Karakterstructuren, lijden en geluk

De karakterstructuur als uitdrukking van existentiële kwesties

 

Een Masterclass in de serie ' A Playground to find meaning'


 

De Karakterstructuren zoals ontwikkeld door Wilhelm Reich en Alexander Lowen blijken niet slechts de fysieke weerspiegeling van de overlevingsstrategieën van het kind in reactie op de opgedane ervaringen. Vanuit non-duaal perspectief zijn de karakterstructuren, ook wel maskers genoemd, te begrijpen als de neerslag van de pogingen van de ziel om een antwoord te vinden op existentiële vragen. 

 

Met dit inzicht kun je de fysieke kenmerken van de client herleiden tot de manier waarop geprobeerd is antwoord te geven op de meest aanwezige bron van lijden. Het boeddhisme stelt dat er drie bronnen van existentieel lijden zijn die het individuele bestaan ontkennen of bedreigen; verlies van herinnering, afhankelijkheid of kwetsbaarheid, en vergankelijkheid.

 

De problemen die cliënten inbrengen zijn te herleiden naar deze existentiële kwesties. Om die reden is de client niet zozeer geholpen als we ingaan op het probleem, maar des te meer wanneer wij de moed opvatten om de onderliggende kwestie te onderzoeken.

 

Herkenning van de karakterstructuur geeft je inzicht in de kwestie die mogelijk voor die client speelt en biedt een ontmoetingsgrond waarin je contact kunt maken met de worsteling en pijn in iemands leven. Om de client vervolgens in contact te brengen met de universele kwaliteiten die daaronder verscholen liggen.

Tijdens deze drie dagen worden zowel de vijf door Reich beschreven karakterstructuren (schizoïde, orale, masochistische, psychopathische, rigide), als de door Stephen Johnson zesde symbiotische karakterstructuur behandeld. Naast het oefenen met het herkennen en ervaren van de fysieke kenmerken krijg je inzicht in hoe een bepaalde karakterstructuur gekoppeld kan worden aan de existentiële thema’s. 

 

Resultaten

  • Karakterstructuren herkennen aan fysieke kenmerken en dit kunnen gebruiken als ontmoetingsgrond om contact te maken met de cliënt.
  • Karakterstructuren leren gebruiken als ingang naar het existentiële lijden van de cliënt en zijn/haar zoektocht naar geluk.
  • Kennis van de overdrachtspatronen die de client heeft op de wereld, en dus op jou als coach, en inzicht in je eigen karakterstructuur en overdrachtspatronen.
  • Inzicht in de universele kwaliteiten kenmerkend voor een bepaalde karakterstructuur.
  • Oefenen met verschillende manieren van waarnemen van de client als mogelijke indicatie voor de karakterstructuur. 

Voor wie?

De Masterclass Karakterstructuren, lijden en geluk is toegankelijk voor iedereen die eerder heeft deelgenomen aan een training bij Art of Life of die ergens anders significante ervaring heeft opgedaan. Voorafgaand aan deelname wordt in een intakegesprek getoetst of de kennis en ervaring voldoende aansluit bij het aanbod.

 

Praktische informatie

Data: 24-26 maart 2023  

Trainers: Marlie van de Kerkhof en Meike Niemeijer                  

Locatie: Boerderij Landzicht, Vreeland

Kosten: € 725,-

 

Aanmelding

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan deze masterclass dan kun je je aanmelden via onderstaande knop. Wanneer je niet eerder een opleiding bij Art of Life hebt gevolgd ontvang je een intakeformulier en wordt een intakegesprek ingepland. Aan de hand van dit gesprek wordt je aanmelding bevestigd.