Gepubliceerde Artikelen van Alexander Zöllner


Download
Angst, zorg en de bevrijding van ‘niet-bestaan’
Angst en zorg zijn het product van de denkende geest en het gevolg van de identificatie met ons ego dat zich tegenover de wereld geplaatst ziet. Als we echter de moeite nemen om af te dalen naar de wortels van onze angst en zorg blijken die ook als bakens te fungeren om de weg terug te vinden naar het Ene non-duale Gewaarzijn.
Inzicht Zorg en angst.pdf
Adobe Acrobat document 527.1 KB


Download
Waarnemen als ulitieme intimiteit
Artikel in Tijdschrift Inzicht september 2015.
In de ultieme intimiteit van Waarneming lossen waarnemer en waargenomen object op in onbegrensd Bewustzijn dat geen ander doel kent dan te ervaren wat het Waarneemt. Ik kan niet zeggen dat ‘ik’ kijk, noch kan ik staande houden dat ik niet kijk want onbegrensd Bewustzijn heeft zichzelf vormgegeven als dit ‘ik’ dat kan kijken en zich gewaar kan zijn van Zichzelf. De waterdruppel in de oceaan herkent eindelijk zichzelf. De ultieme intimiteit van Waarnemen is niet verklaarbaar maar wel ervaarbaar op voorwaarde dat ik ook het onderscheid tussen dualiteit en non-dualiteit loslaat.
Waarnemen als ultieme intimiteit .pdf
Adobe Acrobat document 497.3 KB

Download
Volledige aanvaarding van het 'ik' luidt de bevrijding daarvan in.
Artikel Tijdschrift Inzicht september 2014
Niet loslaten van ego maar de onvoorwaardelijke aanvaarding schept de mogelijkheid om die psychische structuur te kunnen doorzien en herkennen als in wezen niets anders dan een modulatie van non-duaal Gewaarzijn.
Inzicht september 2014.pdf
Adobe Acrobat document 3.4 MB

Download
Als niets werkt, wat doe je dan?
Artikel in Tijdschrift Inzicht september 2015
Radicaal zelfonderzoek leidt naar de realisatie van non-duaal Gewaarzijn en de afwezigheid van degene die daar naar op zoek was. Non-duale coaching en therapie ondersteunen die zoektocht door de universele misvatting te ontrafelen die daaraan ten grondslag ligt. Deze bestaat uit de illusie van het bestaan van een afzonderlijk ‘ik’ dat verbetering, ontwikkeling of realisatie behoeft. Maar een illusie kan niet verbeterd worden, laat staan ‘verlicht’. Als die illusoire aanname van een eigen ‘ik’ op een misvatting berust dan zijn alle pogingen om die te verbeteren tot mislukken gedoemd. Als geen van onze inspanningen tot het gedroomde resultaat leidt; als niets werkt, openbaart zich paradoxaal genoeg het inzicht in wie wij ten diepste zijn.
Inzicht september 2015 Als niets werkt k
Adobe Acrobat document 316.8 KB

Download
'Geluk is leven vanuit het contact met de Ziel'
Interview in Koordanser september 2008
Door Marian van Noort

Ziel? Geluk? Op het spirituele erf wemelt het van de pretenties over deze onderwerpen. Wat is nu de Ziel? Hoe komen we hier (weer) mee in contact? En hoe kunnen we onszelf elke dag herinneren aan de kwaliteiten die erbij horen? Alexander Zöllner, oprichter van Art of Life, Mindfulness en Non-dualiteit’ en auteur, heeft daarover ideeën. Enkele vragen en antwoorden.
Contact met de Ziel.pdf
Adobe Acrobat document 560.2 KB

Download
Meester en Leerling van het leven
Zingeving en geluk zijn in wezen geen zaken die je kunt nastreven. Het najagen zelf veronderstelt een tekort en de koortsachtige activiteit van het zoeken zelf belemmert ons om ooit iets van wezenlijke waarde te vinden, namelijk het oorspronkelijke contact met ons diepste zelf. Door precies te verblijven in de werkelijkheid van NU kun je ontspannen.
In deze relatieve staat van welbehagen doemen na verloop van tijd dezelfde zingevingvragen weer op. Welk doel dient mijn leven? Wat maakt mijn leven zinvol? Deze vragen reiken verder dan het neurotische grijpen van ego naar betekenis. Het betreft hier existentiële kwesties omtrent de reden van ons bestaan. 'Rusten..', het ontspannen en het verder afzien van het grijpen naar 'oplossingen' opent echter wel de weg naar zijn dynamische tegenhanger; het actief bijdragen aan vermindering van het lijden waarin de wereld gedompeld lijkt te zijn.
Meester en Leerling van het leven.pdf
Adobe Acrobat document 500.1 KB

Download
Terugkeer naar God
Verzoening als sluitstuk voor Zijn.

Een fundamenteel andere manier van kijken naar onze persoonlijke geschiedenis leidt tot een herwaardering van ons lijden. Die lijkt dan geen andere functie te hebben dan de voortdurende aanwijzing om de weg terug te vinden naar de Bron. Wie die aanwijzingen herkent komt uit bij verzoening. Vanwege onze ingesleten gewoonte om ons af te scheiden, dient dit gebaar van verzoening steeds herhaald te worden. Deze vorm van toewijding verlicht het hart en verheugt de ziel.
Terugkeer naar God.pdf
Adobe Acrobat document 505.5 KB

Download
Non-dualiteit en geluk
Leven vanuit compassie, aandacht en ontspanning

Ieder mens is op zoek. Op zoek naar geluk. We jagen het na op de beurs en in relaties, in carrière en prestaties. Maar als we het dan denken gevonden te hebben is dat meestal maar van korte duur. In deze tijd van toenemend bewustzijn ontdekken we dat geluk niet nagestreefd kan worden. Geluk is een staat van Zijn die zich ontvouwt zodra wij stoppen met najagen en contact maken met wie wij ten diepste zijn. Voorbij al onze gedachten over onszelf, voorbij de grenzen van onze persoonlijkheid keren wij terug bij de non-duale Eenheid die wij werkelijk zijn. Aandacht en Compassie is de weg. Ontspanning, vrijheid en eenvoudig geluk zijn er de vruchten van.
Non-dualiteit en geluk.pdf
Adobe Acrobat document 802.0 KB