Inner Journey Home


Een non-duale weg voor bewustzijnsontwikkeling en zelfrealisatie

 • Tweejarige vervolgtraining om non-duale wijsheid tot de basis van je leven te maken.
 • De essentie van Advaita Vedanta en Dzogchen als weg naar ontspanning, vervulling en geluk. 
 • Integrale bewustzijnsontwikkeling op basis van non-dualiteit en westerse psychologie.
 • Een fundamenteel nieuwe visie op de koers, de zingeving en de betekenis van je leven. 

Een eerste kennismaking met de afstemming op een ruimer en ruimhartiger bewustzijn in jezelf dan het geconditioneerde bewustzijn van je gewoonte 'ik' kun je hieronder volgen. Een korte inleiding en visualisatie van dit ruimere bewustzijn, het bewustzijn van je ziel.

Art of Life

Non-duale wijsheid inspireert en raakt ons in het hart. Het weerspiegelt de waarheid van wie wij ten diepste zijn. Toch is het niet eenvoudig om vanuit die waarheid te leven. Het ego met zijn overtuigingen en gewoontepatronen staat dat vaak in de weg. Het is een kunst – een Art of Life – om ons daarvan los te maken en terug te keren bij wie we in wezen zijn, namelijk non-duaal Bewustzijn.

Het contact met onze innerlijke bron van wijsheid en mededogen is als echt thuiskomen bij onszelf. We ontspannen, overmatig denken komt tot rust, en ons hart opent zich voor onszelf en anderen. Stevig geworteld in deze basis zijn we ook veel beter in staat om effectief om te gaan met de thema's, vragen en kwesties waar ons ego mee worstelt. 

 

Non-dualiteit

De visie dat Eenheid aan de basis ligt van deze schepping en dat het denken en doen vanuit ego op een misvatting berust, is terug te vinden in de essentie van alle grote spirituele tradities zoals boeddhisme, hindoeïsme en christendom. Deze wijsheidstradities zijn tijdloze inspiratiebronnen voor antwoorden op vragen over onze diepste identiteit en de zin en vervulling van ons leven. Het programma van de Inner Journey Home is hierop gebaseerd, echter zonder een bepaalde visie tot dogma te verheffen. ‘Onderzoek en behoud het goede’ is onze leidraad. (Voor een uitvoerige uiteenzetting over non-dualiteit klik hier.)

 

Wat is het?

De Inner Journey Home is een vervolgtraining voor deelnemers aan de Jaartraining Non-dualiteit of aan de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding.

Het programma bestaat uit een zorgvuldig opgebouwd proces van steeds diepere verkenning van zowel jezelf als de betekenis van non-dualiteit voor jouw leven. De Inner Journey Home is een innerlijke reis naar je eigen essentie, waarbij de diepzinnige non-duale theorie en visie vertaald worden naar eigen ervaring en integratie in je leven.

 

1e jaar: 'Drifting deeper Within'

Na de voorbereiding in voorgaande trainingen ben je nu klaar om te ontdekken wat het betekent om vanuit bezieling in het leven te staan. Dit jaar stelt je in staat om radicaal alle zelfbeelden te doorzien en af te stemmen op het bewustzijn van de ziel. Je ontwikkelt vaardigheid om die innerlijke bron van wijsheid en liefde tot de basis van je leven te maken.


2e jaar: 'Through the gateless gate'

Qua programma en werkvormen is dit jaar in feite een directe introductie in de essentie van non-duaal Bewustzijn als dat wat je ten diepste bent. Deze realisatie leidt tot een inspirerende visie op de werkelijke betekenis van je leven en op manieren om daar uitdrukking aan te geven. Je rust in non-duaal Gewaarzijn en doet wat je hart je ingeeft. Dat is een bron van moeiteloos geluk.

 

De Inner Journey Home is geen klassiek spiritueel pad dat geluk of zelfrealisatie in het (verre) verschiet plaatst. Het is ook geen opleiding die zich richt op het maken van een verbeterde versie van jezelf. We verlaten deze zienswijze in de wetenschap dat je in wezen al compleet bent. Je enige probleem is dat je dit niet ziet, niet gelooft en er niet op durft te vertrouwen. De effecten van de inleidingen, oefeningen en meditaties zijn vrijwel direct merkbaar in je leven. Je kunt ontspannen, vindt een heldere koers en ervaart meer mededogen en plezier. Kortom: je wordt een gelukkiger en blijer mens. 

