Wie is Art of Life?


Alexander Zöllner

Art of Life Non-dualiteit en Zelfinzicht is een initiatief van Alexander Zöllner, spiritueel leraar, trainer en therapeut. Na een loopbaan in het commerciële bedrijfsleven verlegde hij in 1990 definitief zijn koers naar innerlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Gedurende 18 jaar gaf hij leiding aan Move a Mountain Bewustzijnstrainingen in zijn rol als initiator, trainer en therapeut.

 

Alexander volgde opleidingen Psychosynthese, Zijnsgeoriënteerde psychotherapie en bewustzijnstraining, Boeddhistische psychologie en de Radiant Mind Non-dual Teacher Training. Hij is NOBCO geregistreerd Master Practitioner Coach. In spiritueel opzicht bestaat zijn achtergrond uit langdurige scholing en beoefening van de Advaita-Vedanta filosofie, het Tibetaans Boeddhisme (Dzogchen), Zen en Rhidwan School (Almaas). Zijn passie is de bevordering van bewustzijnsontwikkeling als weg naar bevrijding, vermindering van lijden en naar zelfrealisatie.

 

In 2017 verscheen van zijn hand het ‘Handboek Non-duale Coaching & Therapie’, een theoretische en praktische toelichting op coaching en therapie op basis van non-duaal Bewustzijn. In september 2018 publiceerde hij 'Mindbleeps / Schetsen in non-dualiteit, 40 korte overwegingen rondom non-dualiteit in het dagelijks leven.' In februari 2021 verscheen 'Moeiteloos Geluk, non-dualiteit als bron van wijsheid, liefde en geluk' waarin het pad van non-duale bewustzijnsontwikkeling praktisch wordt beschreven. Deze titels zijn te bestellen via de webshop klik hier en bij Bol.com.

 


Gitty Verhoef

Gitty is als trainer actief bij de Opleiding Non-duale Coaching en Therapie en de Jaartraining Non-dualiteit.

 

Sinds 2017 werkt zij als trainer, (team)coach en intervisiebegeleider voor diverse organisaties. Ze begeleidt (o.a.) bij ernstige stressklachten en burn-out of mensen die vastlopen en op zoek zijn naar een meer authentieke manier van leven en werken. Gitty is geregistreerd NOBCO-coach en als trainer bij de NOBTRA. Zij heeft een achtergrond als creatief therapeut en was als zodanig werkzaam bij GGZ Friesland, als coördinator/coach bij AanZet en een aantal jaren bij de afdeling vakbekwaamheid van Brandweer Fryslân.

Zij heeft zich bekwaamd in de Japanse krijgskunst Bujinkan Budo Taijutsu. Naast de fysieke training in weerbaarheid, helpt dit haar om minder vanuit het hoofd en meer vanuit liefde en balans te leven. Sinds 2013 beoefent zij (zen)meditatie.

 

In 2019 volgde zij de Opleiding Non-duale Coaching en Therapie bij Art of Life waardoor een nieuwe en verdiepende fase aanbrak in haar eigen ontwikkeling en in de begeleiding van anderen. Zij volgde de autorisatietraining van Art of Life en is sinds 2020 geautoriseerd trainer voor de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding en de Jaartraining Non-dualiteit.
Gitty is met name enthousiast over de integratie van psychologie in non-dualiteit omdat hiermee een gedegen en gebalanceerd pad voor non-duale bewustzijnsontwikkeling ontstaat die tot meer vrede, ruimte en welbevinden leidt.

 


Seline Huisman

De opleiding tot yogadocent die Seline in 2010 volgde was de eerste stap naar een complete carrière switch. Voor die tijd werkzaam in de zakelijke dienstverlening ontdekte ze tijdens deze opleiding wat het betekent om werkelijk thuis te komen bij jezelf. De integratie van lichaam, geest en adem is daarvoor essentieel. Die ervaring was de aanleiding om haar weg naar binnen voort te zetten waarbij de vraag ‘wie ben ik’? leidend was.

