Art of Life: 'Groeien in Bewust Zijn'


Art of Life is een centrum voor non-duale bewustzijnsontwikkeling opgericht in 2008. De trainingen, opleidingen, retraites en individuele begeleiding zijn gebaseerd op de wijsheid en mensvisie van non-duale spirituele stromingen en westerse psychologie. De combinatie van non-duale spiritualiteit en psychologie leidt tot een effectief en evenwichtig pad van spirituele ontwikkeling dat gebaseerd is op mededogen, inspiratie en wijsheid. De trainingen, opleidingen en retraites kenmerken zich door een ervaringsgerichte benadering zonder dogma's of goeroes. 'Onderzoek en behoud het goede' is daarbij ons uitgangspunt. Meer over non-dualiteit lees je hier.

 

Verlichting is de onvoorwaardelijke aanvaarding van jezelf
om zo te ontdekken dat dit zelf niet bestaat."
(Alexander)

 


KENNIS MAKEN MET ART OF LIFE?

Je bent welkom bij onze workshops en inspiratiedagen.

  

Kennismakings -en Inspiratiedag

2 september     13:30 - 17:00      Boerderij Landzicht, Vreeland

 

Workshop Moeiteloze Zelfliefde

16 september    10:00 - 18:00    Boerderij Landzicht, Vreeland


Innerlijke Wijsheid

 

De trainingen, opleidingen en retraites van Art of Life zijn gericht op zelfrealisatie, de ontdekking wie of wat je ten diepste bent. De programma's voeren je stap voor stap tot het inzicht dat je niet jouw ego bent maar de bron daarvan namelijk tijdloos en niet-geconditioneerd Gewaarzijn. Die realisatie doet je ontwaken uit de droom van beperkende aannames en zelfbeelden. Je onderzoekt je zelf- en wereldbeelden met het doel om je daarvan te bevrijden. Veel aandacht gaat uit naar de integratie van je inzichten in het dagelijks leven. Individuele begeleiding kan onderdeel uitmaken van dit proces. Deze non-duale benadering van innerlijke groei is geen verzameling technieken die een plaats krijgt binnen het gedragsrepertoire van ego maar leidt tot een radicale shift in je bewustzijn. Je ontdekt dat je in essentie vrij en open Gewaarzijn bent dat de geboortegrond blijkt te zijn van liefde, wilskracht, mededogen en plezier.      

 

Bronnen

 

De programma's van Art of Life zijn gebaseerd op de non-duale stromingen van boeddhisme (Dzogchen), hindoeïsme (Advaita-Vedanta) en hedendaagse representanten van de non-duale visie zoals Sri Nisargadatta Maharaj, Adyashanti, Eckhart Tolle en Rupert Spira. Daarnaast putten we uit de kennis en ervaring ontleend aan de westerse ontwikkelingspsychologie. Daaruit is een effectieve, eigentijdse en in de praktijk bewezen versie van non-duale bewustzijnsontwikkeling ontstaan.

 

Ontwikkelingspsychologie schept een helder kader om de ontstaansgeschiedenis van ego te begrijpen en biedt aanknopingspunten om je te bevrijden van de beperkende aannames en gedragspatronen waaruit ego is samengesteld.

Non-duale spiritualiteit gaat een stap verder en brengt je in contact met je essentie, dat wat je ten diepste bent. Deze zelfrealisatie opent je hart, verlicht je ziel en ontspant je geest. Meditatie, Contemplatie en Zelfinzicht zijn de hulpmiddelen. Wijsheid, inspiratie, mededogen, wilskracht, ontspanning en plezier zijn het resultaat. Lees meer over deze visie en werkwijze in de beschrijving van onze trainingen.

 

Wie ben jij?

Wij werken vanuit het inzicht en de ervaring dat alle wijsheid, inspiratie en geluk in jezelf te vinden zijn. Zij liggen verborgen onder veel aannames en gewoontepatronen die je in de loop van de tijd het aangenomen. Je bent oneindig veel ruimer en ruimhartiger dan het zelfbeeld dat ego je voorhoudt. Zelfonderzoek brengt je al snel weer in contact met je innerlijke wijsheid en de rijkdom aan universeel menselijke kwaliteiten.

 

 'Realiteit gaat over wat je gelooft en waarheid gaat over de ervaring van het Nu.
En bovenal is het leven een niet te kennen mysterie.'
L.isanne N. deelnemer non-duale Coaching Opleiding.

