Audio bestanden


In het Handboek Non-duale Coaching en Therapie zijn diverse visualisaties en meditaties opgenomen.

Een aantal daarvan is te downloaden als audiobestand zodat de lezer van het Handboek zelf de kracht van deze vormen van begeleiding kan ervaren.

 

Om deze visualisaties en meditaties effectief in te kunnen zetten bij coaching en therapie is ervaring noodzakelijk met de techniek van begeleiding van deze werkvormen. Ook inzicht in de visie, timing en ruimere context van een coachingtraject zijn daarbij van belang. De benodigde ervaring en vaardigheid worden opgedaan in de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding.

 

Audiobestanden van visualisatie en meditaties uit het Handboek Non-duale Coaching en Therapie

 

Visualisaties

Hoofdstuk   Onderwerp                                                                            Pagina          Download

8.4.1               Metavisie op het dagelijks zelf                                                229             Link

 

8.7.1                Visualisatie van de ballon                                                        235            Niet meer beschikbaar

  

9.2.2               Visualisatie Superego, het kind
                       en transpersoonlijke kwaliteiten                                            247            Niet meer beschikbaar

 

9.5.1                Visualisatie Het gevoelshart                                                   253            Link

 

9.7.1                 Visualisatie Gestalte van Wijsheid en Mededogen             260           Niet meer beschikbaar

 

10.4.1               Visualisatie Gestalte van Wijsheid en Mededogen
                        ziet het strategisch zelf                                                           283          Niet meer beschikbaar

 

10.8.1               Visualisatie Opdiepen van kernkwaliteiten                          292          Link

 

11.7.2                Visualisatie Ontmoeting met de ouders en oerouders       317           Link

 

11.9.1                Visualisatie van Liefde en Wil                                                 322          Niet meer beschikbaar

 

14.2.1               Visualisatie Niet mijn wil maar Uw wil geschiede                381           Niet meer beschikbaar

 

Meditaties

Hoofdstuk      Onderwerp                                                                           Pagina       Download     

8.6.1                  Mindfulness en ontspanningsmeditatie                              233          Link

                            

9.9.1                  Meditatie Shamata-Vipassana                                               264          Link

 

10.10.1               Meditatie Disidentificatie van ‘ik’                                          297          Link

 

10.10.2              Meditatie Puur onbegrensd bewustzijn                                299          Link

 

12.8.1                 Lotus meditatie                                                                        350          Niet meer beschikbaar

 

13.9.1                 ‘Eenvoudig zitten’ meditatie                                                   374           Niet meer beschikbaar

 

13.9.2                Meditatie Eeuwige presentie                                                  375           Link

 

14.3                   Meditatie Intiem verblijven in non-duaal Gewaarzijn         384           Link