Boeken


Alexander Zöllner: Moeiteloos Geluk

Alexander Zöllner Bevroren boeddha, gesmolten licht

 ervulling en geluk zijn niet buiten ons te vinden maar in de afstemming op dat wat wij ten diepste zijn, het Ene non-duale en niet geconditioneerde Bewustzijn. Het boek voert je mee op een innerlijke reis naar het herstel van contact met dit Bewustzijn.

 

Te bestellen via de webshop.

 

Adyashanti
Dansende Leegte

Adyashanti is spiritueel leraar voortgekomen uit de Zen-traditie. Hij benadert spiritualiteit vanuit een non-duaal perspectief. Hij is een van de weinige leraren die de ‘verlichte’ staat op zo’n duidelijke en invoelende wijze weet te omschrijven dat je als lezer bij momenten wordt meegenomen in het inzicht van de ultieme Waarheid.

Uitgeverij Samsara ISBN 9789077228579

 

Adyashanti
Jezus de Mysticus
Een beschrijving van het leven van Jezus als metafoor voor het gaan van het spirituele pad naar Verlichting.
Samsara ISBN978-94-91411-29-8

 

Almaas A.H.

De Innerlijke Diamant, deel 4

Almaas beschrijft op een zeer gedetailleerde wijze het onderzoek van de psyche en plaatst dat in een spiritueel kader. Zijn belangrijkste werkvorm, de Inquiry,  wordt veelvuldig gebruikt in de trainingen.

 

Coleman Barks
The Soul of Rumi  A new collection of ectstatic poems

De 13e eeuws dichter en schrijver Rumi getuigt in zijn gedichten van een directe connectie met spirituele verlichtingsinspiratie en weet die als geen ander onder woorden te brengen. Zijn gedichten verliezen nimmer aan actualiteit en schoonheid.

Harper Collins ISBN 0-06-060453-0

 

David Carse

Perfect brilliant stilness Byond the individual self

Een prachtig en persoonlijke beschrijving van het proces van verlichting met tal van toelichtingen op wat het niet is, wat bronnen zijn van verwarring en een moedige poging om het onuitsprekelijke woorden te geven. 

Non-duality Press ISBN 0-9547792-8-2

 

Neil Douglas-Klotz

Het verborgen evangelie  Hoe wij de spiritualiteit van Jezus kunnen ontdekken

Aan de hand van bijbelteksten die direct uit het Aramees zijn vertaald laat Douglas-Klotz een heel nieuw en inspirerend licht schijnen op de ware betekenis van parabels en uitspraken van Jezus.

Ankh-Hermes ISBN90-202-3213-1

 

Mark Epstein
The trauma of everyday life
Epstein beschrijft aan de hand van het leven van de Boeddha hoe trauma's die wij in een vroeg stadium van ons leven zowel een hinderbaal als de doorgang zijn voor de realisatie van onze diepste aard.

Hayhouse ISBN 978-1-78180-408-7

 

Peter Fenner Ph.D.

Radiant Mind Awakening to Unconditioned Awareness

Een prachtige inleiding in de non-duale dimensie. Peter beschrijft in dit boek zowel de visie als de obstakels die genomen moeten en kunnen worden om Eenheidsbewustzijn tot een levende ervaring te maken. Radiant Mind vormt een belangrijke inspriratiebron voor de wijze waarop de trainingen van Art of Life vorm krijgen.

Sounds True, Boulder, USA. ISBN 978-59179-577-3

 

Peter Fenner Ph.D

Natural Awakening/ An advanced guide for sharing non-dual Awareness

Dit boek is ooit geschreven als teachersmanual voor de Radiant Mind training. Het boek bevat naast ee theoretische toelichting over non-dualiteit voorbeelden van begeleiding en interventies om anderen te helpen bij het inzicht in en verblijven bij non-duaal Gewaarzijn.
The Sumeru Press ISBN 979-1-8965559-24-7

 

Amit Goswami

Het Visionaire Venster

Een kwantumfysicus over verlichting

Goswami is zowel een gerespecteerd kwantumfysicus als een geleerde in de Vedanta filosofie. Deze combinatie stelt hem in staat om kennis van de kwantumfysica te verbinden met inzichten uit spirituele stromingen en een boeiende argumentatie te schrijven waarbij hij Bewustzijn ziet als de basis voor de schepping zowel materieel als immaterieel.

