NIEUW

Masterclass Non-duale Coaching en Therapie


Tijdens je deelname aan de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding heb je kennis gemaakt met een radicaal vernieuwende en buitengewoon effectieve vorm van begeleiden op basis van de non-duale visie.

 

 “De enige duurzame bron van geluk is de terugkeer bij onze essentie van tijdloos,

non-duaal Gewaarzijn en je leven vanuit die inspiratiebron vorm te geven.

Wat is er vervullender dan mensen op die weg te begeleiden? ”

- Alexander

 

 

Waarschijnlijk ben je tijdens de Opleiding geraakt door de innerlijke wijsheid die in je wakker is geroepen. Je zelf- en wereldbeeld zijn wellicht blijvend verruimd en je hebt de doorsnijdende kwaliteit van de vele non-duale werkvormen ondervonden. Toch leert de ervaring dat het niet eenvoudig is om die kennis en ervaring direct om te zetten naar je eigen praktijk. Het vraagt tijd, herhaling, moed en gelegenheid om te experimenteren voordat de opgedane inzichten en ervaringen geïntegreerd raken in je werk als coach of therapeut.

 

‘A playground to find meaning’

De Masterclass Non-Duale Coaching en Therapie bied je de gelegenheid om precies dat te doen: je inzichten en ervaringen betreffende non-duale coaching te verdiepen en de toepassing daarvan te verfijnen en verstevigen. Bovendien is het als non-duaal coach/therapeut van groot belang om de afstemming op je innerlijke wijsheid levend te houden. Zowel het programma, de begeleiding als de ontmoeting met collega coaches/therapeuten zorgen ervoor dat je inspiratie toeneemt en blijft stromen.

 

Wat mag je verwachten?

 

In het programma van de Mastereclass gaan praktische toepassing hand in hand met verdieping van je visie en achtergrond. Tot de belangrijkste aandachtsgebieden behoren:

  • Non-dualiteit is actueler dan ooit. De diepzinnige visie op de ware natuur van bewustzijn, de mens en de wereld, ontleend aan de Wijsheid tradities zoals Advaita-Vedanta, Dzogchen en Zen, worden in de Masterclass aangevuld met hedendaagse, grensverleggende denkers op dit gebied zoals het werk van Adyashanti, Rupert Spira, Ken Wilber en Bernardo Kastrup
  • Inzicht in de ontwikkelingsfasen van ego-bewustzijn en de waarde en beperking daarvan gezien vanuit de non-duale visie.
  • De identificatie met ego-bewustzijn is de bron van existentieel lijden. Tegen die achtergrond krijgen de karakterstructuren van A. Lowen een geheel nieuwe betekenis en relevantie. Karakterstructuren zijn dan een ingang om diepliggend trauma te herkennen en te helen.
  • Een non-duale visie op psychopathologische aandoeningen en trauma en hoe daar vaardig mee om te gaan.
  • Overdracht en tegenoverdracht als therapeutisch instrument in non-duale therapie.
  • Zelfliefde en mededogen gaan ervaren als essentiële voorwaarde voor therapie.
  • Werken met de kracht van de relatie tussen het lichaam en non-duaal bewustzijn.
  • Praktiseren en experimenteren met verschillende non-duale werkvormen middels de behandeling van praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Begeleiding

 

Alle activiteiten van Art of Life kenmerken zich door de nadruk op ervaringsgericht leren.

De bezielde en inspirerende begeleiding van Alexander Zöllner staat garant voor verdieping van je inzicht in non-dualiteit en de toepassing daarvan in je leven en werk. Casuïstiek en het oefenen in intervisiegroepen vormen daarnaast een belangrijke bijdrage aan je professionele ontwikkeling. 

 

De Masterclass wordt verzorgd door het volledige nieuwe team van Art of Life, te weten:

Alexander Zöllner, Meike Niemeijer, Marlie van de Kerkhof en Noud-Lodewijk van Poppel. Per blok wordt aangegeven wie van de trainers aanwezig is.