 

Het programma rust op vijf pijlers:

 1. Meditatie
  Spirituele ontwikkeling is niet mogelijk zonder meditatie te integreren in ons drukke bestaan. Deelnemers beoefenen verschillende meditatievormen, zoals mindfulness, Samatha Vipassana-meditatie, non-duale meditatie en ‘non-meditation’.
 2. Zelfinzicht
  In aanvulling op de non-duale wijsheid biedt westerse psychologie inzicht in de structuur van ego en handvatten om daar effectief mee om te gaan.
 3. Kennis
  Je ontwikkelt een heldere visie op non-duale spiritualiteit, gebaseerd op eigen ervaring. Belangrijke inspiratiebronnen zijn Advaita Vedanta en Dzogchen, en daarnaast hedendaagse leraren als Rupert Spira, Jean Klein en Adyashanti.
 4. Lichaamswerk

  Je lichaam en de zintuigen zijn de 'instrumenten' van non-duaal Bewustzijn om dit leven te ervaren. Om die reden besteden we aandacht aan de ontwikkeling van een grotere gevoeligheid in het waarnemen van zowel je buiten- als binnenwereld door middel van adem, lichaamswerk en Hatha- en Kashmir-yoga.

 5. Integratie
  Spirituele inzichten en ervaringen krijgen pas echt betekenis in de vertaling naar de praktijk van het dagelijks leven. Alle programma-onderdelen zijn daarop gericht. Tal van oefeningen en meditaties leer je zelf toe te passen.

Structuur

De Inner Journey Home omvat twee opleidingsjaren. Je kiest aan het eind van het eerste jaar of je doorgaat naar het tweede jaar. Het eerste jaar omvat 11 dagen, het tweede jaar 12 dagen.

 

1e jaar: Deeper drifting within

 • 2 Blokken van 2 dagen zonder overnachting in centrum Landzicht Vreeland.
 • 2 Blokken van 2 dagen met overnachting in centrum Athanor, Lochem of Centrum Samaya, Werkhoven.
 • 1 blok van 2 dagen plus 2 x 1/2 dag via Zoom.

2e jaar: Through the Gateless Gate

 • 1 blok van 2 dagen zonder overnachting in centrum Landzicht Vreeland.
 • 1 blok van 2 dagen en 2 blokken van 3 dagen in centrum Athanor, Lochem.
 • 1 blok van 2 dagen via Zoom.
 • Tussentijdse intervisiedagen met studiegenoten op basis van toegestuurde oefeningen en meditaties.

 

Programma

 

1e Jaar: 'Drifting Deeper Within'

 

