Audio bestanden


In het Handboek Non-duale Coaching en Therapie zijn diverse visualisaties en meditaties opgenomen.

Een aantal daarvan is te downloaden als audiobestand zodat de lezer van het Handboek zelf de kracht van deze vormen van begeleiding kan ervaren.

 

Om deze visualisaties en meditaties effectief in te kunnen zetten bij coaching en therapie is ervaring noodzakelijk met de techniek van begeleiding van deze werkvormen. Ook inzicht in de visie, timing en ruimere context van een coachingtraject zijn daarbij van belang. De benodigde ervaring en vaardigheid worden opgedaan in de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding.

 

Audiobestanden van visualisatie en meditaties uit het Handboek Non-duale Coaching en Therapie

 

Visualisaties

Hoofdstuk   Onderwerp                                                                                         Pagina            Download

8.4.1               Metavisie op het dagelijks zelf                                                               229             Link

 

8.7.1                Visualisatie van de ballon                                                                       235             Link

  

9.2.2               Visualisatie Superego, het kind en transpersoonlijke kwaliteiten   247             Link

 

9.5.1                Visualisatie Het gevoelshart                                                                  253            Link

 

9.7.1                 (Samenvatting) Visualisatie Gestalte van Wijsheid en Mededogen 260            Link

 

10.4.1               (Samenvatting) Visualisatie Gestalte van Wijsheid en Mededogen
                        ziet het strategisch zelf                                                                         283            Link

 

10.8.1               Visualisatie Opdiepen van kernkwaliteiten                                        292            Link

 

11.7.2                Visualisatie Ontmoeting met de ouders en oerouders                     317             Link

 

11.9.1                Visualisatie van Liefde en Wil                                                               322            Link

 

14.2.1               Visualisatie Niet mijn wil maar Uw wil geschiede                              381            Link

 

Meditaties

Hoofdstuk      Onderwerp                                                                                       Pagina       Download     

8.6.1                  Mindfulness en ontspanningsmeditatie                                             233           Link

                            

9.9.1                  Meditatie Shamata-Vipassana                                                             264           Link

 

10.10.1               Meditatie Disidentificatie van ‘ik’                                                        297           Link

 

10.10.2              Meditatie Puur onbegrensd bewustzijn                                             299           Link

 

12.8.1                 Lotus meditatie                                                                                     350           Link

 

13.9.1                 ‘Eenvoudig zitten’ meditatie                                                                374           Link

 

13.9.2                Meditatie Eeuwige presentie                                                               375           Link

 

14.3                   Meditatie Intiem verblijven in non-duaal Gewaarzijn                     384           Link