 

 

Acceptatie en mededogen

 

Innerlijke groei kent slechts één voorwaarde: de volledige aanvaarding van ‘wat-is’ en vooral van jezelf. Non-duale bewustzijnsontwikkeling bestaat niet uit aan- of afleren van bepaalde gedachten of handelwijzen maar uit eenvoudig en zonder voorbehoud aanwezig zijn bij wat zich in je gewaarzijn aandient. De boeiende vraag daarbij is niet zozeer wát zich aandient, maar wie of wat het is dat zich daar gewaar van is. Wie ben je ten diepste? Met die vraag belanden wij bij de essentie van alle spirituele wegen. De trainingen en intensives hebben zonder uitzondering tot doel om je te helpen jouw antwoord te vinden op deze vraag.

 

Vervulling

Veel van wat wij nastreven leidt weliswaar tot tijdelijke bevrediging, maar is niet werkelijk vervullend. In deze tijd van toenemend bewustzijn groeit het besef dat duurzame ontspanning, geluk of welbevinden zich niet buiten ons bevinden noch af te dwingen zijn door inspanning of streven. Ze vallen ons ten deel wanneer wij de zoektocht staken en terugkeren bij onszelf. Daar, in de stilte van ‘zo-zijn’, vinden we de rust die wij lang zochten, ontdekken wij dat liefde, blijheid en vriendelijkheid inherent tot onze natuur behoren en vinden we antwoorden op essentiële vragen over wie wij zijn en wat de betekenis is van ons leven.

 

Mindbleeps

Op basis van dit gegeven schreef Alexander een groot aantal Mindbleeps waarvan er enkele op de website zijn te vinden: klik hier Mindbleeps zijn korte inspirerende tekstjes die de relatie tussen non-dualiteit en het dagelijks leven tot onderwerp hebben. 
Een veertigtal Mindbleeps is verzameld in het boekje 'Mindbleeps / Schetsen in non-dualiteit.
Te bestellen via de Webshop klik hier.

 

Lees hier meer over de visie van Art of Life op non-duale bewustzijnsontwikkeling.


Video-Interviews

Nieuw: September 2020, Video-interview: 'Leven vanuit bezieling, mét al het gedoe...' Een interview van Eva Kaldenbach van 'de verhalenmakerij.nl met Alexander. Klik hier:

 

Bekijk het video-interview 'Wat is non-dualiteit?' met Alexander voor de website en podcast Non-dualiteit.nl op 6 januari 2016. Klik hier

 

 

De Weg

Uitgangspunt is dat we niet de neerslag zijn van ons verleden. Ongeacht onze persoonlijke geschiedenis zijn liefde, blijheid, inspiratie, en de kracht om ons leven naar eigen wens vorm te geven, ongeschonden en direct voorhanden. Het leven vormgeven op basis van die innerlijke rijkdom is een levenskunst en het resultaat van een proces van bewustzijnsontwikkeling gebaseerd op meditatie, contemplatie en zelfonderzoek.

  • Meditatie voert terug naar je essentie, dat wat je ten diepste bent.
  • Contemplatie gaat voorbij het conceptuele denken en geeft ruimte aan de stem van je wijsheidsgeest, liefde en inspiratie.
  • Zelfonderzoek neemt de obstakels weg die het contact met je essentie en inspiratie versluieren. 

Non-duale Spiritualiteit

Non-duale Spiritualiteit is de eeuwenoude wijsheid van hindoeïsme (Advaita Vedanta), Zen en Tibetaans boeddhisme (Dzogchen) die ons doet inzien dat wij in wezen geen afgescheiden en betekenisloos bestaan leiden in een wereld die wij gewoonlijk buiten ons denken waar te nemen. Non-duale spiritualiteit ziet deze splitsing die ego aanbrengt tussen zichzelf en de wereld als een illusie en de bron van al het menselijk lijden. In werkelijkheid maken wij deel uit van één omvattend proces van voortdurende ontvouwing en creatie - de schepping - waarin niets op zichzelf staat en ieder mens een uitdrukking is van dezelfde Bron of scheppende Energie. Dit inzicht vindt nu ook bevestiging in de wereld van kwantumfysica. De schijnbaar solide wereld van plaats, tijd en materie blijkt in wezen vooral 'leeg' te zijn en zonder kern. Datzelfde geldt voor het ego dat - hoewel schijnbaar solide - feitelijk geen kern of basis heeft. 

Lees meer over non-dualiteit.