 


Aan de Masterclass Non-duale Coaching & Therapie zijn 96 PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Kenmerk: 220629-AL-032  Met deze PE punten kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessementprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie treft u aan op www.nobco.nl.


Programma

 

De Masterclass bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1 en 2 dagen. Totaal 12 dagen. Daarin komen onderstaande onderwerpen aan bod steeds aangevuld met de behandeling van casuïstiek met als doel om de theorie direct te vertalen naar praktijk.

 

Blok 1: De mens als uitdrukking van non-duaal Bewustzijn en de plaats en functie van de ego-identiteit daarbinnen - 2 dagen

Alexander, Marlie en Meike

 

We behandelen de esoterische mensvisie van Oosterse en Westerse mystici aangevuld en verrijkt met moderne inzichten op het gebied van de fysica. Beide leiden tot het inzicht dat het materialistische wereldbeeld niet langer houdbaar is. Wij blijken Bron te zijn en niet de uitkomst daarvan. Die realisatie leidt tot een fundamenteel nieuwe kijk op Bewustzijn, de mens en de wereld die ook grote consequenties heeft voor coaching en therapie. Tegen die achtergrond maken we een begin met de verkenning van karakterstructuren als poging een antwoord te vinden op existentiële oorzaken van lijden.

 

 

Blok 2: Psychopathologie en trauma vanuit een non-duaal perspectief - 2 dagen

Noud-Lodewijk, Marlie en Meike

 

Wat is psychopathologie eigenlijk tegen de achtergrond van de non-duale visie die ons leert dat Bewustzijn aan de basis van alles ligt? Je verkent enkele veelvoorkomende psychopathologische aandoeningen, herkent hun oorsprong en tegelijkertijd de onverwoestbare heelheid van non-duaal Gewaarzijn dat ten grondslag ligt aan alle verwarring. In dit blok ook aandacht voor je vaardigheid om de zwaarte van de problematiek juist in te schatten en of de non-duale werkvormen hier wel of niet adequaat ingezet kunnen worden.

 

 

Blok 3: Kennis en inzicht in de ontwikkeling van ego-bewustzijn - 1 dag online

Marlie en Meike

 

Uiteindelijk is de bewuste terugkeer bij het Ene Non-duale Gewaarzijn het ultieme medicijn voor alle psychische aandoeningen. De manier waarop je als non-duaal coach of therapeut de cliënt begeleidt bij die weg terug is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium waar de vraag van de cliënt uit voortkomt. Wat zoekt de cliënt en wat kunnen we bieden? Wat is een passende vorm van therapie? We behandelen de verschillende ontwikkelingsstadia, vanuit de ontwikkelingspsychologie en op basis van contemporaine, non-duale denkers. Ook onderzoeken we de daarbij passende therapievormen.

 

 

Blok 4: De ontmanteling van zelf- en wereldbeelden - 2 dagen

Alexander, Marlie en Meike

 

Vanuit de non-duale visie is duidelijk dat ego een constructie is van geconditioneerde patronen in denken en doen. Ego is geen entiteit maar een mentale activiteit. Tegen die achtergrond kan de vraag gesteld worden wie eigenlijk naar wie kijkt tijdens een sessie. De onvermijdelijke overdracht tussen twee personen is dan geen sta in de weg maar de ingang voor vruchtbare therapie. Bij de ontmanteling van zelfbeelden hoort ook de verkenning van onze ‘schaduw’, dat deel wat ego liever niet onder ogen ziet maar een rijke bron blijkt te zijn van tal van universele kwaliteiten. De aanvaarding van onszelf leidt tot zelfliefde dat een onmisbaar onderdeel van bewustzijnsontwikkeling is.

 

 

Blok 5: Afronding karakterstructuren - 1 dag online

Marlie en Meike

 

In de voorgaande dagen zijn de vijf verschillende karakterstructuren behandeld. Als opmaat naar het volgende blok waar het lichaam als therapeutisch instrument centraal staat, wordt hier de behandeling van de karakterstructuren afgerond met het bespreken van de rigide- en overgangsstructuren. Tevens is dit de laatste dag dat er geoefend wordt met casuïstiek.