Non-duaal Bewustzijn is niet slechts de stille achtergrond en 'Leegte' waar in de literatuur dikwijls naar verwezen wordt. Het is ook de bron waar de totaliteit van de schepping uit voortkomt. Het inzicht dat de 'Volheid' van de schepping in wezen is terug te voeren op de ‘Leegte’ van non-duaal Bewustzijn is de essentie van non-dualiteit. Ego is tot dit inzicht niet in staat omdat het zelf het product is van een duale zienswijze. Als we afstemmen op onze Wijsheidsgeest, ofwel de ziel, is volstrekt duidelijk dat Eenheid aan de basis ligt van alle verscheidenheid en dat wijzelf bovendien de bron ervan zijn. In dit jaar staat de afstemming op die essentie - je ziel - centraal. Je ontdekt dat het de ziel is die richting en betekenis geeft aan de vervulling van je leven. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 1. De reis van de ziel
  De ziel is te beschouwen als het kennende en ervarende aspect van non-duaal Gewaarzijn. Maak kennis met de non-duale visie op karma en terugkerende thema's in je leven. Leer vaardig omgaan met oude kwesties en ervaar de kracht van aanvaarding als weg naar heling.
 2. Ongemak en levenslust in het dagelijks leven
  De spirituele zoektocht kan gezien worden als een poging om antwoorden te vinden op de onzekerheid en kwetsbaarheid van het bestaan. De non-duale benadering van lijden blijkt paradoxaal genoeg toegang te geven tot ontspanning, onbezorgdheid en verliefdheid op het leven zelf.
 3. Overdracht en overgave
  De inkleuring van onze waarneming door oordelen en verwachtingen houdt dualiteit en dus lijden in stand. Zelfrealisatie is pas mogelijk als de sluiers van je negatieve zelf- en wereldbeeld verwijderd zijn. Overgave is de moed om zonder oordelen in open contact met de werkelijkheid van het moment te zijn.
 4. Leven vanuit overvloed en de bevrijding van verleden
  Non-dualiteit heeft paradoxaal genoeg twee gezichten: de stille en onbeweeglijke ‘Grond’ van Gewaarzijn en de dynamische kant van creatie en schepping. Tijdens dit blok verken je de dynamische kant van Zijn. Je bevrijdt je van de innerlijke blokkades die de stroom van die energie in de weg staan.
 5. Bezield leven
  De ziel vertegenwoordigt het liefdesaspect van non-duaal Gewaarzijn. We hoeven slechts af te stemmen op haar zachte stem om koersvast en onbezorgd door het leven te gaan. Je ontdekt ook een geheel nieuwe manier van relateren, gebaseerd op de erkenning van inherente verbondenheid. Je ontwikkelt visie omtrent een leven vanuit de bron van liefde en wijsheid in jezelf. 

 

2e Jaar: 'Through the Gateless Gate'

 

We belanden in dit jaar bij de kern van non-duale spirituele ontwikkeling. Eenheidsbewustzijn is niet langer iets dat je bij momenten ervaart. Het wordt steeds meer de 'grond' van waaruit je in het leven staat. In de afstemming op de liefde en wijsheid van je ziel ontdek je jouw missie en de betekenis van je leven. Onderwerpen die aan bod komen:

 1. Directe introductie
  Zonder verdere omwegen maak je in dit blok kennis met de non-duale visie op jezelf, de wereld en de relatie daartussen. Advaita Vedanta, het boeddhistische Dzogchen en de esoterische wijsheid van het christendom komen hier samen in hun aanwijzingen om de essentie van wat je bent te realiseren. De bekende uitspraak: 'DAT ben jij' vindt zijn bestemming in jouw directe ervaring van dit feit: je blijkt zelf de bron te zijn van alles wat je denkt, ziet en ervaart. We beoefenen verschillende meditatievormen - waaronder non-meditation - waardoor je stap voor stap went aan dit radicale inzicht. 
 2. Mededogen en de bevrijding van fundamenteel narcisme
  Zonder onvoorwaardelijk mededogen voor jezelf en anderen kan de non-duale weg van bewustzijnsontwikkeling niet vervolgd worden. Alle grote spirituele tradities wijzen op het belang daarvan. Dat is niet ingegeven door sentimentele overwegingen, maar berust op de realisatie van Eenheid. Alles is een uitdrukking van het Ene non-duale Bewustzijn en dus kan niets buitengesloten worden. Ons grootste obstakel om die waarheid te zien en van daaruit te leven is het existentiële narcisme, de diepgewortelde overtuiging dat we een apart en afgescheiden bestaan leiden. Zodra die overtuiging is doorzien, zijn we vrij om de waarheid over onszelf toe te laten.
 3. Overgave en toewijding
  Verlichting is de kunst om met jezelf samen te vallen. De grote vraag daarbij is natuurlijk wat 'jezelf' precies behelst. Als je niet bent wie je vanuit gewoonte en conditionering dacht te zijn, ligt er letterlijk een wereld voor je open. Een wereld die jou spiegelt wie of wat je dan wel bent op voorwaarde dat je leert te kijken. Deze dagen staan daarom in het licht van het ontwikkelen van 'The View' zoals dat in het boeddhisme genoemd wordt. Het herkennen van de wereld van verschijningen als 'ornamenten', tijdelijke uitdrukking van het Ene Bewustzijn waarvan jijzelf de bron blijkt te zijn.
 4. De weg van de yogi
  Het pad vervolgt met twee sporen: meditatie en realisatie. Non-duale meditatievormen doen je stevig wortelen in je essentie. Je ontwikkelt vaardigheid om vanuit dit bewustzijn aanwezig te zijn bij 'wat is'. Je herkent de bewegingen van de geest voor wat ze zijn, waardoor ze hun zuigkracht verliezen. Je ontspant in de realisatie dat je tegelijk intiem verbonden bent met alles wat in je bewustzijn verschijnt aan zintuiglijke indrukken, gedachten en gevoelens en daar toch vrij van blijft. Je ontwikkelt een serene levenshouding. Je wordt een 'onbezorgde yogi' zoals dat in de tradities heet. Niet langer in strijd met jezelf of de wereld maar volop genietend van de rijkdom van je bestaan.
 5. Realisatie belichamen
  Nu je handelen niet langer gedreven wordt door angst maar door liefde en verbinding, komen ook de universele kwaliteiten wilskracht, creativiteit en inspiratie volop ter beschikking. Je wordt als een instrument in de handen van non-duaal Bewustzijn. Je leven neemt vorm aan op basis van de realisatie: 'Niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede'.

