Lifting the Stone - Jaartraining Non-dualiteit

Non-duaal bewustzijn als de basis van je leven

  • Thuiskomen bij jezelf.
  • Stoppen met zoeken en rusten in Zijn.
  • Vertalen van je kennis over non-dualiteit naar een geleefde ervaring. 
  • De opbloei van mededogen, wijsheid, en ‘moeiteloos geluk’.  

Van ego-kramp naar de vrijheid van non-duaal Bewustzijn

 

Je bent niet je ego-denken met al haar pijn, angst, frustratie en verlangen,

maar het niet-oordelende Bewustzijn dat daaraan voorafgaat. 

 

Deze eeuwenoude wijsheid komt vaak in beeld nadat je (soms jarenlang) aan jezelf “gesleuteld” hebt in de hoop ooit in de toekomst volledig gelukkig of vredig te worden. 

Het inzicht dat alles terug te voeren is tot Eén ondeelbaar Bewustzijn dat aan de basis ligt van alles wat wij denken en ervaren, heeft geen kenmerken -we kunnen het niet aanwijzen of vastpakken- toch is het wel degelijk te ervaren.

 

De ervaring van dit open veld van Bewustzijn doet zich meestal voor tijdens meditatie, tijdens een intiem moment waarin alle grenzen wegvallen of door toedoen van bijvoorbeeld plantmedicijnen. De herkenning van deze waarheid, zoals die al eeuwenlang in spirituele tradities verkondigt is, geeft een moment van ontspanning of zelf intens geluk.

 

Maar al snel leidt dit tot het volgende zelfverbeteringsproject aangezien het des te lastiger blijkt om werkelijk te leven vanuit dit Bewustzijn. We verlangen ernaar om de ervaring te verlengen en tot de levende basis van ons dagelijks leven te maken, en dus gaan we iets doen. We gaan op zoek naar de volgende ervaring, het volgende moment dat hopelijk rust, vervulling of zelfs verlichting gaat geven.

 

Maar zolang je op zoek bent naar een ervaring die anders is dan dat wat er NU is, grijp je mis.

 

Niet-doen

Thuiskomen in de open grond van gewaarzijn gaat je niet lukken door iets te “doen”. En “iets doen” kan er ook uitzien als proberen stiller te worden, meer, langer of vaker te mediteren.  Zelfs naar een training over non-dualiteit komen kan gedreven worden door het idee dat je iets moet doen om weer thuis te komen…

 

Besef je dat zolang je kijkt door de bril van je eigen patronen, conditioneringen en beperkende zelfbeelden (oftewel je ego), je altijd een antwoord zal zoeken buiten jezelf, in “doen”. Daarom helpt alleen meditatie of een plantreis niet. Je doet meer van hetzelfde. Vanuit dezelfde bril van het ego.

 

Contact maken en doorzien 

Wat wel werkt is je af te stemmen op een andere dimensie van bewustzijn. Vanaf daar kun je contact maken met je beperkende zelfbeelden, aannames en gewoontepatronen en ga je ze herkennen voor wat ze zijn: bewegingen van ego die je weghouden van NU; de enige plek waar je de rust, vrede en vervulling vindt waar je naar zoekt. Zonder dat je werkt aan die delen van jezelf die je verhinderen om daar te verblijven zal je blijven proberen om weer terug te grijpen op die bijzondere ervaring. 

 

Wanneer je niet beseft dat de ego-structuur niets anders is dan een verzameling herinneringen en conditioneringen is persoonlijk werk niets anders dan het verschuiven van de meubelstukken.

 

En zonder liefdevol contact te maken met je zelfbeelden is meditatie, een plantreis of een spirituele workshop vooral een tijdelijke vlucht uit de moeilijkheden van het leven van alledag.

 

Jaartraining non-dualiteit

In de jaartraining non-dualiteit stellen de werkvormen, het heldere theoretische kader en de liefdevolle begeleiding je in staat om je kennis over non-dualiteit te vertalen naar de directe ervaring en praktijk van elke dag. Dit doen we door:

  • Doorzien van de slinkse manieren waarop ego weg beweegt van dat wat jij al bent.
  • Door psychologisch werk contact maken met de angst of pijn waar we ooit van weg bewogen zijn en die ons nu verhinderen om precies te zijn wie we zijn: een unieke uitdrukking van ZIJN
  • Meditatie brengt je bij de directe ervaring van Gewaarzijn; daar veranker je de herinnering dat je al thuis bent.
  • De wereld te leren herkennen als een uitdrukking van Gewaarzijn en je daardoor verbonden te voelen in diepe intimiteit, met jezelf, en met de wereld.

Resultaat

Het programma leidt je gaandeweg tot een steeds diepere ervaring van non-duaal Gewaarzijn. 

Wanneer je jouw essentie herkend als de openheid van non-duaal Gewaarzijn kom je thuis bij jezelf. Ontspanning, inspiratie en liefde blijken de grondtoon van je bestaan te zijn en niet slechts begeerde doelen die je in de toekomst hoopt te bereiken.

 

Dit inzicht leidt tot een fundamentele verschuiving in je zelfbeeld. Je hoeft niet langer te zoeken naar geluk en liefde, maar afgestemd op non-duaal Bewustzijn bloeien innerlijke vrede, verbondenheid, wilskracht en mededogen spontaan op!

