Art of Silence retraites

Leven in de Volheid van Leegte...

Retraitecyclus om terug te keren bij het wonder van je diepste zelf. 

 • Drie retraites van 3 dagen per jaar.
 • Op basis van Oosterse en Westerse non-duale mystiek.
 • Beoefenen en belichamen van de non-duale visie in je leven.
 • Essentieel, liefdevol en moeiteloos gelukkig.

 

 

Geschrokken Liefde 

 

Als geschrokken liefde zijn we, gebutst en gekleurd door het leven maar met een onstuitbaar verlangen naar vrede, naar ontspanning, naar wie je werkelijk bent of, eenvoudigweg naar ‘thuis’. In ieder mens leeft - bewust of onbewust - de herinnering aan zijn of haar oorsprong van non-duaal Gewaarzijn. De ziel wil niets liever dan daarbij terugkeren. Ons dagelijkse zelf wil dat in wezen ook maar is - gelijk een spin - verstrengeld geraakt in zijn zelfgesponnen web van zelfbeelden, verwachtingen en oordelen. Waardoor de herinnering aan onze essentie en aan ons diepste verlangen ongewild steeds weer op de achtergrond van ons bewustzijn raakt. 

We sometimes make spiderwebs of smoke and saliva,
fragile thoughtpackets.
Leave thinking to the One who gave intelligence.
In silence there is eloquence.
Stop weaving and watch how the patterns improves. 

(Roemi)

 

Art of Silence

 

De remedie tegen dit verlies van herinnering is stilte, 'niet-doen' en bewuste afstemming op je essentie. De herkenning van die 'bron' als je ware zelf opent je hart en doet je ziel zingen. Dit is zelfrealisatie, het doel van alle non-duale spirituele tradities. Diezelfde tradities zijn het erover eens dat niemand het pad naar zelfrealisatie alleen kan gaan. Naast een leraar en het onderricht is ook de gemeenschap van gelijkgestemden onmisbaar op je weg. Het samenspel tussen deze drie voorziet je van de noodzakelijke bundeling van aandacht, inspiratie en energie om vruchtbaar voort te gaan op deze weg. 

 

 

De Waarheid van jezelf

 

Zelfrealisatie is in essentie niets anders dan de kunst om samen te vallen met jezelf. Waarbij de grote vraag natuurlijk is wie of wat dit 'zelf' dan uiteindelijk is. De ontdekking daarvan verlangt dat je alles loslaat wat daar niét toe behoort. Dat onderzoek kan alleen vruchtbaar verlopen op basis van de onvoorwaardelijke aanvaarding van jezelf. Alleen op basis van zelfliefde ben je in staat om je stap voor stap te ontdoen van alle sluiers van verwarring en verlies van herinnering. Die sluiers bestaan niet alleen uit het stelsel van aannames, verdedigingssystemen en pogingen om het verleden alsnog goed te maken. Ze vinden evenzeer uitdrukking in energetische- en fysieke blokkades en verhardingen. Om die reden maakt aandacht voor adem, klank en ontspanningsoefeningen integraal onderdeel uit van dit werk.

 

Gaandeweg smelten de blokkades weg, worden de sluiers van het verleden weggenomen en kan de zon van het non-duale Bewustzijn weer in je gaan schijnen. Daar vind je jouw rijkdom; de onuitputtelijke bron van licht en liefde die je in wezen bent. 


'Having purified the great delusion, the heart's darkness,

The radiant Light of the unobscured sun continuously rises...'

(uit, 'Calling the Lama from afar' van Dudjom Rinpoche.)

 

Bronnen en onderwerpen

Inhoudelijk putten we uit de wijsheid van twee vooraanstaande non-duale leraren uit totaal verschillende culturen te weten Meister Eckhart en Longchenpa.

Meister Eckhart, (ca. 1260-1328) stevig geworteld in de christelijke traditie was hij een van de belangrijkste vertolkers van de non-duale visie die daaraan ten grondslag ligt. Zijn teksten zijn tot op de dag van vandaag levendig, actueel en hartverwarmend. 

 

 

Longchenpa (1308-1364) is de belangrijkste non-duale (dzogchen) leraar uit de Nyingma traditie van het Tibetaans boeddhisme. Zijn geschriften vormen wellicht de meeste essentiële en de diepgaande leringen omtrent de aard van de werkelijkheid.

