Art of Silence retraites

Je Verlichte aard gaan leven.

 

Drie retraites per jaar, aangevuld met integratie-bijeenkomsten.

 • Op basis van Oosterse en Westerse non- duale mystiek. 
 • Beoefening van de non-duale visie in je leven. 
 • Essentieel, liefdevol en voedsel voor de ziel.

 

 

Non-duaal Gewaar-Zijn

 

Ieder mens weet hoe het is om vervuld te zijn, liefdevol en levenslustig. Bewust of onbewust staat ons leven in dienst van de zoektocht om zo te zijn. Daarvoor is nodig dat wij voorbij gaan aan de grenzen van het ego-denken. We moeten terugkeren bij onze essentie, het niet-geconditioneerde, non-duale Gewaarzijn dat er altijd is, was en zal zijn. Je ziel wil niets liever.  Het ego ook, maar is – gelijk een spin in zijn web – verstrengeld geraakt in zijn zelfgesponnen netwerk van gedachten, gevoelens en activiteiten. 

 

We sometimes make spiderwebs of smoke and saliva,

fragile thoughtpackets.

Leave thinking to the One who gave intelligence.

In silence there is eloquence.

Stop weaving and watch how the patterns improves. 

(Roemi)

 

Art of Silence  

 

De Art of Silence retraites voeren je terug bij dit Ene, tijdloze en alomvattende non-duale Gewaarzijn. De afstemming op dit Gewaarzijn opent spontaan je hart en doet je ziel zingen. Dit is Zelfrealisatie, het doel van alle non-duale spirituele tradities. Diezelfde tradities zijn het erover eens dat stabilisering en belichaming van die realisatie tijd, aandacht en herhaling verlangen. Behalve een leraar en het onderricht is ook de regelmatige ontmoeting met gelijkgestemden – een sangha – onmisbaar. De Art of Silence retraites bieden je deze context. Aandacht voor jouw persoonlijke pad, inspirerende begeleiding, diepgaande non-duale werkvormen en meditaties en regelmatig terugkerende samenkomsten ondersteunen jouw weg naar Zelfrealisatie.   

 

Leven in de volheid van ‘Leegte’…   

 

Zelfrealisatie is in essentie de ontdekking dat je oneindig veel ruimer en ruimhartiger bent dan je ooit hebt durven denken. Je bent niet je gedachten of gevoelens, niet je geschiedenis of je verwachtingen. Wat je wél bent is het niet te definiëren maar alomvattende Non-duale Gewaarzijn dat zich uitdrukt als het leven dat je nu leeft. Dit is de centrale boodschap van alle non-duale spirituele tradities en het is de ervaring van talloze reizigers op dit pad. Een pad dat zowel doorsnijdend is als liefdevol. Je doorziet zowel al je aannames, verwachtingen en oude pijnpunten en ontdoet je daarvan op basis van groot mededogen en onvoorwaardelijke aanvaarding van jezelf. De warmte van je aandacht doet de ego-structuur  smelten zodat de zon van non-duaal Bewustzijn weer in je kan schijnen. Je ontdekt de onuitputtelijke bron van licht en liefde in jezelf. 

  

'Having purified the great delusion, the heart's darkness, 

The radiant Light of the unobscured sun continuously rises...' 

(uit, 'Calling the Lama from afar' van Dudjom Rinpoche.)

 

Praktische non-dualiteit

Inhoudelijk putten we uit de tijdloze Oosterse- en Westerse Wijsheid tradities. We ontlenen met name inspiratie aan teksten uit het boeddhistische Dzogchen onderricht en het hindoeïstische Advaita-Vedanta en aan de geschriften van Meister Eckhart. Het centrale thema is de realisatie dat de wereld van vorm waarin wij leven in wezen een uitdrukking is van het niet te definiëren – ‘Lege’ – non-duale Bewustzijn. In wezen zijn zij Eén, ‘niet-twee’ ofwel non-duaal. En dat geldt evenzeer voor onszelf. Het is aan ieder mens om die inherente verbondenheid tussen Gewaarzijn en de wereld van vorm te belichamen en tot uitdrukking te brengen in het dagelijks leven. De retraites zijn te beschouwen als een speelveld om deze ‘Art of Life’ te oefenen.  


