Dood & Wedergeboorte

Een non-duale visie op de cirkelgang van leven en sterven.  Wie leeft, wie sterft?


Een non-duale visie op de cirkelgang van leven en sterven. Dood maakt onverbrekelijk deel uit van het leven. Zeker naarmate we ouder worden, herkennen we de dood als een vaste metgezel die ons regelmatig confronteert met de tijdelijkheid van ons leven of dat van anderen. Vaak weten we ons daar geen raad mee. We zijn bang voor de dood of het lijden dat daarmee gepaard gaat en reageren met ontkenning, nihilisme, overmatige dadendrang of depressiviteit.

De dood staat echter niet tegenover het leven, is er geen tegenstander van maar vertegenwoordigt slechts de andere kant van dezelfde non-duale waarheid. Dood en leven maken beide deel uit van dezelfde Ene ‘Grond’ van Bewustzijn waar alles uit oprijst en in verdwijnt. De essentie van alle spirituele tradities bestaat uit het onderricht in deze Waarheid, de realisatie dat de wereld van vorm en van dualiteit zijn wortels heeft in deze Eenheid. Zelfrealisatie is binnen die tradities het inzicht dat wij zelf in wezen niets anders zijn dat dit Ene Gewaarzijn. De paradox is dus dat wij via het onderzoek van de dood, de onverwoestbare ‘Grond’ van non-duaal Gewaarzijn gaan herkennen als wie wij ten diepste zijn.

 

Themaworkshop

 

Deze themaworkshop biedt je de gelegenheid om deze waarheid – de waarheid van jezelf als de Grond van Bewustzijn waaruit leven en dood oprijzen – te verkennen en tot een ervaring te maken. Een dergelijk moment van direct inzicht in je ware aard brengt een fundamentele verschuiving teweeg in de wijze waarop je aankijkt tegen jouw leven en dood.

 

We verlaten de gangbare Westerse gedachte dat de dood het einde markeert van ons bestaan. In de oosterse filosofie vinden we een meer genuanceerde visie op wat leven en dood in wezen vertegenwoordigen. De wijsheid van die tradities is geen gevolg van het rationele denken maar van direct inzicht, een dieper Weten, verkregen door meditatie- en concentratieoefeningen.

 

Tijdens deze workshop volgen we ditzelfde pad. We onderzoeken je aannames over leven en dood, staan stil bij de vraag wat of wie feitelijk sterft en je stemt af op je ziel als de individuele uitdrukking van tijdloos non-duaal Gewaarzijn.

 

Resultaat

 

Deelnemers ervaren zonder uitzondering dat zij – door de dood in hun leven in te sluiten – de wereld met nieuwe ogen zien. Als je niet langer krampachtig vasthoudt aan het leven kan het makkelijker en overvloediger door je heen stromen. Als je bereid bent om de dood met een open houding tegemoet te treden en je aannames daarover los te laten, vertaalt zich dat direct in veel meer levensvreugde, spontane blijdschap over alles wat is, en zin om te gaan doen wat je wilt.

 

Programma

 

Verschillende teksten uit de boeddhistische en hindoeïstische traditie alsmede enkele mystici met hun wortels in de christelijke traditie blijken verrassend heldere aanwijzingen te bevatten ten aanzien van de oorsprong van leven, dood en jouw relatie daarmee. Zij dienen als belangrijke inspiratiebron. Wij zullen onder andere stilstaan bij:

 • Zielsverlangen
 • De kringloop van leven en dood
 • Karma en incarnatie
 • Zingeving en identiteit

Het programma bestaat uit een aantal stappen die de weg vrijmaken om het contact te herstellen met de tijdloze dimensie van Zijn. Dan opent zich een fundamenteel nieuwe visie op zowel jouw leven als de dood. Tot de onderwerpen behoren:

 • Verkenning van de concepten omtrent leven en dood
 • De reis van de ziel
 • Onderzoek naar gehechtheid van ego
 • Verleden afronden
 • Overgave en verzoening
 • Rusten in Zijn
 • Wedergeboorte

Het programma bestaat uit korte inleidingen aangevuld met verschillende werkvormen waaronder verschillende meditaties, zelfonderzoek, visualisaties, lichaamswerk, stem en muziek.

 

Praktisch

 

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Alexander Zöllner. Hij is spiritueel leraar, trainer en coach en heeft deze workshop diverse malen gegeven. Voor meer informatie over zijn achtergrond klik hier.

 

Plaats/data

De workshop vindt plaats in De Hof van Kairos, Winterswijk-Kothen en duurt van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018. Aanvang vrijdag om 11.00 uur. Maandag sluiten we rond 15.30 uur af.

Het minimumaantal deelnemers is 8, de maximale groepsgrootte is 12.

 

Kosten

De deelnamekosten zijn € 675,- inclusief verblijfskosten (exclusief huur linnengoed). Deelname is te beschouwen als nascholing voor de Non-duale Coaching & Therapie Opleiding of Boeddha Mind Training. De kosten zijn dan fiscaal aftrekbaar en BTW vrij.

 


Aanmelden workshop Dood & Wedergeboorte

Via telefoon

0653700930