Inner Journey Home - Drifting Deeper Within


In het tweede jaar van de Inner Journey Home: 'Drifting Deeper Within' staat de reis van de ziel centraal. 

 

Na de voorbereiding in voorgaande trainingen ben je nu klaar om te ontdekken wat het betekent om vanuit bezieling in het leven te staan. Dit jaar stelt je in staat om radicaal alle zelfbeelden te doorzien en af te stemmen op het bewustzijn van de ziel. Je ontwikkelt vaardigheid om die innerlijke bron van wijsheid en liefde tot de basis van je leven te maken. 

 

Non-duaal Bewustzijn is niet slechts de stille achtergrond en 'Leegte' waar in de literatuur dikwijls naar verwezen wordt. Het is ook de bron waar de totaliteit van de schepping uit voortkomt. Het inzicht dat de 'Volheid' van de schepping in wezen is terug te voeren op de ‘Leegte’ van non-duaal Bewustzijn is de essentie van non-dualiteit.

 

Ego is tot dit inzicht niet in staat omdat het zelf het product is van een duale zienswijze. Als we afstemmen op onze Wijsheidsgeest, ofwel de ziel, is volstrekt duidelijk dat Eenheid aan de basis ligt van alle verscheidenheid en dat wijzelf bovendien de bron ervan zijn. In dit jaar ontdek je dat het de ziel is die richting en betekenis geeft aan de vervulling van je leven. 

Drifting Deeper Within 

 

Onderwerpen die dit jaar aan bod komen zijn:

 

De reis van de ziel
De ziel is te beschouwen als het kennende en ervarende aspect van non-duaal Gewaarzijn. Maak kennis met de non-duale visie op karma en terugkerende thema's in je leven. Leer vaardig omgaan met oude kwesties en ervaar de kracht van aanvaarding als weg naar heling.

 

Ongemak en levenslust in het dagelijks leven
De spirituele zoektocht kan gezien worden als een poging om antwoorden te vinden op de onzekerheid en kwetsbaarheid van het bestaan. De non-duale benadering van lijden blijkt paradoxaal genoeg toegang te geven tot ontspanning, onbezorgdheid en verliefdheid op het leven zelf.

 

Overdracht en overgave
De inkleuring van onze waarneming door oordelen en verwachtingen houdt dualiteit en dus lijden in stand. Zelfrealisatie is pas mogelijk als de sluiers van je negatieve zelf- en wereldbeeld verwijderd zijn. Overgave is de moed om zonder oordelen in open contact met de werkelijkheid van het moment te zijn.

 

Leven vanuit overvloed en de bevrijding van verleden
Non-dualiteit heeft paradoxaal genoeg twee gezichten: de stille en onbeweeglijke ‘Grond’ van Gewaarzijn en de dynamische kant van creatie en schepping. Tijdens dit blok verken je de dynamische kant van Zijn. Je bevrijdt je van de innerlijke blokkades die de stroom van die energie in de weg staan.

 

Bezield leven
De ziel vertegenwoordigt het liefdesaspect van non-duaal Gewaarzijn. We hoeven slechts af te stemmen op haar zachte stem om koersvast en onbezorgd door het leven te gaan. Je ontdekt ook een geheel nieuwe manier van relateren, gebaseerd op de erkenning van inherente verbondenheid. Je ontwikkelt visie omtrent een leven vanuit de bron van liefde en wijsheid in jezelf.  


Drifting Deeper Within is onderdeel van de Inner Journey Home.

 

De Inner Journey Home bestaat uit een zorgvuldig opgebouwd proces van steeds diepere verkenning van zowel jezelf als de betekenis van non-dualiteit voor jouw leven. De Inner Journey Home is een innerlijke reis naar je eigen essentie, waarbij de diepzinnige non-duale theorie en visie vertaald worden naar eigen ervaring en integratie in je leven.

 

1e jaar: 'Lifting the Stone'  (voorheen de Jaartraining Non-dualiteit)

Het inzicht dat jij niet je ego-denken bent, maar het Bewustzijn dat daaraan voorafgaat leidt tot een fundamentele verschuiving in je zelfbeeld. Je hoeft niet langer te zoeken naar geluk en liefde, maar afgestemd op non-duaal Bewustzijn bloeien innerlijke vrede, verbondenheid, wilskracht en mededogen spontaan op! Meer informatie over dit jaar vindt je hier.