 

Je ervaart het bevrijdende effect en merkt hoe je gaandeweg met meer gemak en plezier in het leven staat. Tot de belangrijkste kenmerken behoren: vrede met jezelf, de opbloei van mededogen en wijsheid, moeiteloosheid, helderheid en ‘moeiteloos geluk’. Begeleiding

De begeleiding is in handen van Meike Niemeijer en Marlie van de Kerkhof. Zij zijn beiden ervaren trainers die niet alleen hun eigen leven hebben zien veranderen door het inspirerende en hartverwarmende werk van Art of Life, maar ook met veel liefde de deelnemers van verschillende jaargroepen en opleidingen binnen Art of Life begeleiden. Met een combinatie van compassie en doorsnijdendheid zien zij deelnemers zowel in hun onaangetaste heelheid als in hun menselijke kwetsuren. Geleid door vakkundigheid en inspiratie begeleiden zij de deelnemers op het padloze pad naar “thuis”.

Meer informatie over de achtergrond en opleiding van de trainers vind je hier

 

Structuur

De Jaartraining bestaat uit 4 blokken van 2 dagen op de inspirerende locatie Boerderij Landzicht in Vreeland, plus 1 online bijeenkomsten van een dag. Totaal: 9 trainingsdagen.

Je ontvangt bij de start van de training een reader met daarin relevante artikelen en achtergrondmateriaal.

Tussen de programmadagen door vorm je buddy-groepjes van 2 of meer mensen waarmee je het geleerde oefent en levend houdt.

Wanneer gewenst zijn de trainers (tegen betaling) beschikbaar voor individuele sessies.

Het programma is gebaseerd op het boek Moeiteloos Geluk van Alexander Zöllner

 

De Jaartraining non-dualiteit: Lifting de Stone is het eerste jaar van het 3-jarige traject de Inner Journey Home

 

Voor wie?

De Jaartraining is een ervaringsgerichte ontwikkelingsweg waarbij je als deelnemer zelf onderwerp van onderzoek bent. De training staat zowel open voor mensen die kennis willen maken met de non-duale visie als voor degenen die eerder opgedane kennis rond dit onderwerp willen verankeren in een doorleefde ervaring. 

 

Praktische zaken

De Jaartraining Non-dualiteit start 1 maal per jaar.

De groepsgrootte is tussen de 8 en 14 deelnemers.

Kosten op basis van 9 trainingsdagen: € 1595,- inclusief syllabus.

Art of Life is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en vrijgesteld van BTW.

 

Data 2022

4 - 5 november -  Boerderij Landzicht, Vreeland

9 december -       Online

11-12 januari -      Boerderij Landzicht, Vreeland

17 - 18 februari -  Boerderij Landzicht, Vreeland

9-10 maart -        Boerderij Landzicht, Vreeland


Veelgestelde vragen:

 

Is dit ook een waardevolle training als ik al veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan?

Ja zeker. De meeste persoonlijke ontwikkeling gaat uit van het idee dat we iets aan onszelf of onze omstandigheden moeten veranderen om uiteindelijk gelukkig te worden of vervulling te vinden. In de non-duale jaartraining werk je met je gewoontepatronen vanuit een andere laag van bewustzijn. Het gaat er niet om dat je iets verandert aan jezelf, maar dat je doorziet dat jij niet je gedachten, gevoelens en gewoontepatronen bént.

 

Wat is het verschil met zoveel andere workshops op het gebied van spiritualiteit?

In alle trainingen van Art of Life wordt gebruik gemaakt van de combinatie van spiritualiteit en psychologie. Daardoor kun je niet vluchten in een filosofisch idee over heelheid, maar je verliest jezelf ook niet in het drama van je geschiedenis. De combinatie van direct afstemmen op Gewaarzijn en psychologisch werk zorgt voor een unieke balans. 

 

Het klinkt heel mooi, maar kan ik een voorproefje krijgen voor ik me inschrijf voor de hele jaartraining?

Wij verzorgen regelmatig ervaringsgerichte introductieworkshops waarin we naast het behandelen van theorie ruim de tijd hebben voor oefeningen en onderlinge uitwisseling. Zie bovenaan de pagina voor de volgende data.

 

Hoe zien de trainingsdagen eruit?

De trainingsdagen zijn een combinatie van een korte inleiding over het thema van dat blok, non-duale meditaties, geleide contemplaties, zelfonderzoek en oefeningen gericht op toepassing in de praktijk. Er is ruimte voor vragen en voor persoonlijk werk wanneer dat nodig is. Ter voorbereiding van ieder blok lees je een aantal artikelen uit de reader met betrekking tot het onderwerp. 

 

Is het eventueel mogelijk om gespreid te betalen?

Ja, het is mogelijk om in maximaal 4 termijnen te betalen

 

Hoe werkt de inschrijving?

We raden aan om deel te nemen aan een van de introductieworkshops. Mocht dit niet lukken dan zal voorafgaand aan deelname een kort kennismakingsgesprek plaats vinden (via telefoon of Zoom).  Inschrijving voor de jaartraining of voor een introductieworkshop kan door een mail te sturen aan info@artoflife.nu of de contactpagina in te vullen. 

Wil je met de trainers overleggen of heb je behoefte aan meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan via de contactpagina klik hier of via e-mail: info@artoflife.nu