Art of life


Innerlijke Wijsheid

De trainingen, opleidingen en retraites van Art of Life zijn gericht op zelfrealisatie. De programma's voeren je stap voor stap tot het inzicht dat je niet je ego bent maar de bron daarvan namelijk tijdloos Non-duaal Gewaarzijn. Die realisatie doet je ontwaken uit de droom van beperkende aannames en zelfbeelden. Je onderzoekt je zelf- en wereldbeelden met het doel om je daarvan te bevrijden. Veel aandacht gaat uit naar de integratie van je inzichten in het dagelijks leven. Individuele begeleiding kan onderdeel uitmaken van dit proces. Deze Non-duale benadering van innerlijke groei is geen verzameling van technieken die een plaats krijgen binnen het gedragsrepertoire van ego maar leidt tot een radicale shift in je bewustzijn. Je ontdekt wat je in wezen bent, wat de wereld is en wat de relatie daartussen is. Deze realisatie leidt tot diepe ontspanning, inspiratie, liefde en verbinding.

 

Bronnen

De programma's van Art of Life zijn gebaseerd op de Non-duale stromingen van boeddhisme (Dzogchen), hindoeïsme (Advaita-Vedanta) en hedendaagse representanten van de Non-duale visie zoals verwoord door Sri Nisargadatta Maharaj, Adyashanti, Eckhart Tolle en Peter Fenner. Deze bronnen van inspiratie zijn verder aangevuld met kennis en werkvormen ontleend aan westerse psychologie. Daaruit is een effectieve en in de praktijk bewezen versie van Non-duale bewustzijnsontwikkeling ontstaan.

 

Wie ben jij?

Ik werk vanuit het inzicht en de ervaring dat alle wijsheid, inspiratie en geluk in jezelf te vinden zijn. Zij liggen verborgen onder veel aannames en gewoontepatronen die je in de loop van de tijd het aangenomen. Je bent oneindig veel ruimer en ruimhartiger dan het zelfbeeld dat ego je voorhoudt. Zelfonderzoek brengt je al snel weer in contact met  je innerlijke wijsheid en de rijkdom aan universeel menselijke kwaliteiten.

 

Acceptatie en mededogen

Innerlijke groei kent slechts één voorwaarde: de volledige aanvaarding van ‘wat-is’ en vooral van jezelf.  Non-duale bewustzijnsontwikkeling bestaat niet uit aan- of afleren van bepaalde gedachten of handelwijzen maar uit eenvoudig en zonder voorbehoud aanwezig zijn bij wat zich in je gewaarzijn aandient. De boeiende vraag daarbij is niet zozeer wát zich aandient, maar wie of wat het is dat zich daar gewaar van is. Wie ben je ten diepste? Met die vraag belanden wij bij de essentie van alle spirituele wegen. De trainingen en intensives hebben zonder uitzondering tot doel om je te helpen jouw antwoord te vinden op deze vraag.