Tegen die achtergrond volgde Seline diverse opleidingen waaronder die voor mindfulnesstrainer, de opleiding Rationele Emotieve Therapie (RET), Heartmath (hartfrequentie coördinatie), Analytische Psychologie en de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding en de Inner Journey Home bij Art of Life. De combinatie van psychologie en de essentie van non-dualiteit die Art of Life aanbiedt voelt voor haar als Yin en Yang, uitermate boeiend, dynamisch en elkaar aanvullende tot een betekenisvol geheel. 

Vanaf 2011 werkt ze als als docent, trainer en coach en verzorgt ze trainingen Bewust Leiderschap en Leiden vanuit intuïtie binnen bedrijven en organisaties. Daarnaast is zij als docent verbonden aan de opleiding Bewustzijnscoach en de Yoga docentenopleiding. 

De rode draad in al haar werkzaamheden is mensen te ondersteunen bij hun proces om te ontdekken waar hun ziel naar verlangt, de levensenergie te laten stromen en de obstakels weg te nemen die hen beletten om daaraan gehoor te geven. Intuïtie en voelend aanwezig zijn is hierbij haar kompas. Zij volgde de autorisatietraining van Art of Life en is sinds 2020 geautoriseerd trainer voor de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding en de Jaartraining Non-dualiteit.

 


Grethe Heida

Grethe Heida (1963) heeft een praktijk voor Gestaltpsychotherapie, relatietherapie en EMDR in Heerenveen en is daarnaast trainer en coach van Art of Life.

 

Vanuit een oorspronkelijk verpleegkundige achtergrond en ervaring in verschillende managementfuncties, bleek haar weg steeds meer te liggen op het gebied van het begeleiden en inspireren van anderen. Zo volgde zij de opleiding supervisiekunde, de opleiding tot Gestalttherapeut, cognitief  gedragstherapeutisch werker, mindfulnesstrainer en een opleiding systeemtherapie (relatie- en gezinstherapie). In 2019 rondde zij de opleiding tot EMDR master practitioner af en in 2021 de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding.

 

Persoonlijk heeft Grethe perioden gekend die haar stil lieten staan bij wie ze was, wat ze deed en wat ze wilde. Een bewustwordingsproces dat soms moeizaam, soms humorvol, maar altijd leerzaam bleek te zijn en nog steeds is. Gestaltpsychotherapie leidde tot meer bewustzijn van het hier en nu als waardevolle bron van informatie en contact met zichzelf en anderen. Enkele vipassana-retraites en een aantal jaren vorming aan de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit (advaita vedanta) legden een basis waarin het non-duale Gewaarzijn kon worden ontwikkeld. Dit kreeg een vervolg in de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding waarin alle voorgaande ontwikkelingspaden samenvielen. Grethe heeft het vermogen zuiver en met compassie aan te voelen waar kwesties in essentie om gaan en gebruikt dit in haar werk als therapeut en trainer.

 


Marlou Kleve

Marlou Kleve (1969) studeerde Frans en heeft een achtergrond als tv-redacteur bij de VARA. In 2008 volgde ze de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding die de aanzet gaf tot een carrière wending. Sinds die tijd werkt ze zelfstandig als Zelfcompassie Teacher, Nobco-Coach, categorie 1 Mindfulnesstrainer, en Stembevrijder. 

Daarnaast verzorgt ze regelmatig trainingen en coaching voor bedrijven en organisaties. Ze is auteur van 'Hartvol, de kracht van zelfcompassie' dat in 2016 verscheen. Haar werkwijze karakteriseert zich door een persoonlijk, warm contact waarin je wordt uitgenodigd om jezelf te zijn, helemaal precies zoals je bent. 

