Audio bestanden


In het Handboek Non-duale Coaching en Therapie zijn diverse visualisaties en meditaties opgenomen.

Een aantal daarvan is te downloaden als audiobestand zodat de lezer van het Handboek zelf de kracht van deze vormen van begeleiding kan ervaren.

 

Om deze visualisaties en meditaties effectief in te kunnen zetten bij coaching en therapie is ervaring noodzakelijk met de techniek van begeleiding van deze werkvormen. Ook inzicht in de visie, timing en ruimere context van een coachingtraject zijn daarbij van belang. De benodigde ervaring en vaardigheid worden opgedaan in de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding.

 

Audiobestanden van visualisatie en meditaties uit het Handboek Non-duale Coaching en Therapie

 

Visualisaties

Hoofdstuk   Onderwerp                                                                            Pagina          Download

8.4.1               Metavisie op het dagelijks zelf                                                229            Link

 

8.7.1                Visualisatie van de ballon                                                       235            Link

  

9.2.2               Visualisatie Superego, het kind
                       en transpersoonlijke kwaliteiten                                            247            Link

 

9.5.1                Visualisatie Het gevoelshart                                                   253            Link

 

9.7.1                 Visualisatie Gestalte van Wijsheid en Mededogen                 260           Link

 

10.4.1               Visualisatie Gestalte van Wijsheid en Mededogen
                        ziet het strategisch zelf                                                        283          Niet meer beschikbaar

 

10.8.1               Visualisatie Opdiepen van kernkwaliteiten                            292          Link

 

11.7.2                Visualisatie Ontmoeting met de ouders en oerouders           317           Link

 

11.9.1                Visualisatie van Liefde en Wil                                               322          Niet meer beschikbaar

 

14.2.1               Visualisatie Niet mijn wil maar Uw wil geschiede                  381           Niet meer beschikbaar

 

Meditaties

Hoofdstuk      Onderwerp                                                                           Pagina       Download     

8.6.1                  Mindfulness en ontspanningsmeditatie                                 233          Link

                            

9.9.1                  Meditatie Shamata-Vipassana                                              264          Link

 

10.10.1               Meditatie Disidentificatie van ‘ik’                                          297          Link

 

10.10.2              Meditatie Puur onbegrensd bewustzijn                                  299          Link

 

12.8.1                 Lotus meditatie                                                                    350          Niet meer beschikbaar

 

13.9.1                 ‘Eenvoudig zitten’ meditatie                                                 374           Link

 

13.9.2                Meditatie Eeuwige presentie                                                 375           Link

 

14.3                   Meditatie Intiem verblijven in non-duaal Gewaarzijn             384           Link