Inner Journey Home - Through the Gateless Gate


In het 3e jaar van de Inner Journey Home, dat als titel heeft Trough the Gateless Gate belanden we bij de kern van non-duale spirituele ontwikkeling.

 

Eenheidsbewustzijn is niet langer iets dat je bij momenten ervaart. Het wordt steeds meer de 'grond' van waaruit je in het leven staat. In de afstemming op de liefde en wijsheid van je ziel ontdek je jouw missie en de betekenis van je leven. 


Through the Gateless Gate

 

Tijdens dagen die meer en meer gevuld zijn met momenten van stilte en eenvoudig zijn, komen de volgende thema's aan bod.

 

Directe introductie
Geïnspireerd door centrale uitgangspunten van met name Advaita-Vedanta en Dzogchen stem je direct af op het Gewaarzijn dat aan de basis ligt van alles wat daarin verschijnt als gedachten, gevoelens of sensaties. De bekende uitspraak: "DAT ben jij" verandert in directe ervaring van dit feit. Verschillende meditatievormen - waaronder non-meditation – voeren je tot dit radicale inzicht.  

 

Mededogen en de bevrijding van fundamenteel narcisme.
Alle grote spirituele tradities wijzen op het belang van mededogen. De basis hiervan is het inzicht dat alles in wezen een uitdrukking is van het Ene non-duale Bewustzijn. Het grootste obstakel om dit Ene te herkennen is het existentiële narcisme, de diepgewortelde overtuiging dat we een apart en afgescheiden bestaan leiden. Als dat is doorzien als een illusie ligt de weg vrij om onze ware aard toe te laten. 

 

Overgave en toewijding (Samenvallen met ‘jezelf’)
De ontdekking dat je niet bestaat op de manier zoals je dat door conditionering en gewoonte altijd hebt aangenomen, voert direct naar de vraag wat je dan wel bent. Deze dagen staan in het licht van het ontwikkelen van 'The View' zoals dat in het boeddhisme genoemd wordt. Het herkennen van de wereld van verschijnselen als 'ornamenten', tijdelijke uitdrukkingen van het Ene Bewustzijn waarvan jijzelf de bron blijkt te zijn. 
 
Licht en Schaduw, de donkere kant van de ziel
De ego-identiteit is voor een belangrijk deel onbewust een defensiemechanisme tegen de niet toegeëigende delen van de psyche. Naarmate we de identificatie met dat wat wij doorgaans ‘onszelf’ noemen loslaten en verankerd zijn in het bewustzijn van de ziel ontstaat ruimte om die ‘schaduwkanten’ van onszelf in het licht te brengen. Daardoor verliezen deze ‘demonen’ hun destructieve kant openbaren ze hun essentiële kwaliteiten.  

 

De weg van de yogi
Non-duale meditatievormen doen je stevig wortelen in je essentie. Je ontwikkelt vaardigheid om vanuit dit bewustzijn aanwezig te zijn bij 'wat is'. Je herkent de bewegingen van de geest voor wat ze zijn waardoor ze hun zuigkracht verliezen. Je ontwikkelt een serene levenshouding, een 'onbezorgde yogi' zoals dat in de tradities heet. Niet langer in strijd met jezelf of de wereld en volop genietend van de rijkdom van je bestaan. 

 

Rusten in Zijn
Een eendaagse bijeenkomst via Zoom gericht op de integratie van hetgeen in voorgaande blokken behandeld is. 

 

Realisatie belichamen
Nu je handelen, denken en voelen bevrijd is van veel conditionering, bloeien liefde, wijsheid en creativiteit spontaan op. Je wordt als een bamboefluit waardoorheen de adem van non-duaal Gewaarzijn verandert in jouw hoogst unieke klank als bijdrage aan de symfonie van deze schepping. 


Drifting deeper within is onderdeel van de Inner Journey Home.

 

De Inner Journey Home bestaat uit een zorgvuldig opgebouwd proces van steeds diepere verkenning van zowel jezelf als de betekenis van non-dualiteit voor jouw leven. De Inner Journey Home is een innerlijke reis naar je eigen essentie, waarbij de diepzinnige non-duale theorie en visie vertaald worden naar eigen ervaring en integratie in je leven.

 

1e jaar: 'Lifting the Stone'  (voorheen de Jaartraining Non-dualiteit)

Het inzicht dat jij niet je ego-denken bent, maar het Bewustzijn dat daaraan voorafgaat leidt tot een fundamentele verschuiving in je zelfbeeld. Je hoeft niet langer te zoeken naar geluk en liefde, maar afgestemd op non-duaal Bewustzijn bloeien innerlijke vrede, verbondenheid, wilskracht en mededogen spontaan op! Meer informatie over dit jaar vindt je hier.