 


Marlie van de Kerkhof

Na het afronden van de Research Master International Development Studies besloot Marlie het uitgestippelde pad van promoveren dat voor haar lag los te laten en koos voor het onbekende. Deze omkering, mede ingegeven door een tweede hersenbloeding op 23-jarige leeftijd, veranderde de koers van haar leven. Op persoonlijk vlak ontdekte ze de kracht van stilte en meditatie. Een wekelijkse meditatiegroep, retraites en compassie beoefening verdiepten haar inzicht. Ze volgde de Teacher Training Mindful Self-Compassion en richtte haar eigen bedrijf op. Sinds 2015 geeft ze trainingen en retraites in zelfcompassie en compassie. Later kwamen daar trainingen in Verbindende Communicatie bij en individuele coaching.
In 2019 volgde Marlie de Non-Duale Coaching en Therapie opleiding bij Art of Life en vervolgde deze weg met de Inner Journey Home en de Autorisatietraining. Sinds dit jaar zet Marlie zich naast haar eigen trainingen ook in voor de individuele begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

De passie die Marlie in al haar werkzaamheden beweegt is mensen ondersteunen bij de realisatie wie ze in wezen zijn, om zo waar geluk te kennen én daar een uitdrukking van te zijn. De combinatie van psychologie en non-dualiteit ervaart ze als inspirerend en verrijkend, om mensen op complete en diepgaande wijze stil te kunnen laten staan bij zichzelf.

Aanwezigheid, compassie, rust en doorsnijdendheid zijn kwaliteiten die Marlie graag in haar werk tot uiting brengt.


Meike Niemeijer

Sinds 2018 is Meike als trainer en coach werkzaam in haar eigen praktijk en voor Cursuscentrum De Schans. Voor die tijd heeft zij in verschillende sectoren gewerkt. Zo was zij projectmanager bij Microsoft, zakelijk leider van een theatergezelschap en heeft zij 15 jaar haar eigen bedrijf in film -en theatercatering gerund. Het centrale thema in haar werk is altijd geweest dat zij de omstandigheden creëert waardoor de ander optimaal kan functioneren, presteren en groeien. Als trainer doet zij precies dat; de veiligheid, bedding en uitdaging creëren waardoor de cliënt in vertrouwen stappen zet op het levenspad dat hij of zij te bewandelen heeft. Dit doet zij op een energieke, gedreven, heldere en liefdevolle wijze, gebruikmakend van o.a. systemisch werk, geweldloze communicatie, hypnose, emotioneel lichaamswerk en transactionele analyse.

In de afgelopen jaren heeft Meike’s persoonlijke spirituele ontwikkeling een steeds belangrijkere rol gekregen in haar werk. Na eerdere opleiding bij o.a. Phoenix, kreeg dit concreet vorm in de Non-Duale coachings -en therapieopleiding, de Inner Journey Home en de autorisatietraining van Art of Life.

 


Han van Eijk

Han is office manager bij Art of Life. Hij studeerde af als basisschoolleerkracht en vervolgens als middelbare-schooldocent Engels. Na deze studies begon zijn jeugdpassie te knagen en schoolde hij zich om tot grafisch vormgever. In dat vakgebied is hij sinds 1988 jaar werkzaam. Hij werkte eerst tien jaar voor diverse studio’s en heeft sindsdien zijn eigen ontwerpbureau. Zijn creatieve talenten kan hij hierin ruimschoots verwezenlijken.

 

Sinds begin jaren 90 bezocht hij regelmatig de satsangs van o.a. de Advaita-leraar Alexander Smit en later de 'hoofdloze' workshops van de Britse filosoof en spiritueel leraar Douglas Harding. Vanaf 2014 nam hij deel aan de Jaartraining Non-dualiteit, de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding en de Boeddha Mind Training, alle drie bij Art of Life.

Zijn verlangen om zijn spirituele inzichten te delen met anderen geeft hij vorm als coach. Non-dualiteit is leidend voor hem vanuit het besef dat problemen niet zozeer vragen om een oplossing, maar juist om hier en nu te worden ervaren binnen het onbegrensde Gewaarzijn dat wij zijn. Precies dan vinden we de innerlijke rust en helderheid waar we al die tijd naar op zoek waren.