Art of Life: 'Groeien in Bewust Zijn'


Art of Life is een centrum voor non-duale bewustzijnsontwikkeling. Sinds de oprichting in 2008 door Alexander Zöllner verzorgt Art of Life trainingen, opleidingen, retraites en individuele begeleiding gebaseerd op de wijsheid en mensvisie van non-duale spirituele stromingen en westerse psychologie.

 

De combinatie van non-dualiteit en psychologie leidt tot een effectief en evenwichtig pad van spirituele ontwikkeling dat gebaseerd is op mededogen, inspiratie en wijsheid. De ervaringsgerichte benadering is vrij van dogma's of goeroes. 'Onderzoek en behoud het goede' is ons uitgangspunt. 


“Vanuit wijsheid zie ik dat ik niets ben, 

vanuit liefde zie ik dat ik alles ben. 

Tussen deze twee ontvouwt zich mijn leven.”  

 -Sri Nisargatta Maharaj - 


Aanbod

Het programma van Art of Life bestaat uit opleidingen, trainingen, retraites en individuele begeleiding met als gemeenschappelijk thema het onderzoek en de realisatie van je diepste zijn en de unieke expressie daarvan in je leven. 

 

Voor iedereen die op welke manier dan ook bezig is met het begeleiden van anderen, of die ambitie heeft: coaches, therapeuten, docenten, trainers, managers, bieden wij de Non-duale coaching en therapie opleiding aan. 

 

Het verlangen naar realisatie van je diepste zijn krijgt bij Art of Life vorm in de Inner Journey Home.

3 afzonderlijk te volgen jaren waarin de verdieping van je non-duale inzichten en de vertaling daarvan in je dagelijks leven centraal staan. Deelnemers die eerder de Non-duale coaching en therapie opleiding volgden stromen in het tweede jaar van de Inner Journey Home in.

 

Naast de doorlopende programma's kun je bij Art of Life terecht voor retraites, workshops, en ervaringsdagen.


Kennismaken met Art of Life

Kennismaken met Art of Life kun je doen tijdens inspiratiedagen, ervaringsgerichte (introductie)workshops of via de retraites.

 

De eerstvolgende gelegenheden zijn:

12 juli:                               Introductieworkshop Non-duale Coaching en Therapie opleiding

6 september:                      Introductieworkshop Non-duale Coaching en Therapie opleiding


Achtergrond

 

Innerlijke Wijsheid

Het aanbod van Art of Life is gericht op zelfrealisatie, de ontdekking wie of wat je ten diepste bent. De programma's voeren je stap voor stap tot het inzicht dat je niet je ego bent, maar de bron daarvan, namelijk tijdloos en niet-geconditioneerd Gewaarzijn.

 

Die realisatie doet je ontwaken uit de droom van beperkende aannames en zelfbeelden. Je onderzoekt je zelf- en wereldbeelden met het doel om je daarvan te bevrijden. Veel aandacht gaat uit naar de integratie van je inzichten in het dagelijks leven.

 

Deze non-duale benadering van innerlijke groei is geen verzameling technieken die een plaats krijgt binnen het gedragsrepertoire van ego maar leidt tot een radicale shift in je bewustzijn. Je ontdekt dat je in essentie vrij en open Gewaarzijn bent dat de geboortegrond blijkt te zijn van liefde, wilskracht, mededogen en plezier.      

 

Bronnen

De programma's van Art of Life zijn gebaseerd op de non-duale stromingen van boeddhisme (Dzogchen), hindoeïsme (Advaita-Vedanta) en hedendaagse representanten van de non-duale visie zoals Sri Nisargadatta Maharaj, Adyashanti, GangaJi en Eckhart Tolle. Daarnaast putten we uit de kennis en ervaring ontleend aan de westerse ontwikkelingspsychologie. Daaruit is een effectieve, eigentijdse en in de praktijk bewezen versie van non-duale bewustzijnsontwikkeling ontstaan.

 

Ontwikkelingspsychologie schept een helder kader om de ontstaansgeschiedenis van ego te begrijpen en biedt aanknopingspunten om je te bevrijden van de beperkende aannames en gedragspatronen waaruit ego is samengesteld.

 

Non-duale spiritualiteit gaat een stap verder en brengt je in contact met je essentie, dat wat je ten diepste bent. Deze zelfrealisatie opent je hart, verlicht je ziel en ontspant je geest. Meditatie, contemplatie en zelfinzicht zijn de hulpmiddelen. Wijsheid, inspiratie, mededogen, wilskracht, ontspanning en plezier zijn het resultaat. Lees meer over deze visie en werkwijze in de beschrijving van onze trainingen


Wie ben jij?

Wij werken vanuit het inzicht en de ervaring dat alle wijsheid, inspiratie en geluk in jezelf te vinden zijn. Zij liggen verborgen onder de vele aannames en gewoontepatronen die je in de loop van de tijd hebt aangenomen.

 

In werkelijkheid ben je oneindig veel ruimer en ruimhartiger dan het zelfbeeld dat ego je voorhoudt. Zelfonderzoek brengt je direct weer in contact met je innerlijke wijsheid en de rijkdom aan universeel menselijke kwaliteiten.

 '

 

The place you are looking for is the place you are looking from.

Franciscus van Assisi 

 

Acceptatie en mededogen

Zelfrealisatie kent slechts één voorwaarde: de volledige aanvaarding van ‘wat-is’ en vooral van jezelf. Non-duale bewustzijnsontwikkeling bestaat niet uit aan- of afleren van bepaalde gedachten of gedragspatronen maar uit eenvoudig en zonder voorbehoud aanwezig zijn bij wat zich in je gewaarzijn aandient.

De boeiende vraag daarbij is niet zozeer wát zich aandient, maar wie of wat het is dat zich daar gewaar van is. Wie ben je ten diepste? Met die vraag belanden wij bij de essentie van alle spirituele wegen.

 

Ons volledige aanbod heeft zonder uitzondering tot doel om je te helpen jouw antwoord te vinden op deze vraag.


Het Padloze Pad

 

Uitgangspunt is dat we niet de neerslag zijn van ons verleden. Ongeacht onze persoonlijke geschiedenis zijn liefde, levenslust, inspiratie, en wilskracht, in essentie ongeschonden en direct beschikbaar. Het leven vormgeven op basis van die innerlijke rijkdom is een levenskunst en het tastbare resultaat van een proces van bewustzijnsontwikkeling dat bestaat uit meditatie, contemplatie en zelfonderzoek.

  • Meditatie voert terug naar je essentie, dat wat je ten diepste bent.
  • Contemplatie gaat voorbij het conceptuele denken en geeft ruimte aan de stem van je wijsheidsgeest, liefde en inspiratie.
  • Zelfonderzoek neemt de obstakels weg die het contact met je essentie en inspiratie versluieren. 

 

 

Meer over non-dualiteit lees je hier.