Resultaten

 • Door eigen ervaring gedragen inzicht in non-dualiteit.
 • Doorzien en loslaten van beperkende zelfbeelden en gewoontes in voelen, denken en doen.
 • Koers, zingeving, vervulling en een ontspannen levenshouding.
 • Toe-eigenen van universele kwaliteiten zoals liefde en wil.
 • Een geïnspireerde visie op jezelf, de ander en de samenleving.
 • Ontwikkeling van een autonome levenshouding gebaseerd op spontaniteit, nieuwsgierigheid en mededogen.
 • (Momenten van) Zelfrealisatie.

 

Begeleiding

Alexander Zöllner is spiritueel leraar, trainer en NOBCO-geregistreerd Master Practitioner Coach. Hij heeft langdurige training ondergaan in boeddhisme en Advaita Vedanta. Naast de opleiding Psychosynthese en Zijnsgeoriënteerde Bewustzijnstraining, volgde hij de Non-dual Teacher en Trainer opleiding. Meer informatie over achtergrond en opleiding van de trainer vind je hier.

 

Praktische informatie

 

Opleidingsdata 2021-2022

1e jaar: Drifting Deeper Within (Let op: deze opleiding zit vol!)

Structuur: 5 blokken van 2 dagen waarvan 2 blokken met overnachting. Plus 2 integratiedagen van een halve dag via Zoom. Totaal 11 dagen.
25-26 september 2021, Landzicht Vreeland, zonder overnachting
21-22 november, Centrum Athanor, met overnachting

7 januari 2022, halve dag via Zoom
4-5 februari, Centrum Samaya, met overnachting
19-20 maart, 2-daagse via Zoom

22 april, halve dag via Zoom
21-22 mei, Landzicht Vreeland, zonder overnachting

 

2e jaar: Through the Gateless Gate
Structuur:
5 blokken van 3 en van 2 dagen (waarvan 3 met overnachting en 1 via Zoom). Totaal 12 dagen.

16-17 oktober 2021, Landzicht Vreeland, 2-daagse zonder overnachting

17-19 december, Centrum Athanor, 3-daagse met overnachting

11-12 februari, 2-daagse via Zoom
26-27 maart, Centrum Athanor, 2-daage met overnachting
27-29 mei, Centrum Athanor, 3-daagse met overnachting

 

Kosten 2021-2022 inclusief verblijf

1e jaar: als privé-persoon € 1975,- / als zzp'er € 2150,- / via werkgever € 2280,-. (Verblijfskosten € 655,-)
2e jaar: als privé-persoon € 2370,- / als zzp'er € 2570,- / via werkgever € 2750,-. (Verblijfskosten € 1050,-)

 

Deelnamekosten zijn inclusief verblijfskosten, syllabus, werkboek met oefeningen en meditaties.

Kosten zijn veelal fiscaal aftrekbaar als opleidingskosten.

 

Aanmelden

Inschrijven en informatie via de contactpagina: klik hier.

Je kunt ook een e-mail sturen naar: info@artoflife.nu Of bellen met: 06-53700930.