 

 

Vorm en Leegte - praktische non-dualiteit

Enkele teksten van deze leraren dienen als inspiratiebron om de theoretische wijsheid die daarin vervat is te vertalen naar eigen ervaring en inzicht. Centraal daarin staat de realisatie dat de wereld van vorm in wezen een uitdrukking is van het niet te definiëren - 'Lege' - non-duale Bewustzijn. Dit betekent dat de wereld van vorm, inclusief jijzelf, een rechtstreekse uitdrukking of manifestatie is van non-duaal Gewaarzijn ofwel God. Die realisatie werpt een geheel nieuw licht op de waarde en betekenis van de wereld van Vorm, namelijk als het aangezicht van God.

Anders dan bij traditionele non-duale benaderingen besteden we daarom niet alleen aandacht aan het 'Leegte' aspect van non-dualiteit maar ook aan 'Vorm'. Dat komt tot uitdrukking in de vraag hoe jijzelf de waarheid van non-duaal Gewaarzijn kunt belichamen en tot uitdrukking brengen in de manier waarop je met jezelf, anderen en de wereld omgaat.

 

Als leidraad gebruik ik daarbij het model van de vier niveaus van 'Rusten in non-duaal Gewaarzijn' zoals dat in boeddhistische kringen wordt beoefend, door mij aangevuld met vier niveaus van belichaming daarvan.


          Leegte                                           Vorm

 • Resting like an ocean                     Aanwezig vanuit aandacht / mindfulness
 • Resting in awareness                      Aanwezig vanuit het Bewustzijn van de ziel
 • Resting in immediate perception    Aanwezig als de stroom van Gewaarzijn
 • Resting like a mountain                  Aanwezig als volkomen Openheid


Retraites

Tegen deze achtergrond en visie krijgen de retraites inhoudelijk vorm op basis van de volgende ingrediënten:

 • Vertragen, stilte, 'niet-doen' en de waarheid van het moment waar laten zijn.
 • Bewuste en herhaalde toewending naar het bewustzijn van de ziel.
 • Overweging en bestudering van Westerse en boeddhistische inspiratiebronnen.
 • Praktisering van verschillende vormen van non-duale meditaties.
 • Zuiveren van het gevoelslichaam door zacht lichaamswerk, adem, klank en muziek.
 • Onvoorwaardelijke en liefdevolle verwelkoming van alles wat zich openbaart in de mind aan gevoelens, gedachten, thema's.
 • Beoefenen van de 'dans tussen Leegte en Vorm' ofwel de belichaming van een spiritueel bewustzijn in het dagelijks leven.
 • Diepgaand zonder zwaar te zijn, inspirerend en hartverwarmend.

 

Voor wie?

Art of Silence is ontwikkeld voor hen die de Inner Journey Home of de Boeddha Mind trainingen doorlopen hebben of voor hen die via andere paden over een gedegen achtergrond in non-duale bewustzijnsontwikkeling beschikken.

 

Resultaat

 • Voedende bedding voor non-duale spirituele ontwikkeling.
 • Onvoorwaardelijke aandacht, liefde en begeleiding bij de ontvouwing en loslaten van obstakels in de geest.
 • Belichaamde spiritualiteit.

 

Praktisch 2022-2023

 

Structuur: 3 Retraites van elk 3 dagen.
Intervisie: Tussen de retraites door vinden intervisiebijeenkomsten plaats op basis van toegezonden meditaties en oefeningen.
Literatuur: Voorafgaand aan elke retraite ontvang je enkele artikelen ter voorbereiding.
Data:
Zondag 2 t/m dinsdag 4 oktober 2022, zaterdag 28 t/m maandag 30 januari 2023 en vrijdag 19 t/m zondag 21 mei 2023
Plaats: Centrum Athanor, Lochem.
Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.
Begeleiding: Alexander Zöllner 
Kosten: Deelname 3 retraites, totaal 9 dagen: € 2295,- inclusief 3 x 2 overnachtingen en maaltijden in Centrum Athanor.

Opgave: via de contactpagina klik hier. Of via e-mail info@artoflife.nu

Heb je inhoudelijke vragen, ik beantwoord ze graag. Neem daarvoor contact op via e-mail alexander@artoflife.nu