Nascholing en Supervisie voor non-duale coaches

Non-duale Coaching

Coachen is een vak en non-duaal coachen is een specialisme dat in zekere zin vergelijkbaar is met kunst. Het is de wonderlijke interactie tussen liefde voor de waarheid en de juiste houding van de non-duale coach die de cliënt terugvoert naar zijn of haar essentie om vanuit dat contact tot bloei te komen.

 

Achtergrond

Als deelnemer aan de Masterclass Non-dual Coaching (of aan de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding) heb je de effectiviteit en diepgang van deze vorm van begeleiding ervaren. Waarschijnlijk heb je ook gemerkt dat het succesvol afronden van de opleiding vergelijkbaar is met het behalen van je rijbewijs. Nadat je geslaagd bent, ligt de weg open om autorijden in de praktijk meester te worden. De nascholing en supervisie training is tegen die achtergrond ontwikkeld. Het is een gelegenheid om je ervaring en vaardigheid als non-duaal coach uit te breiden, je visie te verhelderen en in een veilige setting met verschillende werkvormen en interventies te experimenteren.  

 

Nascholing en supervisie

In non-duale coaching staat disidentificatie van de cliënt met de ego-structuur centraal. We begeleiden de cliënt naar het contact met zijn of haar essentie en ondersteunen bij het ontwikkelen van visie en kwaliteiten om vanuit dat contact tot bloei te komen. Een proces dat allereerst van ons vraagt om zelf stevig verankerd te zijn in non-duaal Gewaarzijn. Daarnaast verlangt deze begeleiding een helder zicht op de fasen van het proces, vaardig omgaan met weerstand en overdracht en het herkennen van dieper liggende – existentiële – barrières die het rusten in non-duaal Gewaarzijn bemoeilijken. We besteden tijdens de nascholing en supervisie onder andere aandacht aan:

 • Werkvormen voor disidentificatie met het ‘verhaal’ van de cliënt
 • Mededogen en 'niet- doen' als basis voor coaching
 • Herkennen van existentiële vragen die onder de coachvraag schuilgaan
 • Begeleiding op het niveau van dagelijks-, verruimd-, en non-duaal bewustzijn
 • Werken met ‘overdracht’ als meest vruchtbare maar ook meest gecompliceerde onderdeel van coaching
 • Ontmanteling van de ego-structuur inclusief strategie en primair zelfbeeld
 • Vaardigheid in het begeleiden van de ‘val-ervaring’
 • Oefenen met non-duale coachingsvaardigheden zoals puur luisteren, houding en stiltes

 

Deze onderwerpen zijn behandeld tijdens de Opleiding maar zullen nu aan bod komen op basis van praktische voorbeelden en casuïstiek. Waardoor ervaring en expertise op deze gebieden wordt opgebouwd. In theoretisch opzicht zal je kennis aangevuld worden met Hechtingsstijlen en ‘Theory of Mind’; een  veelgebruikt verklaringsmodel voor veel problemen waar cliënten mee worstelen.  

 

Voor wie?

Deze nascholing en supervisie bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor coaches en therapeuten die als zodanig actief zijn.  

 

Resultaten

 • Verbreding van je praktische ervaring met non-duale coachingsvaardigheden
 • Efficiënte en versnelde toename van kennis en inzicht in het werken met uiteenlopende coachvragen
 • Professionele ontwikkeling door inzicht in je ‘blinde vlekken’ in de coachrelatie
 • Inspiratie voor je werk als non-duaal coach door ervaringen te delen met anderen

 

Programma

Elke bijeenkomst bestaat uit:

 • Begeleiding van de deelnemers van een meditatie of visualisatieoefening
 • Theoretische verdieping van een aspect van coaching
 • Bespreken van casuïstiek
 • Beoefenen van verschillende interventietechnieken en de effecten daarvan zien op het coachproces

We werken aan de hand van casuïstiek. Ter voorbereiding zet je jouw casus en je gedachten of vragen daarover op papier. De casus wordt niet alleen besproken maar ook als (gedeelte van) de sessie uitgebeeld. Deelnemers doen daardoor ervaring op met de rol van coach of cliënt. De groepsgrootte is beperkt tot 8 zodat een actieve deelname verzekerd is.

 

Planning en kosten

Nascholing en supervisie bestaat uit een serie van 5 dagen van 10.00 tot 16.30 uur verspreid over de periode oktober 2017 t/m mei 2018.
Data: Donderdag 12 oktober, vrijdag 8 december 2017, vrijdag 2 februari, vrijdag 23 maart en donderdag 17 mei 2018.

Plaats: De zendo van Zen.nl, Vlasakkerweg 50, 3811 MT Amersfoort.

Deelnamekosten: € 575,- Deelnamekosten zijn vrijgesteld van btw en fiscaal aftrekbaar als nascholing van de Masterclass of Non-duale Coaching Opleiding.

 

Aanmelden
Aanmelding of nadere informatie kan via email
info@artoflife.nu of via de contactpagina klik hier.