Programma 2023-2024

 

‘Without walls of the mind’

 

Het thema van het komende seizoen luidt: ‘To live without walls of the mind’, wat een verwijzing is naar een versregel uit de Heart Sutra die wij afgelopen jaar behandeld hebben. Daarin stond ‘Leegte’ als basis van alles centraal. Bij momenten hebben we de waarheid daarvan ervaren en ondervonden hoe bevrijdend die realisatie is.

 

Toch dreigt hier de nihilistische valkuil waar veel ‘neo-advaitisten’ in stappen, namelijk om Leegte alles eindconclusie te omarmen. Zo’n conclusie zou betekenen dat we opnieuw een standpunt innemen, een ‘wall of the mind’. We worden hier geconfronteerd met de realisatie dat wat je in essentie bent niet via de denkende geest te bevatten is. We moeten daaraan voorbijgaan en afdalen naar de Wijsheid van het hart ofwel het bewustzijn van de ziel. 

 

Het komende jaar zal de aandacht daarom vooral daarnaar uitgaan. Door de afstemming op de stralende Sambhogakaya – het bewustzijn van de ziel – is het mogelijk om de ‘Leegte’ van Dharmakaya te herkennen in de glorierijke uitdrukking als de wereld van vorm. Met als consequentie dat jij – precies zoals je bent – daar eveneens een uitdrukking van blijkt te zijn.  

 

We zullen daarom veel aandacht besteden aan ‘rusten in het bewustzijn van de ziel’. Verslaafd als we zijn aan denken en doen, moeten we wennen aan deze open, ‘staatloze’ staat van Zijn. En het vraagt training en herhaling om deze afstemming ook buiten de meditaties om te laten voortduren.

 

Het programma is inhoudelijk dan ook meer gericht op ‘niet-doen’, op leegtes laten vallen en op het ontspannen van de (be)grijp beweging van de mind. Ter ondersteuning maken we – naast lichaamswerk – ook gebruik van specifieke ademhalings- en meditatietechnieken. 

  

Retraites

De retraites zijn diepgaand zonder zwaar te zijn, inspirerend, hartverwarmend en als voedsel voor je ziel. Praktisch gesproken bieden ze je een uitgelezen kans om de waarheid van het non-duale onderricht te beoefenen door: 

 • Vertragen, stilte, 'niet-doen' en de waarheid van het moment waar laten zijn. 
 • Bewuste en herhaalde toewending naar het ruimere bewustzijn van de ziel. 
 • Overweging en bestudering van Westerse en boeddhistische inspiratiebronnen. 
 • Praktisering van verschillende vormen van non-duale meditaties. 
 • Zuiveren van het gevoelslichaam door zacht lichaamswerk, adem, klank en muziek. 
 • Onvoorwaardelijke en liefdevolle verwelkoming van alles wat zich openbaart in de mind aan gevoelens, gedachten, thema's. 

Vorm

Om de voortdenderende gewoontekracht van ego te weerstaan zijn continuïteit en de gelegenheid om oefeningen te herhalen onontbeerlijk. De retraites dienen vooral als regelmatig terugkerende momenten om de inspiratie te verversen. Daarnaast is het van belang om die inspiratie levend te houden door middel van oefeningen en meditaties die je zelf kunt beoefenen.  

 

Sangha

Er zijn niet veel gelegenheden waar je de non-duale wijsheid en jouw ervaringen daarmee kunt delen. Om je op koers te houden, je voor blinde vlekken te behoeden en je vragen of obstakels te kunnen bespreken, is contact met medereizigers en met de leraar van groot belang. De sangha is daarom een onmisbaar onderdeel van het pad.  

 

Voor wie? 

