Art of Life - een nieuw begin


In het werk van Art of Life wordt op vele manieren benadrukt en ervaren dat ieder mens een unieke en tevens perfecte uitdrukking van Bewustzijn is. Net zoals iedere golf een unieke uitdrukking is van de oceaan waar de golf uit oprijst. Nooit gescheiden van de oceaan, nooit iets anders dan water, en toch herkenbaar als een individuele golf met haar eigen vorm, haar eigen kenmerken.

 

Degenen die al eerder stappen hebben gezet op het pad dat Art of Life aanbiedt hebben geproefd van de inspiratie, de liefde en het harde werken waarmee Alexander Zöllner dit werk door de jaren heen heeft ontwikkeld. Niet alleen tijdens het bestaan van Art of Life zelf, maar de weg die hij persoonlijk heeft gelopen al lang voor het bestaan van Art of Life schijnt door in de prachtige trainingen die hij heeft gecreëerd.

 

Er gaat grote dankbaarheid uit naar Alexander voor zijn moed, zijn doorzettingsvermogen en zijn grote liefde voor Waarheid die Art of Life gemaakt heeft tot wat het nu is. Velen zullen al surfend op internet bij een interview met Alexander zijn uitgekomen waarin zijn woorden twee werelden samenbrachten (het spirituele en het psychologische), die tot dan toe twee gescheiden sporen leken te zijn. 

 

De nieuwe eigenaren hebben in het zelf volgen van de trainingen grote inspiratie opgedaan, veel geleerd en vooral ook veel ervaren. Die inspiratie en ervaring wordt meegenomen de toekomst in, als de eerste rimpeling op de oppervlakte van het water.

 

Eenieder die al eerder training gevolgd heeft bij Art of Life zal ongetwijfeld herkennen dat ze de ervaringen en opgedane kennis door zich heen hebben laten gaan, eigen hebben gemaakt en ieder op zijn of haar unieke wijze weer kleur geeft aan de materie in het eigen leven en werk.

 

Zo zal ook het nieuwe team, geïnspireerd door wat Alexander heeft gedaan en dankbaar voor wat ze geleerd hebben, de ervaringen, gecombineerd met hun eigen geschiedenis en ontwikkeling meenemen in het voortzetten van Art of Life.  Art of Life krijgt daardoor weer net een andere kleur, een iets andere toon, als een nieuwe golf op de oceaan.

 

In dit beeld wordt voelbaar hoe Alexander na al het prachtige en diep geïnspireerde werk dat hij de afgelopen jaren gedaan heeft zich steeds meer terug kan laten zakken naar de stilte, naar de diepte van de oceaan, om vanuit daar een stuwende kracht te zijn. Net zoals de stroming in de diepte van de oceaan terug te zien is in de manier waarop de golven aan de oppervlakte verschijnen.

 

Het werk van Art of Life heeft uiteindelijk maar één doel en dat is mensen te ondersteunen en inspireren op de weg die zij bewandelen naar het realiseren van hun ware aard. Dat jij je leven leeft niet alleen vanuit een wéten dat je een unieke en perfecte uitdrukking van Bewustzijn bent, maar dat ook werkelijk kan ervaren en de inspiratiebron kan laten zijn van al je handelen. 

 

Dat is meteen ook de essentie van waarom Art of Life voortgezet wil worden. Het prachtige werk, uniek in z’n vorm door de onlosmakelijke integratie van zowel oosterse wijsheid als de westerse psychologie, waarin de aandacht uitgaat naar hoe je de realisatie van je ware aard vorm geeft in je dagelijks leven.

 

Een bezield leven leiden is het terugkeren bij de bron van bewustzijn om vanuit daar te dansen als de golven aan de oppervlakte van de oceaan, vol van innerlijke rijkdom, liefde en creativiteit. 

 

Op dezelfde manier zal Art of Life opnieuw vorm krijgen, als een nieuwe golf, maar nooit gescheiden van de oceaan waar zij een uitdrukking van is.