 

2e jaar: 'Drifting deeper Within'

Na de voorbereiding in voorgaande trainingen ben je nu klaar om te ontdekken wat het betekent om vanuit bezieling in het leven te staan. Dit jaar stelt je in staat om radicaal alle zelfbeelden te doorzien en af te stemmen op het bewustzijn van de ziel. Je ontwikkelt vaardigheid om die innerlijke bron van wijsheid en liefde tot de basis van je leven te maken.


3e jaar: 'Through the gateless gate'

Qua programma en werkvormen is dit jaar in feite een directe introductie in de essentie van non-duaal Bewustzijn als dat wat je ten diepste bent. Deze realisatie leidt tot een inspirerende visie op de werkelijke betekenis van je leven en op manieren om daar uitdrukking aan te geven. Je rust in non-duaal Gewaarzijn en doet wat je hart je ingeeft. Dat is een bron van moeiteloos geluk.

 

De Inner Journey Home is geen klassiek spiritueel pad dat geluk of zelfrealisatie in het (verre) verschiet plaatst. Het is ook geen opleiding die zich richt op het maken van een verbeterde versie van jezelf. We verlaten deze zienswijze in de wetenschap dat je in wezen al compleet bent. Je enige probleem is dat je dit niet ziet, niet gelooft en er niet op durft te vertrouwen. De effecten van de inleidingen, oefeningen en meditaties zijn vrijwel direct merkbaar in je leven. Je kunt ontspannen, vindt een heldere koers en ervaart meer mededogen en plezier. Kortom: je wordt een gelukkiger en blijer mens. 

 

Het programma rust op vijf pijlers:

 1. Meditatie
  Spirituele ontwikkeling is niet mogelijk zonder meditatie te integreren in ons drukke bestaan. Deelnemers beoefenen verschillende meditatievormen, zoals mindfulness, Samatha Vipassana-meditatie, non-duale meditatie en ‘non-meditation’.
 2. Zelfinzicht
  In aanvulling op de non-duale wijsheid biedt westerse psychologie inzicht in de structuur van ego en handvatten om daar effectief mee om te gaan.
 3. Kennis
  Je ontwikkelt een heldere visie op non-duale spiritualiteit, gebaseerd op eigen ervaring. Belangrijke inspiratiebronnen zijn Advaita Vedanta en Dzogchen, en daarnaast hedendaagse leraren als Rupert Spira, Jean Klein en Adyashanti.
 4. Lichaamswerk

  Je lichaam en de zintuigen zijn de 'instrumenten' van non-duaal Bewustzijn om dit leven te ervaren. Om die reden besteden we aandacht aan de ontwikkeling van een grotere gevoeligheid in het waarnemen van zowel je buiten- als binnenwereld door middel van adem, lichaamswerk en Hatha- en Kashmir-yoga.

 5. Integratie
  Spirituele inzichten en ervaringen krijgen pas echt betekenis in de vertaling naar de praktijk van het dagelijks leven. Alle programma-onderdelen zijn daarop gericht. Tal van oefeningen en meditaties leer je zelf toe te passen.

 

Resultaten

 • Door eigen ervaring gedragen inzicht in non-dualiteit.
 • Doorzien en loslaten van beperkende zelfbeelden en gewoontes in voelen, denken en doen.
 • Koers, zingeving, vervulling en een ontspannen levenshouding.
 • Toe-eigenen van universele kwaliteiten zoals liefde en wil.
 • Een geïnspireerde visie op jezelf, de ander en de samenleving.
 • Ontwikkeling van een autonome levenshouding gebaseerd op spontaniteit, nieuwsgierigheid en mededogen.
 • (Momenten van) Zelfrealisatie.

 

Praktische informatie

De Inner Journey Home omvat drie opleidingsjaren. Je kiest aan het eind van ieder jaar of je doorgaat naar het volgende jaar. 

Deelnemers van de Non-duale Coaching en Therapie opleiding of de GGZ Non-duale Therapie opleiding stromen in het tweede jaar van de Inner Journey Home in.

  

Data 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

17 - 18 oktober 2024

19-20 december 2024

13-14 februari 2025

3 - 4 april 2025

5 -6 juni 2025

M.P. Lindostraat 4 in Utrecht

M.P. Lindostraat 4 in Utrecht

Samaya, Werkhoven (met overnachting)

M.P. Lindostraat 4 in Utrecht

M.P. Lindostraat 4 in Utrecht


Kosten 2024 - 2025
3e jaar Through the Gateless Gate: :  € 2395,- 

 

Deelnamekosten zijn inclusief syllabus, werkboek met oefeningen en meditaties.

Kosten zijn veelal fiscaal aftrekbaar als opleidingskosten.

 

Begeleiding

Marlie van de Kerkhof en Meike Niemeijer

Meer informatie, achtergrond en opleiding van de trainers vind je hier.

 

Aanmelden

Inschrijven en informatie via de contactpagina: klik hier.

Je kunt ook een e-mail sturen naar: info@artoflife.nu Of bellen met: 06-43087356