Audio bestanden


In het Handboek Non-duale Coaching en Therapie zijn diverse visualisaties en meditaties opgenomen.

Een aantal daarvan is te downloaden als audiobestand zodat de lezer van het Handboek zelf de kracht van deze vormen van begeleiding kan ervaren.

 

Om deze visualisaties en meditaties effectief in te kunnen zetten bij coaching en therapie is ervaring noodzakelijk met de techniek van begeleiding van deze werkvormen. Ook inzicht in de visie, timing en ruimere context van een coachingtraject zijn daarbij van belang. De benodigde ervaring en vaardigheid worden opgedaan in de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding.

 

Audiobestanden van visualisatie en meditaties uit het Handboek Non-duale Coaching en Therapie

 

Visualisaties

Hoofdstuk   Onderwerp                                                                            Pagina          Download

8.4.1               Metavisie op het dagelijks zelf                                                229            Link

9.2.2               Visualisatie Superego, het kind en transpersoonlijke
                      kwaliteiten                                                                             247            Link

 

10.8.1             Visualisatie Opdiepen van kernkwaliteiten                               292            Link

 

11.7.2              Visualisatie Ontmoeting met de ouders en oerouders              317             Link

 

Meditaties

Hoofdstuk      Onderwerp                                                                           Pagina       Download     

8.6.1                  Mindfulness en ontspanningsmeditatie                                 233          Link

                            

9.9.1                  Meditatie Shamata-Vipassana                                              264          Link

 

10.10.1               Meditatie Disidentificatie van ‘ik’                                          297          Link

 

10.10.2              Meditatie Puur onbegrensd bewustzijn                                  299          Link

 

13.9.2                Meditatie Eeuwige presentie                                                 375           Link

 

14.3                   Meditatie Intiem verblijven in non-duaal Gewaarzijn             384           Link