Wie kijkt naar wie?

Casuïstiek vanuit de non-duale visie

 

Een Masterclass in de serie ' A Playground to find meaning'


De masterclass Wie kijkt naar wie? bestaat uit twee losse dagen die geheel in het teken staan van oefenen en casuïstiek om zo je professionele vaardigheden als non-duale coach of therapeut te verdiepen. De dagen worden verdeeld in een dagdeel waarin in 2-tallen geoefend wordt met een vraag die op dat moment wordt ingebracht.

 

Dit vraagt van jou als begeleider de beschikking over een breed arsenaal aan non-duale werkvormen en de juiste inschatting van hun toepasbaarheid. Daarnaast verschaft deze setting de unieke gelegenheid om ook zelf, in de positie van client, de non-duale begeleiding te ervaren. De altijd aanwezige vraag binnen non-duale coaching ‘wie kijkt eigenlijk naar wie?’ kan op dit moment ervaren en onderzocht worden. Deze ervaring blijkt een zeer vruchtbare stimulans voor ‘niet-doen’ te zijn.

 

Interventies van de trainers en het plenair nabespreken van de ervaring brengen een verrijking van je inzicht en helpen je de subtiliteit van non-duale begeleiding eigen te maken. Uiteraard is ‘niet-doen’ hierbij een leidraad, wat wonderlijk genoeg om oefening vraagt aangezien ego gefocust is op doen – zeker in onze rol als coach/therapeut.

 

In de middag wordt plenair gewerkt met een ingediende casus in de vorm van een rollenspel. De begeleider leert door aan den lijve te ondervinden wat er in het moment gebeurt en welke interventie of vervolgstap passend is. Aandacht gaat hierbij onder andere uit naar de zichtbare patronen van overdracht en tegenoverdracht

 

Resultaten

  • Vergroting van je vertrouwen in ‘niet-doen’ door te oefenen in een veilige setting.
  • Inzicht in je eigen patronen van overdracht en tegenoverdracht.
  • Aanscherping van je eigen vaardigheden door elkaar aan het werk te zien en feedback te ontvangen collega’s en de trainers.
  • Oefenen met een open houding en puur luisteren.
  • Cliënt-ervaring als inspiratie voor je eigen begeleiding.

Voor wie?

De Masterclasses Wie kijkt naar Wie? is toegankelijk voor iedereen die werkzaam is als non-duaal coach of therapeut. Voorafgaand aan deelname wordt in een intakegesprek getoetst of de kennis en ervaring voldoende aansluit bij het aanbod.

 

Praktische informatie

 

Data: 2 maart en 24 mei 2023

Trainers: Marlie van de Kerkhof en Meike Niemeijer                    

Locatie: Boerderij Landzicht, Vreeland

Kosten € 495,-

 

Aanmelding

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan deze masterclass dan kun je je aanmelden via onderstaande knop. Wanneer je niet eerder een opleiding bij Art of Life hebt gevolgd ontvang je een intakeformulier en wordt een intakegesprek ingepland. Aan de hand van dit gesprek wordt je aanmelding bevestigd.