Wie is Art of Life?


Alexander Zöllner

Art of Life Non-dualiteit en Zelfinzicht is een initiatief van Alexander Zöllner, spiritueel leraar, trainer en therapeut. Na een loopbaan in het commerciële bedrijfsleven verlegde hij in 1990 definitief zijn koers naar innerlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Gedurende 18 jaar gaf hij leiding aan Move a Mountain Bewustzijnstrainingen in zijn rol als initiator, trainer en therapeut.

 

Alexander volgde opleidingen Psychosynthese, Zijnsgeoriënteerde psychotherapie en bewustzijnstraining, Boeddhistische psychologie en de Radiant Mind Non-dual Teacher Training. Hij is NOBCO geregistreerd Master Practitioner Coach. In spiritueel opzicht bestaat zijn achtergrond uit langdurige scholing en beoefening van de Advaita-Vedanta filosofie, het Tibetaans Boeddhisme (Dzogchen), Zen en Rhidwan School (Almaas). Zijn passie is de bevordering van bewustzijnsontwikkeling als weg naar bevrijding, vermindering van lijden en naar zelfrealisatie.

 

Alexander is auteur van ‘Bevroren boeddha, gesmolten licht’ waarin de weg van bewustzijnsontwikkeling wordt beschreven. In januari 2017 verscheen zijn ‘Handboek Non-duale Coaching & Therapie’, een theoretische en praktische toelichting op coaching en therapie op basis van non-duaal Bewustzijn. In september 2018 publiceerde hij 'Mindbleeps / Schetsen in Non-dualiteit, 40 korte overwegingen rondom non-dualiteit in het dagelijks leven. Deze titels zijn te bestellen via de contactpagina klik hier en bij Bol.com.

 


Ger Wildering

Ger is trainer bij Art of Life. Hij studeerde elektrotechniek aan de HTS Leeuwarden en theologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen. Hij promoveerde aan Tilburg University op een interdisciplinaire studie naar morele bewustzijns-ontwikkeling. Van 1993 tot 2018 had hij een aanstelling als geestelijk verzorger bij de Nederlandse krijgsmacht en begeleidde vele militairen en medewerkers van defensie in het omgaan met existentiële kwesties. Binnen de functie van geestelijk verzorger werkte Ger vanaf 2007 als trainer op 'Huize Beukbergen', het vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht.

 

Binnen coaching en training begeleidt hij mensen in een proces van non-duale bewustzijnsontwikkeling om zo meer openheid, compassie, vrijheid en mogelijkheden te realiseren. Dit proces brengt meer contact met de eigen unieke, authentieke vorm van leven: beseffen wie je werkelijk bent. Ger houdt zich al lange tijd bezig met bewustzijnsontwikkeling en is onder andere geschoold in Zijnsgerichte vormen van coaching, mindfulness, systemisch opstellingenwerk en NLP. Hij voltooide in 2017 de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding bij Art of Life. Hij voelt zich geïnspireerd door de traditie van de Advaita Vedanta en vertrouwt op het directe pad zoals onderwezen door Francis Lucille en Philip Renard.

 


Paul Soons

Paul is supervisor bij Art of Life. Hij studeerde achtereenvolgens af in de psychologie en in de filosofie en deed daarna de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij promoveerde op een studie over de behandeling van mensen met een hartziekte. Hij is 35 jaar werkzaam in de ggz en heeft zich toegelegd op mindfulness-georiënteerde therapieën, zoals Mindfulness Based Cognitive Therapy, Acceptance and Commitment Therapy en Compassion Focused Therapy. Daarnaast heeft hij als universitair hoofddocent en opleider jarenlang bijgedragen aan de opleiding van psychologen.

 

Van jongs af aan is hij gegrepen door existentiële vragen. Zijn inspiratie vond hij onder meer in de christelijke traditie, Transcendente Meditatie, Zen, Tibetaans Boeddhisme en Advaita Vedanta. Sinds 2017 neemt hij deel aan scholing bij Art of Life. Hij begon met de Jaartraining Non-dualiteit en deed daarna de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding. Momenteel volgt hij de driejarige Leergang Non-dualiteit.

 

Het is zijn diepste wens om mensen, vanuit een verruimd en onbegrensd bewustzijn, te begeleiden naar meer vrijheid, geluk en voldoening.

 


Han van Eijk

Han is office manager bij Art of Life. Hij studeerde af als basisschoolleerkracht en vervolgens als middelbare-schooldocent Engels. Na deze studies begon zijn jeugdpassie te knagen en schoolde hij zich om tot grafisch vormgever. In dat vakgebied is hij sinds 1988 jaar werkzaam. Hij werkte eerst tien jaar voor diverse studio’s en heeft sindsdien zijn eigen ontwerpbureau. Zijn creatieve talenten kan hij hierin ruimschoots verwezenlijken.

 

Sinds begin jaren 90 bezocht hij regelmatig de satsangs van o.a. de Advaita-leraar Alexander Smit en later de 'hoofdloze' workshops van de Britse filosoof en spiritueel leraar Douglas Harding. Vanaf 2014 nam hij deel aan de Jaartraining Non-dualiteit, de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding en de Boeddha Mind Training, alle drie bij Art of Life.

Zijn verlangen om zijn spirituele inzichten te delen met anderen geeft hij vorm als coach. Non-dualiteit is leidend voor hem vanuit het besef dat problemen niet zozeer vragen om een oplossing, maar juist om hier en nu te worden ervaren binnen het onbegrensde Gewaarzijn dat wij zijn. Precies dan vinden we de innerlijke rust en helderheid waar we al die tijd naar op zoek waren.

 


Gitty Verhoef

Gitty loopt stage bij de Opleiding Non-duale Coaching en Therapie, leergang 2020. Zij is opgeleid tot creatief therapeut en heeft acht jaar ervaring in het werken met mensen met een psychiatrische achtergrond (als therapeut en als coördinator/coach). Daarna heeft ze ruim acht jaar bij Brandweer Fryslân gewerkt in verschillende functies bij Vakbekwaamheid. In 2014 liet zij zich bij Blankestijn & Partners omscholen tot trainer en (team)coach, om weer zelf direct met de ontwikkeling van mensen bezig te zijn. Sinds 2017 werkt zij als trainer, (team)coach en intervisiebegeleider. Zij begeleidt (o.a.) mensen met heftige stressklachten en burn-out.

 

Zolang ze weet is ze bezig met bewustzijnsontwikkeling en op zoek naar verdieping, zingeving, puurheid en verbinding. Sinds 2003 beoefent zij de Japanse krijgskunst Bujinkan Budo Taijutsu. Naast de fysieke training in weerbaarheid, draagt dit bij aan mentale balans en leven vanuit liefde en vrijheid. Sinds 2013 beoefent zij (zen)meditatie. In 2019 volgde zij de Opleiding Non-duale Coaching en Therapie bij Art of Life, wat veel verdieping heeft gebracht in haar eigen ontwikkeling en in de begeleiding van anderen.

 

Zij wil bijdragen aan bewustwording, verbinding, balans, groei en geluk. ‘Samen groeien en bloeien.’