Lifting the Stone - Jaartraining Non-dualiteit

Non-duaal bewustzijn als de basis van je leven

  • De essentie van Advaita Vedanta en Dzogchen als weg naar ontspanning, vervulling en geluk.
  • Integratie van de non-duale visie in je leven.
  • Een fundamenteel nieuwe visie op de koers, zingeving en betekenis.
  • 6 bijeenkomsten startend in het najaar van 2022.

 


Ben je geïnteresseerd in Lifting the Stone- een Jaartraining in Non-dualiteit dan ben je van harte welkom om kennis te maken met de trainers, de visie en de werkvormen  tijdens een gratis introductie bijeenkomst. 

 

Donderdag 25 augustus  19:30 - 22:00 (ONLINE!)

 

Je kunt je opgeven via de contactpagina of door een mail te sturen naar info@artoflife.nu. Voor verdere vragen kun je ook contact opnemen met de trainers: Meike Niemeijer 06-43087356 of Marlie van de Kerkhof 06-54105904.


Van ego naar non-duaal Gewaarzijn

Het besef dat niet het ego-denken maar het non-duale Bewustzijn onze meeste wezenlijke aard is, wordt door steeds meer mensen herkend. Als we daarbij terugkeren, komen we ‘thuis’ bij onszelf. Non-duaal Gewaarzijn is een bron van ontspanning, inspiratie en mededogen. Het contact ermee leidt tot een  fundamentele verschuiving in ons zelf- en wereldbeeld. De zoektocht naar geluk komt hier ten einde. Afgestemd op non-duaal Bewustzijn bloeien innerlijke vrede, verbondenheid, wilskracht en mededogen spontaan op.

 

Non-dualiteit

Het inzicht dat alles terug te voeren is tot Eén ondeelbaar Gewaarzijn dat aan de basis ligt van alles wat wij denken en ervaren, is zo oud als de mensheid zelf en is de essentie van alle grote spirituele tradities.  Hoewel deze ‘bron’ geen kenmerken heeft – we kunnen het niet aanwijzen of vastpakken – is het wel degelijk te ervaren.

 

Jaartraining non-dualiteit

De wijsheid van non-duale spiritualiteit is overtuigend en raakt ons in hart en ziel. We verlangen ernaar om die Waarheid tot een levende ervaring te maken. De praktijk van het dagelijks leven stelt ons daarbij danig op de proef. Naast eisen en verwachtingen die de omgeving aan ons stelt zijn het vooral ook de zelfbeelden, aannames en gewoontepatronen waaruit ons ego is samengesteld die de integratie van non-duale inzichten bemoeilijken. In de Jaartraining vertalen we kennis over non-dualiteit in directe ervaring. Verschillende meditaties, zelfonderzoek en ontspanningsoefeningen bieden je houvast om je ervaringen te integreren in het dagelijks leven.

 

Integratie

De onderwerpen, werkvormen en begeleiding stellen je in staat om kennis en theorie te vertalen naar directe ervaring en praktijk. Naast een helder theoretisch kader is het vooral de onvoorwaardelijke aanvaarding van 'wat is' die tot zelfinzicht leidt en je terugvoert naar de essentie van jezelf. De Jaartraining stelt je in staat om:

  • Voorbij de zelfbeelden van ego te gaan en je basis te vinden in het bewustzijn van de ziel
  • Kennis over non-dualiteit om te zetten in doorleefde ervaring
  • Het mysterie van wie je ten diepste bent te proeven
  • Te rusten in eenvoudig Zijn en te volgen wat jouw hart je ingeeft

Tot de belangrijkste inspiratiebronnen behoren non-duale spirituele stromingen zoals Advaita Vedanta, het boeddhistische Dzogchen en esoterische bronnen in het christendom. Westerse psychologie voegt daar inzichten aan toe over de functie en de structuur van ego. Voor een evenwichtige spirituele ontwikkeling zijn beide invalshoeken – spiritualiteit en psychologie – van belang. De bijeenkomsten bestaan daarom zowel uit meditatie en stilte als uit onderzoek naar de zelf- en wereldbeelden binnen de persoonlijkheid die het zicht op non-duaal Gewaarzijn belemmeren. We beoefenen diverse meditatievormen, waaronder ‘non-meditation’. Je leert af te stemmen op je innerlijke bron van wijsheid en mededogen. Je ontwikkelt vaardigheid in het omgaan met de hindernissen die ego opwerpt. Lichaamswerk, visualisaties, muziek en ontspanningsoefeningen ondersteunen de integratie van je inzichten. 

 

Structuur

De Jaartraining bestaat uit 3 blokken van 2 dagen op locatie plus 3 online bijeenkomsten van een dag. Totaal: 9 trainingsdagen.

 

Wat mag je verwachten?

Elke bijeenkomst bestaat uit een korte inleiding over het thema, non-duale meditaties, geleide contemplaties, zelfonderzoek en oefeningen gericht op toepassing in de praktijk. Ter voorbereiding vind je artikelen in de reader die je bij aanvang ontvangt. 

 

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Meike Niemeijer en Marlie van de Kerkhof. Meer informatie over de achtergrond en opleiding van de trainers vind je hier

Programma

Het programma is gebaseerd op het boek Moeiteloos Geluk van Alexander Zöllner en bestaat onder andere uit de volgende onderwerpen:

 

1. Dimensies van geluk

We maken onderscheid tussen de beteken is die ego geeft aan geluk en wat dat is gezien vanuit het perspectief van de ziel. Centraal staat daarbij de vraag waar je leven ten diepste om gaat. De wijsheid van de non-duale tradities spiegelt een radicaal andere visie op je leven dan de rationele en materialistische zienswijze van de westerse wetenschap. Je maakt contact met een veel ruimere maat van bewustzijn dan het door ego aangestuurde denken en je ontwikkelt de vaardigheid om daar steeds opnieuw bij terug te keren.

