Inner Journey Home


Een non-duale weg voor bewustzijnsontwikkeling en zelfrealisatie

 • Een driejarig traject om non-duale wijsheid tot de basis van je leven te maken.
 • De essentie van Advaita Vedanta en Dzogchen als weg naar ontspanning, vervulling en geluk. 
 • Integrale bewustzijnsontwikkeling op basis van non-dualiteit en westerse psychologie.
 • Een fundamenteel nieuwe visie op de koers, de zingeving en de betekenis van je leven. 

Art of Life

Non-duale wijsheid inspireert en raakt ons in het hart. Het weerspiegelt de waarheid van wie wij ten diepste zijn. Toch is het niet eenvoudig om vanuit die waarheid te leven. Het ego met zijn overtuigingen en gewoontepatronen staat dat vaak in de weg. Het is een kunst – een Art of Life – om ons daarvan los te maken en terug te keren bij wie we in wezen zijn, namelijk non-duaal Bewustzijn.

 

 

Het contact met onze innerlijke bron van wijsheid en mededogen is als echt thuiskomen bij onszelf. We ontspannen, overmatig denken komt tot rust, en ons hart opent zich voor onszelf en anderen. Stevig geworteld in deze basis zijn we ook veel beter in staat om effectief om te gaan met de thema's, vragen en kwesties waar ons ego mee worstelt. 

 

Non-dualiteit

De visie dat Eenheid aan de basis ligt van deze schepping en dat het denken en doen vanuit ego op een misvatting berust, is terug te vinden in de essentie van alle grote spirituele tradities zoals boeddhisme, hindoeïsme en christendom. Deze wijsheidstradities zijn tijdloze inspiratiebronnen voor antwoorden op vragen over onze diepste identiteit en de zin en vervulling van ons leven. Het programma van de Inner Journey Home is hierop gebaseerd, echter zonder een bepaalde visie tot dogma te verheffen. ‘Onderzoek en behoud het goede’ is onze leidraad. (Voor een uitvoerige uiteenzetting over non-dualiteit klik hier.)

 

Wat is het?

De Inner Journey Home bestaat uit een zorgvuldig opgebouwd proces van steeds diepere verkenning van zowel jezelf als de betekenis van non-dualiteit voor jouw leven. De Inner Journey Home is een innerlijke reis naar je eigen essentie, waarbij de diepzinnige non-duale theorie en visie vertaald worden naar eigen ervaring en integratie in je leven.

 

1e jaar: 'Lifting the Stone'  (voorheen de Jaartraining Non-dualiteit)

Het inzicht dat jij niet je ego-denken bent, maar het Bewustzijn dat daaraan voorafgaat leidt tot een fundamentele verschuiving in je zelfbeeld. Je hoeft niet langer te zoeken naar geluk en liefde, maar afgestemd op non-duaal Bewustzijn bloeien innerlijke vrede, verbondenheid, wilskracht en mededogen spontaan op!

Meer informatie over dit jaar vindt je hier.

  

2e jaar: 'Drifting deeper Within'

Na de voorbereiding in het voorgaande traject ben je nu klaar om te ontdekken wat het betekent om vanuit bezieling in het leven te staan. Dit jaar stelt je in staat om radicaal alle zelfbeelden te doorzien en af te stemmen op het bewustzijn van de ziel. Je ontwikkelt vaardigheid om die innerlijke bron van wijsheid en liefde tot de basis van je leven te maken.

Meer informatie over dit jaar vindt je hier.


3e jaar: 'Through the gateless gate'

Qua programma en werkvormen is dit jaar in feite een directe introductie in de essentie van non-duaal Bewustzijn als dat wat je ten diepste bent. Deze realisatie leidt tot een inspirerende visie op de werkelijke betekenis van je leven en op manieren om daar uitdrukking aan te geven. Je rust in non-duaal Gewaarzijn en doet wat je hart je ingeeft. Dat is een bron van moeiteloos geluk.

Meer informatie over dit jaar vindt je hier.

 

De Inner Journey Home is geen klassiek spiritueel pad dat geluk of zelfrealisatie in het (verre) verschiet plaatst. Het is ook geen opleiding die zich richt op het maken van een verbeterde versie van jezelf. We verlaten deze zienswijze in de wetenschap dat je in wezen al compleet bent. Je enige probleem is dat je dit niet ziet, niet gelooft en er niet op durft te vertrouwen. De effecten van de inleidingen, oefeningen en meditaties zijn vrijwel direct merkbaar in je leven. Je kunt ontspannen, vindt een heldere koers en ervaart meer mededogen en plezier. Kortom: je wordt een gelukkiger en blijer mens. 

 

Het programma rust op vijf pijlers:

 1. Meditatie
  Spirituele ontwikkeling is niet mogelijk zonder meditatie te integreren in ons drukke bestaan. Deelnemers beoefenen verschillende meditatievormen, zoals mindfulness, Samatha Vipassana-meditatie, non-duale meditatie en ‘non-meditation’.
 2. Zelfinzicht
  In aanvulling op de non-duale wijsheid biedt westerse psychologie inzicht in de structuur van ego en handvatten om daar effectief mee om te gaan.
 3. Kennis
  Je ontwikkelt een heldere visie op non-duale spiritualiteit, gebaseerd op eigen ervaring. Belangrijke inspiratiebronnen zijn Advaita Vedanta en Dzogchen, en daarnaast hedendaagse leraren als Rupert Spira, Jean Klein en Adyashanti.
 4. Lichaamswerk

  Je lichaam en de zintuigen zijn de 'instrumenten' van non-duaal Bewustzijn om dit leven te ervaren. Om die reden besteden we aandacht aan de ontwikkeling van een grotere gevoeligheid in het waarnemen van zowel je buiten- als binnenwereld door middel van adem, lichaamswerk en Hatha- en Kashmir-yoga.

 5. Integratie
  Spirituele inzichten en ervaringen krijgen pas echt betekenis in de vertaling naar de praktijk van het dagelijks leven. Alle programma-onderdelen zijn daarop gericht. Tal van oefeningen en meditaties leer je zelf toe te passen.


1e jaar: Lifting the Stone

Blok 1:        8 - 9 november 2024 

Blok 2:       19 - 20 december 2024 

Blok 3:       6 - 7 februari 2025 

Blok 4:       20 - 21 maart 2025 

Blok 5:       24 - 25 april 2025 

Blok 6:       12 - 13 juni 2025 

 

Lees hier meer over dit jaar

2e jaar: Drifting Deeper Within

Blok 1:         12 - 13 september 2024

Blok 2:        31 oktober  - 1 november 2024

Online dag:  9 december 2024

Blok 3:         16 - 17 januari 2025

Blok 4:         6 - 7 maart 2025

Online dag:  7 april 2025

Blok 5:         15 - 16 mei 2025

 

Lees hier meer over dit jaar

3e jaar: Through the Gateless Gate

Blok 1:        17 - 18 oktober 2024 

Blok 2:        5 - 6 december 2024 

Blok 3:        13 - 14  februari 2025 (met overnachting)

Blok 4:        3 - 4 april 2025 

Blok 5:         5 - 6 juni 2025 

 

 

 

 Lees hier meer over dit jaar