding

 

Coaching wordt gegeven door de huidige trainers van Art of Life, Marlie van de Kerkhof en Meike Niemeijer.

Alexander Zöllner werkt uitsluitend met deelnemers van de opleidingsgroepen van Art of Life.

 

Kennismaken 
Je kunt contact opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via de contactpagina 

De sessies bestaan uit gesprekken van 1 uur tot maximaal 75 minuten. 

 

Plaats

De sessies vinden plaats op onze vaste locaties in Amsterdam, Utrecht, of via Zoom.

 

Kosten

- Indien privé betaald € 95,-

- Indien vergoed door de werkgever € 225,- per sessie.

Tarieven zijn exclusief 21% BTW.


Aanmelden kennismakingsgesprek

Telefonisch

06-54105904  /  06-43087356

Contactformulier