Ankh-Hermes ISBN 9020282662

 

Robert Hartzema

Boeddhistische Psychologie

Hartzema beschrijft het belang dat de boeddhistische visie op de psyche heeft voor de westerse mens. Voorts geeft hij een helder overzicht van de verschillen tussen westerse en oosterse psychologie en

van de wegen die binnen de boeddhistische traditie ontwikkeld zijn voor psychologische en spirituele ontwikkeling.

Karnak ISBN 9789063501006

 

Robert Hartzema/Marjan Möller
De spontane bevrijding in leven en sterven

Verborgen inzichten uit het Tibetaanse dodenboek van Padmasambhava

Theorie en beoefening vloeien in dit boek in elkaar over waarbij de lezer vertrouwt raakt met de Tibetaans boeddhistische Dzogchen visie op het stervensproces en de cirkelgang van leven en dood.

Karnak- ISBN 97890 6350 109 9

 

Jed McKenna

Spirituele Verlichting? Vergeet het maar.

Het eerste deel van een trilogie waarin McKenna - van wie onbekend is wie hij is - een uiterst originele visie geeft op Verlichting en op de onmogelijkheid om die op wat voor manier dan ook te bereiken. Ontnuchterend, hier en daar hilarisch en uiteindelijk verfrissend om met goede moed toch maar door te gaan op onze weg.

Samsara 978-90-77228-80-7

 

Robert Lanza, MD
Biocentrism
How life and Consciousness are the keys to understanding the True Nature of the Universe

Lanza is beroemd wetenschapper hoofd van het 'Advanced Cell Technogoly en professor bij Wake Forest University School of Medicine. In dit boek legt hij pijnlijk nauwkeurig de beperkingen bloot van het 'wetenschappelijke' en door de ratio gedomineerde denken waarin bewustzijn als uitkomst gezien wordt van evolutie. Lanza overtuigt op basis van zijn kennis van o.a. kwantum fysica dat de werkelijkheid precies andersom is: Bewustzijn ligt aan de basis van de wereld die wij als gemaakt van materie beschouwen. 

Benbella books ISBN 978-1935251-74-3

 

Pim van Lommel

Eindeloos Bewustzijn Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring

Van Lommel tracht op wetenschappelijke wijze een verklaring te geven voor de bijna-dood ervaring van mensen. Daarbij maakt hij gebruik van bevindingen uit de kwantum fysica en werpt een heel nieuw licht op bewustzijn en de functie van ons brein.
ISBN 978 90 259 5778 0

 

John Prendergast, Peter Fenner, Sheila Krystal, Adyashanti, e.a.
De heilige spiegel Ontmoetingen tussen therapeut en cliënt

De oorspronkelijke titel: Non-dual Wisdom and Psychotherapy beschrijft beter waar dit boek over gaat. Diverse schrijver brengen nemen vanuit verschillende invalshoeken de non-duale wijsheid als basis voor psychologisch onderzoek en het loslaten van beperkende zelfbeelden. Buitengewoon helder en praktisch en de vertaling is een verrijking voor ieder die vanuit de non-duale visie anderen wil begeleiden.
Samsara ISBN978-9141-161-8

 

Longchen Rabjam (Longchenpa)
A Treasure trove of scriptual transmission
A commentary on the Precious Treasury of the Basic Space of Phenomena
Longchenpa, de 13e eeuwse leraar en meesters van de Nyingma school van het Vajrayana boeddhisme brengt in dit boek tal van filosofische bronnen bijeen en voorziet die van commentaar en toelichtingen omtrent onderwerpen zoals de grond van Bewustzijn, de aard van zijn en de leegte die daaraan ten grondslag ligt. Dit boek is te beschouwen als dé basis om de filosofie van het boeddhisme te kunnen doorgronden.
Padma publishing ISBN 1-881847-30-6

