Workshops Art of Life


Deze workshop biedt je de gelegenheid om de waarheid van jezelf als de 'Grond' van Bewustzijn waaruit leven en dood oprijzen – te verkennen en tot een ervaring te maken. Een dergelijk moment van direct inzicht in je ware aard brengt een fundamentele verschuiving teweeg in de wijze waarop je aankijkt tegen jouw leven en dood.

Workshop Dood & Wedergeboorte

Workshop Dood & Wedergeboorte

Een non-duale visie op de cirkelgang van leven en sterven. Dood maakt onverbrekelijk deel uit van het leven. Zeker naarmate we ouder worden, herkennen we de dood als een vaste metgezel die ons regelmatig confronteert met de tijdelijkheid van ons leven of dat van anderen. Vaak weten we ons daar geen raad mee. We zijn bang voor de dood of het lijden dat daarmee gepaard gaat en reageren met ontkenning, nihilisme, overmatige dadendrang of depressiviteit. De dood staat echter niet tegenover het leven, is er geen tegenstander van, maar vertegenwoordigt slechts de andere kant van dezelfde non-duale waarheid. Dood en leven maken beide deel uit van dezelfde Ene 'Grond' van Gewaarzijn waar alles uit oprijst en in verdwijnt.

Lees alles over deze workshop en klik op onderstaande knop.