 

2e jaar: 'Drifting deeper Within'

Na de voorbereiding in voorgaande trainingen ben je nu klaar om te ontdekken wat het betekent om vanuit bezieling in het leven te staan. Dit jaar stelt je in staat om radicaal alle zelfbeelden te doorzien en af te stemmen op het bewustzijn van de ziel. Je ontwikkelt vaardigheid om die innerlijke bron van wijsheid en liefde tot de basis van je leven te maken.


3e jaar: 'Through the gateless gate'

Qua programma en werkvormen is dit jaar in feite een directe introductie in de essentie van non-duaal Bewustzijn als dat wat je ten diepste bent. Deze realisatie leidt tot een inspirerende visie op de werkelijke betekenis van je leven en op manieren om daar uitdrukking aan te geven. Je rust in non-duaal Gewaarzijn en doet wat je hart je ingeeft. Dat is een bron van moeiteloos geluk.

 

De Inner Journey Home is geen klassiek spiritueel pad dat geluk of zelfrealisatie in het (verre) verschiet plaatst. Het is ook geen opleiding die zich richt op het maken van een verbeterde versie van jezelf. We verlaten deze zienswijze in de wetenschap dat je in wezen al compleet bent. Je enige probleem is dat je dit niet ziet, niet gelooft en er niet op durft te vertrouwen. De effecten van de inleidingen, oefeningen en meditaties zijn vrijwel direct merkbaar in je leven. Je kunt ontspannen, vindt een heldere koers en ervaart meer mededogen en plezier. Kortom: je wordt een gelukkiger en blijer mens. 

 

Het programma rust op vijf pijlers:

 1. Meditatie
  Spirituele ontwikkeling is niet mogelijk zonder meditatie te integreren in ons drukke bestaan. Deelnemers beoefenen verschillende meditatievormen, zoals mindfulness, Samatha Vipassana-meditatie, non-duale meditatie en ‘non-meditation’.
 2. Zelfinzicht
  In aanvulling op de non-duale wijsheid biedt westerse psychologie inzicht in de structuur van ego en handvatten om daar effectief mee om te gaan.
 3. Kennis
  Je ontwikkelt een heldere visie op non-duale spiritualiteit, gebaseerd op eigen ervaring. Belangrijke inspiratiebronnen zijn Advaita Vedanta en Dzogchen, en daarnaast hedendaagse leraren als Rupert Spira, Jean Klein en Adyashanti.
 4. Lichaamswerk

  Je lichaam en de zintuigen zijn de 'instrumenten' van non-duaal Bewustzijn om dit leven te ervaren. Om die reden besteden we aandacht aan de ontwikkeling van een grotere gevoeligheid in het waarnemen van zowel je buiten- als binnenwereld door middel van adem, lichaamswerk en Hatha- en Kashmir-yoga.

 5. Integratie
  Spirituele inzichten en ervaringen krijgen pas echt betekenis in de vertaling naar de praktijk van het dagelijks leven. Alle programma-onderdelen zijn daarop gericht. Tal van oefeningen en meditaties leer je zelf toe te passen.


Praktische informatie

Drifting deeper Within is het vervolg op "Lifting the Stone en het tweede jaar van het 3-jarige traject de 'Inner Journey Home'. Je kunt aan het eind van ieder jaar kiezen of je doorgaat naar het volgende jaar. 

 

Deelnemers van de Non-duale Coaching en Therapie opleiding of de GGZ Non-duale Therapie opleiding stromen in het tweede jaar van de Inner Journey Home in.

 

Opleidingsdata 2024

Blok 1:         12 - 13 september 2024 

Blok 2:        31 oktober  - 1 november 2024 

Online dag:  9 December 2024 - ONLINE

Blok 3:         16 - 17 januari 2025 

Blok 4:         6 - 7 maart 2025  

Online dag:  7 april 2025 - ONLINE

Blok 5:         15 - 16 mei 2025 

  

Kosten 

Drifting deeper Within:  € 2025,-

Deelnamekosten zijn inclusief syllabus, werkboek met oefeningen en meditaties.

 

 

Begeleiding

Marlie van de Kerkhof en Meike Niemeijer

Meer informatie, achtergrond en opleiding van de trainers vind je hier.

 

Aanmelden

Inschrijven en informatie via de contactpagina: klik hier.

Je kunt ook een e-mail sturen naar: info@artoflife.nu Of bellen met: 06-43087356