 

Patrul Rinpoche

The words of my perfect teacher  A complete translation of a classic introduction to Tibetan Buddhism
Een introductie in boeddhistische filosofie aangevuld met tal van oefeningen en meditaties voor eigen toepassing.
Harper Collins ISBN 0-06-066449-5

 

Philip Renard
Non-dualisme De directe bevrijdingsweg
Een basiswerk over de oorsprong, verschillende scholen en uitwerkingen daarvan in het Westen van de non-duale wijsheidstradities.
Felix Uitgeverij ISBN 90-215-4358-3

 

Sogyal Rinpoche

Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven

Sogyal Rinpoche is een Tibetaans Boeddhistisch leraar verbonden aan Lerab Ling, het boeddhistische centrum in Zuid Frankrijk.  Hij is een internationaal bekende meditatieleraar en spreker. In ‘het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven’ beschrijft hij de boeddhistische visie  op het leven en de betekenis van de dood.

Servire Uitgevers ISBN 90-6325-441-5

 

Eckhart Tolle

De kracht van het NU

Tolle beschrijft zijn eigen weg van bevrijding waarin het moment van Nu de doorgang blijkt te zijn om zich los te maken van alle ideeën over zichzelf die hun oorsprong hebben in het egodenken. Het boek werpt een voor het westerse denken nieuw licht op wie wij ten diepste zijn, een uitdrukking van het immer dynamische Zijn.

Ankh-Hermes ISBN 90-202-8230-1

 

Tien Upanishads
Een prachtige vertaling van een van de oudste en diepzinnigste teksten uit de Vedanta traditie. Een blijvende bron van inspiratie.

Ars Floerat ISBN 90-72141-19-9

 

Tsoknyi Rinpoche

Carefree Dignity Discourses on training in the nature of Mind
Een serie lezingen over de 'open' onbevangen staat van zijn die eigen is aan onze ware natuur.

Rangjung Yeshe publications ISBN 962-7341-32-0

 

John Welwood

Psychologie van de Ontwaking  Boeddhisme, psychotherapie, persoonlijke en spirituele transformatie

Welwood geeft in dit boek een bijzonder heldere uiteenzetting over de wijze waarop psychologische ontwikkeling een noodzakelijk onderdeel is voor spirituele groei. Een basiswerk voor iedere coach of therapeut die vanuit een spirituele visie wil werken.

Kosmos ISBN 90-215-9896-5

 

David Whyte

River Flow
Whyte is een bekend dichter en schrijver die zijn inspiratie voelbaar ontleend aan een non-duale visie op de werkelijkheid. Inspirerend, helder en mooi.

Many rivers press ISBN 13: 978-1-932887-27-3

 

Ken Wilber

Een beknopte geschiedenis van Alles

Amerikaans filosoof die de verbinding beschrijft tussen tussen spiritualiteit en psychologie. ‘Een beknopte geschiedenis van Alles’ is een briljante beschrijving van de ontwikkeling van bewustzijn. Hij brengt uiteenlopende ideeën over ontwikkeling bij elkaar in een omvattend schema waarin vier verschillende ontwikkelingspaden onderling afhankelijk blijken te zijn. Wilber ziet groei dan ook als de integratie van die vier verschillende richtingen van ontwikkeling. Integrale groei vindt inmiddels binnen steeds meer toepassinggebieden ingang. Lemniscaat ISBN 90-5637-039-1

 

Voor wie dit boek te omvattend is, is er een zeer beknopte samenvatting van zijn ideeën verschenen. De titel is: Integrale Visie, op leven, God, het universum en alles.

Een uitgave van Ankh-Hermes.

Wilber heeft veel titels op zijn naam staan. Speciaal aan te raden zijn nog:

- Overgave en Strijd

- One Taste

- Integrale Psychologie