 

2. Ego, de onmisbare sta-in-de-weg

Hoe is 'ego' ontstaan en wat zijn de oosterse en de westerse visie op de functie en de ontstaansgeschiedenis van ego? Je verkent de belangrijkste 'bouwstenen' van de egostructuur, waaronder 'superego', de innerlijke criticus waar we vaak onder gebukt gaan. Door daar vaardig mee om te gaan kan gezonde zelfliefde opbloeien, een onmisbaar ingrediënt voor je spirituele ontwikkeling.

 

3. De Wijsheid van mededogen

Non-dualiteit is een ander woord voor Liefde. Niet de duale liefde maar onvoorwaardelijke liefde die voortkomt uit de realisatie dat alles een uitdrukking is van non-duaal Gewaarzijn en om die reden welkom. Alles hoort erbij, ook die aspecten in onszelf die we moeilijk vinden om mee om te gaan. In feite is de afstemming op het ruimere bewustzijn van de ziel voorwaarde om de donkere en pijnlijke plekken in onszelf te helen. Je ontdekt de effectiviteit van 'niet-doen' en onvoorwaardelijke aanvaarding. Die stellen je in staat om je te bevrijden van beperkende zelfbeelden en pijnlijke herinneringen. 

 

4. Naar de essentie van jezelf

De oorzaak van alle lijden ligt in het verlies van herinnering aan wat we ten diepste zijn, namelijk non-duaal Gewaarzijn zelf. In plaats daarvan identificeren we ons met een zelfbeeld dat altijd gebaseerd is op het idee dat we om te beginnen niet goed en compleet zijn, maar dat nog moeten worden. Je verkent en doorziet die eerste aanname over jezelf. Daarmee ligt de weg vrij om terug te keren bij de innerlijke bron van Wijsheid en Mededogen als de twee fundamentele kwaliteiten van je ziel.

 

5. De universele kwaliteiten Liefde en Wil

Non-duaal Bewustzijn is de bron van tal van universele kwaliteiten, waaronder liefde en wil. Kwaliteiten die in de loop van ons leven op de achtergrond zijn geraakt of sterk zijn aangepast aan de verwachtingen van anderen. Je herstelt het contact met hun oorspronkelijke energie zodat ze jou weer ter beschikking staan voor je ontwikkeling.

 

6. Moeiteloos Geluk

Geluk is niet te vinden binnen de zienswijze van het geconditioneerde denken en voelen van ego. Het is direct voorhanden zodra we rusten in het bewustzijn van de ziel, het niet-geconditioneerde non-duale bewustzijn dat aan de basis ligt van alles wat we denken te zijn. Dat is tevens onze inspiratiebron die richting geeft aan je leven en de wijze waarop je daar nieuw elan en invulling aan wilt geven.

Vervolgtrainingen

Na afloop kun je jouw ontwikkeling op dit pad voortzetten door deelname aan de Inner Journey Home of of aan de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding. 

 

Resultaat

Het programma leidt je gaandeweg tot een steeds diepere ervaring van non-duaal Gewaarzijn. Je ervaart  het bevrijdende effect ervan en merkt hoe je gaandeweg met meer gemak en plezier in het leven staat. Tot de belangrijkste kenmerken behoren: vrede met jezelf, de opbloei van mededogen en wijsheid, moeiteloosheid, helderheid en ‘moeiteloos geluk’. Door de inleidingen en ervaringen ontwikkel je tevens een heldere visie over non-dualiteit en de plaats daarvan in je leven.

 

Voor wie?

De Jaartraining is ontwikkeld voor hen die de wijsheid en waarheid van non-duaal Gewaarzijn tot de basis van hun leven willen maken. Het is een ervaringsgerichte ontwikkelingsweg waarbij deelnemers zelf onderwerp van onderzoek zijn. De training staat zowel open voor hen die kennis willen maken met de non-duale visie als voor mensen die eerder opgedane kennis rond dit onderwerp willen transformeren in doorleefde ervaring. Deelnemers beschikken over minimaal havo-opleidingsniveau. 

 

Voorafgaand aan deelname vindt een kort kennismakingsgesprek plaats. Dat kan persoonlijk, via telefoon of via Zoom. Wil je met de trainer overleggen of heb je behoefte aan meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan via de contactpagina klik hier of via e-mail: info@artoflife.nu

 

Praktische zaken

De Jaartraining Non-dualiteit vindt plaats bij minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Kosten op basis van 9 trainingsdagen: € 1595,- inclusief syllabus.

Art of Life is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en derhalve vrijgesteld van BTW.

Plaats: Boerderij Landzicht, Vreeland en online

 

Data najaar 2022

 

17 - 18 september - Boerderij Landzicht, Vreeland

6 oktober - Online

4 - 5 november -  Boerderij Landzicht, Vreeland

9 december - Online

12 januari - Boerderij Landzicht, Vreeland

17 - 18 februari - Boerderij Landzicht, Vreeland

 

Inschrijven: Je kunt je inschrijven of aanvullende informatie aanvragen via de contactpagina klik hier. Of via e-mail info@artoflife.nu