Art of Silence is ontwikkeld voor hen die geraakt zijn door de wijsheid en waarheid van de non-duale spirituele tradities en ernaar verlangen om die wijsheid te belichamen in het dagelijks leven. Deelnemers hebben eerder de Inner Journey Home of de Boeddha Mind trainingen doorlopen. 

 

Resultaat

 • Stap voor stap belichamen van de non-duale visie
 • Oplossen van de sluiers van het ego-bewustzijn
 • Momenten van Zelfrealisatie

Bronnen en onderwerpen

Als theoretisch kader dienen enkele teksten van Longchenpa en Meister Eckhart, aangevuld met het werk van de wetenschapper Bernardo Kastrup. Zijn metaforische uiteenzetting over Zijn en de plaats van individueel bewustzijn daarbinnen, biedt tal van aanknopingspunten om die relatie verder te onderzoeken en te ervaren. 

Meister Eckhart, (ca. 1260-1328) stevig geworteld in de christelijke traditie was hij een van de belangrijkste vertolkers van de non-duale visie die daaraan ten grondslag ligt. Zijn teksten zijn tot op de dag van vandaag levendig, actueel en hartverwarmend. 

 

 

Longchenpa (1308-1364) is de belangrijkste non-duale (dzogchen) leraar uit de Nyingma traditie van het Tibetaans boeddhisme. Zijn geschriften vormen wellicht de meeste essentiële en de diepgaande leringen omtrent de aard van de werkelijkheid.

 

Dr. Bernardo Kastrup, is directeur van Essential Foundation, filosoof, computer engineer en auteur van vele boeken en artikelen. Bernardo’s baanbrekende visie op de werkelijkheid als een condensatie van Gewaarzijn voert tot nieuwe inzichten in onze rol en betekenis als mens in de schepping.


Praktische informatie

 

Structuur

De Art of Silence bestaat uit drie bijeenkomsten, aangevuld met Zoom bijeenkomsten en het tussentijds toesturen van oefeningen. Het schema ziet er dan als volgt uit: 

Blok 1: 3-daagse van 27 t/m 29 oktober in Centrum Morgenstern. 

             Start op vrijdag om 11:00 uur en einde zondag om 17:00 uur.

Blok 2: avond plus 2-daagse van 19 t/m 21 januari in Centrum Athanor. 

             Start op vrijdag om 17:00 uur en einde zondag om 17:00 uur.

Blok 3: 3-daagse van 10 t/m 12 mei in Centrum Samaya. 

              Start op vrijdag om 11:00 uur en einde zondag om 17:00 uur

 

Ter voorbereiding van elke bijeenkomst ontvang je 2 weken van tevoren enige literatuur. 

 

Beoefening en ondersteuning

In aanvulling op de retraites zijn er integratiebijeenkomsten en oefenstructuren speciaal gericht op continuïteit en beoefening: 

 • Integratiebijeenkomsten via Zoom op: 9 december, 24 februari en 13 april 2024 van 10.00-13.00 uur. 
 • Elke vier weken tussen de bijeenkomsten door ontvang je een oefenstructuur of meditatievorm om zelf – of in de integratiegroepen – te beoefenen. Data: 25 november, 23 december, 17 februari, 16 maart, 13 april 2024.   

Locaties

Landgoed Morgenstern, Barchem. 

Centrum Athanor, Lochem

Centrum Samaya, Werkhoven. 

 

 

 

 

Groepsgrootte: minimaal 10 en maximaal 18 deelnemers.

Begeleiding: Alexander Zöllner 

Kosten: €2415, inclusief alle overnachtingen op een 1-persoonskamer en alle maaltijden.

Korting voor een 2-persoonskamer is €100,-. Alleen per tweetal te reserveren.

 

Opgave: via de contactpagina klik hier. Of via e-mail info@artoflife.nu

 

Heb je aanvullende vragen? Ik beantwoord ze graag. Neem daarvoor contact op via e-mail alexander@artoflife.nu