Boeken


Alexander Zöllner heeft verschillende boeken geschreven over non-dualiteit en de integratie daarvan in je dagelijks leven.

Alle boeken zijn te bestellen via onze webshop.


Handboek Non-duale Coaching en Therapie

handboek NON-DUALE COACHING EN THERAPIE

 

Non-­duale Coaching en Therapie is een ontwikkelingsweg in dienst van zelfrealisatie: het inzicht in wie wij ten diepste zijn. Zelfrealisatie is de sleutel tot het beëindigen van ons lijden en de opbloei van spontaan geluk en vrede. De visie, het doel en de werkwijze van Non-­duale Coaching en Therapie zijn in dit Handboek uiteengezet. 

 

 

De visie is gebaseerd op de non-­duale Wijsheid dat verreweg het grootste deel van menselijk lijden veroorzaakt wordt door de identificatie met ego; het conglomeraat van gedachten, gevoelens en beperkende zelfbeelden dat wij denken te zijn.

 

 

Non-­duale Coaching en Therapie richt zich op het bewerkstelligen van een shift in bewustzijn waardoor wij ons realiseren niet onze gedachten en gevoelens te zijn, maar het non-­duale Gewaarzijn waarin die gedachten en gevoelens oprijzen en weer in verdwijnen.

 

Het Handboek bevat naast een theoretische toelichting tal van meditaties, visualisatie en anderen werkvormen voor non-duale coaching of therapie. 

 

Te bestellen op de webshop.


Moeiteloos Geluk

Alexander Zöllner Bevroren boeddha, gesmolten licht

Vervulling en geluk zijn niet buiten ons te vinden maar in de afstemming op dat wat wij ten diepste zijn, het Ene non-duale en niet geconditioneerde Bewustzijn. Het boek voert je mee op een innerlijke reis naar het herstel van contact met dit Bewustzijn.

 

 

Te bestellen op de webshop.

 


Mindbleeps

 Een Mindbleep is de neerslag van een overweging of de beschrijving van een ervaring of een inzicht dat op de een of andere manier te maken heeft met Non-duaal Gewaarzijn in het dagelijks leven. Non-duaal Gewaarzijn is de onbegrensde ‘Grond’ van alles. Het aantal Mindbleeps dat daarover geschreven kan worden is dus net zo onbegrensd.

 

De Mindbleeps zijn geschreven door Alexander Zöllner en zijn ontstaan doordat hij stil stond bij een onderwerp en daar dan niet over nadacht, maar er gewoon zijn geest op liet rusten. Dat geeft ruimte om alle bekende aannames, opinies en verwachtingen van het ego-denken tot rust te laten komen. Na enige tijd komt daar ‘direct inzicht’ voor in de plaats, een manier van Weten die inspirerend en verfrissend is.

 

Een Mindbleep is meestal een kort stukje, soms zit er een oefening in verwerkt of een uitnodiging om een beschreven inzicht of ervaring bij jezelf op te roepen. Iedere Mindbleep is echter vooral een uitnodiging om het denken en voelen vanuit de gewoontepatronen van ego los te laten en je te openen voor de ruimte en ruimhartigheid van Non-duaal Gewaarzijn. Als je ze zo leest, kunnen ze de aanzet geven tot het aanboren van je eigen bron van inspiratie.

 

Enkele mindbleeps ter inspiratie vind je hier

In het boekje 'Mindbleeps / Schetsen in non-dualiteit zijn 40 Mindbleeps bijeengebracht. Een mooie bron van inspiratie in handig formaat.

 

 

Te bestellen op de webshop.