 

 

Blok 6: Non-dualiteit en het lichaam - 2 dagen met overnachting

Alexander, Marlie en Meike

 

“Vorm is leegte, leegte is vorm”, luidt de bekende regel uit de Heart Sutra. Oftewel de ‘leegte’, het ‘niet-iets’ zijn van non-duaal Gewaarzijn openbaart zich als de bron van de wereld van vorm waar ook het lichaam deel van uitmaakt. Een lichaam dat een uitdrukking is van de zoektocht van de ziel naar heelheid en ontspanning. Het lichaam is daarmee zowel een diagnoseapparaat als een toegangspoort om door te dringen tot de kern van de vraag van de cliënt. In dit blok daarom aandacht voor de relatie tussen lichaam en non-duaal Gewaarzijn door middel van bodyreading, ademwerk en de segmentenleer van Reich.

 

 

Blok 7: Spiritualiteit van de 21e eeuw en het denken over bewustzijn - 2 dagen

Alexander, Marlie en Meike

 

Non-dualiteit als spiritualiteit van de 21e eeuw? Hoe ontwikkelt het denken over Bewustzijn en de plaats van fysica daarbinnen zich als basis voor ons zelf- en wereldbeeld? In dit blok aandacht en een directe introductie in de essentie van de Dzogchen visie waarin ‘niet-iets’ de grondslag van alles zal blijken te zijn. Het is ook de bron van onbegrensde vreugde, levenslust en liefde.

 

De laatste dag wordt besteed aan certificering en het afleggen van examens in de vorm van voorbeeldsessies en de presentatie van procesverslagen.


Praktische informatie

Data

12 en 13 oktober 2022                            Boerderij Landzicht, Vreeland

15 en 16 november 2022                         Boerderij Landzicht, Vreeland

15 december 2022                                  Online

25 en 26 januari 2023                             Boerderij Landzicht, Vreeland

2 maart 2023                                          Online

21 en 22 april 2023                                 Samaya, Werkhoven (met overnachting)

24 en 25 mei 2023                                 Boerderij Landzicht, Vreeland

 

Voor wie?

De Masterclass Non-duale coaching en therapie is toegankelijk voor iedereen die eerder heeft deelgenomen aan de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding of aan de GGZ Non-duale Therapie Opleiding / De heelheid van verwarring.

 

Certificering

De Masterclass wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit een presentatie van je procesverslagen en de begeleiding van één van je collega’s tijdens de afrondende examendag.

 

Aan de Masterclass Non-duale Coaching & Therapie zijn 96 PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Kenmerk: 220629-AL-032  

 

Inschrijving

Inschrijving geschiedt door middel van het sturen van een e-mail naar info@artoflife.nu of het invullen van het contactformulier ovv “aanmelding masterclass”. Inschrijving is definitief na ontvangst van een ingevuld intakeformulier en eventueel een intakegesprek.

 

Studiebelasting

 

Trainingsdagen

12 x 8 uur

96  uur

Zelfstudie

 

70  uur

Intervisie

6 x 3 uur

18  uur

Beoefening in de vorm van meditatie, herhaling visualisaties en toepassing bij bestaande cliënten 

5 uur per week

140 uur

Totaal

   324 uur

 

De aanvraag bij de NOBCO ten behoeve van het aantal PE-punten loopt.

 

Tarief

Privé of zzp-er:           € 2995,-

Via werkgever:            € 3650,-

De prijs is inclusief lesmateriaal en reader, inclusief soep tijdens de lunch op Boerderij Landzicht en inclusief maaltijden en overnachting bij Centrum Samaya.

 

Art of Life is een CRKBO erkend opleidingsinstituut en derhalve vrijgesteld van BTW. Betaling in termijnen is mogelijk.


Download
Algemene-Voorwaarden-Art-of-Life.pdf
Adobe Acrobat document 309.9 KB

Algemene voorwaarden


Aanmelden Masterclass Non-duale Coaching & Therapie

Via telefoon

06-43087356