Jaartraining Non-dualiteit


Non-duaal bewustzijn als de basis van je leven

  • Integratie van de non-duale visie in je leven
  • Meditaties en werkvormen om non-duaal Gewaarzijn te ervaren
  • 6 Thema’s van november 2018 t/m mei 2019

Het besef dat niet het ego-denken maar het non-duale Bewustzijn onze meeste wezenlijke aard is, wordt door steeds meer mensen herkend. Als we daar bij terugkeren komen we ‘thuis’ bij onszelf. Non-duaal Gewaarzijn is de bron van ontspanning, inspiratie en mededogen. Het contact daarmee brengt een fundamentele verschuiving teweeg in de wijze waarop wij onszelf en de wereld zien. De zoektocht naar geluk komt hier ten einde. Door te rusten in non-duaal Bewustzijn bloeien innerlijke vrede, verbondenheid, wilskracht en mededogen spontaan op.

 

Non-dualiteit

Het inzicht dat alles terug te voeren is tot Eén ondeelbaar Gewaarzijn dat aan de basis ligt van alles wat wij denken en ervaren, is zo oud als de mensheid zelf en wordt in alle grote spirituele tradities onderwezen. Hoewel deze ‘bron’ geen kenmerken heeft – we kunnen het niet aanwijzen of vastpakken – is het wel degelijk mogelijk om daar contact mee te maken en te ervaren.

 

Jaartraining non-dualiteit

De wijsheid van non-duale spiritualiteit is overtuigend en raakt ons in hart en ziel. We verlangen ernaar om die Waarheid tot een levende ervaring te maken. De praktijk van het dagelijks leven stelt ons daarbij danig op de proef. Naast eisen en verwachtingen die de omgeving aan ons stelt zijn het vooral ook de  zelfbeelden, aannames en gewoontepatronen waaruit ons ego is samengesteld die de integratie van non-duale inzichten bemoeilijken. In de Jaartraining vertalen we kennis over non-dualiteit in directe ervaring. Verschillende meditaties, zelfonderzoek en ontspanningsoefeningen bieden je houvast om je ervaringen te integreren in het dagelijks leven. 

 

Integratie

De Jaartraining Non-dualiteit voorziet in zijn opzet, inhoud en begeleiding in een context waarin kennis en theorie vertaald worden naar directe ervaring. Naast een helder theoretisch kader zijn het vooral open aandacht, mededogen en de onvoorwaardelijke aanvaarding van 'wat is' die je helpen om te verdiepen, en thuis te komen bij jezelf. De Jaartraining stelt je in staat om:

  • Voorbij het ego-denken te gaan en de grond van non-duaal Gewaarzijn in jezelf te vinden
  • Kennis over non-dualiteit om te zetten in doorleefde ervaring
  • Jezelf te bevrijden van aannames en beperkende zelfbeelden uit je verleden
  • Je te openen voor de werkelijkheid van Nu
  • Te rusten in eenvoudig Zijn en dan te volgen wat je hart je ingeeft

Tot de belangrijkste inspiratiebronnen behoren de non-duale spirituele stromingen zoals Advaita-Vedanta, het boeddhistische Dzogchen en esoterische bronnen in het christendom. Westerse psychologie voegt daar inzichten aan toe over de functie en structuur van ego. Voor een evenwichtige spirituele ontwikkeling zijn beide invalshoeken – spiritualiteit en psychologie – van belang. De bijeenkomsten bestaan daarom zowel uit perioden van meditatie en stilte als uit onderzoek naar de zelf- en wereldbeelden binnen de persoonlijkheid die het zicht op non-duaal Gewaarzijn belemmeren. We beoefenen verschillende meditatievormen, waaronder ‘non-meditation’. Je leert af te stemmen op je innerlijke bron van wijsheid en mededogen. Je ontwikkelt vaardigheid in het omgaan met de hindernissen die ego opwerpt. Lichaamswerk, visualisaties, muziek en ontspanningsoefeningen ondersteunen de integratie van je inzichten.

 

Structuur

De Jaartraining bestaat uit 6 bijeenkomsten verdeeld over 3 bijeenkomsten van 2 dagen en 3 losse dagen. De thema’s vormen een logische opbouw.

 

Vervolgtrainingen

Na afloop bestaat de mogelijkheid om je non-duale spirituele ontwikkeling voort te zetten in de  Boeddha Mind Training of de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding

 

Wat levert de Jaartraining je op?

Het programma leidt je gaandeweg tot een steeds diepere ervaring van non-duaal Gewaarzijn. Je ondergaat het bevrijdende effect daarvan en merkt hoe je gaandeweg met meer gemak en plezier in het leven staat. Tot de belangrijkste kenmerken behoren: vrede met jezelf, de opbloei van mededogen en wijsheid, moeiteloosheid, helderheid en ‘geluk zonder oorzaak’. Door de inleidingen en ervaringen ontwikkel je tevens een heldere visie over non-dualiteit en de plaats daarvan in je leven.

 

Programma, data en onderwerpen

 

1. De relatie tussen non-duaal Bewustzijn en 'ik'

3-4 november 2018

Wie ben ik? Wat is de zin van mijn bestaan? Deze twee vragen hebben ieder mens sinds onheuglijke tijden beziggehouden. Ze vormen het fundament van alle spirituele stromingen en filosofische beschouwingen. Het zijn vragen waar de denkende geest geen antwoord op kan vinden omdat die zelf deel uitmaakt van het bewustzijn waarin ze oprijzen. De antwoorden die er wél zijn bevinden zich buiten het veld van het ego-denken in onze diepste aard van Non-duaal Gewaarzijn. Je maakt contact met een veel ruimere maat van bewustzijn dan dat van het ego-denken en ontwikkelt vaardigheid om daar steeds bij terug te keren.

 

2. Vind je basis in non-duaal Gewaarzijn

2 december 2018

Omdat non-duaal Gewaarzijn zich onttrekt aan definities en soliditeit lijkt te ontberen is onze relatie daarmee doorgaans nogal ambivalent. We verlangen ten diepste om ons daaraan over te geven maar weten niet goed hoe of voelen ons belemmerd door de angst ‘onszelf’ dan kwijt te raken. De vraag is daarom hoe je vertrouwen kunt ontwikkelen in iets dat fundamenteel ongrijpbaar is en zich voordoet als Leegte. In de afstemming op je innerlijke wijsheid vind je de steun en het vertrouwen om precies dat te doen.

 

3. De Wijsheid van mededogen

26-27 januari 2019

Non-dualiteit is een ander woord voor liefde. Zelfrealisatie, de ervaring van je non-duale natuur, is uiteindelijk geen weg van het hoofd, maar van het openen van je hart. De wijsheid van mededogen speelt hierbij een cruciale rol. Het is de wijsheid van het hart die ons in staat stelt om zonder oordeel aanwezig te zijn bij ‘wat is’ en vooral bij onszelf. Verschillende werkvormen helpen je om vaardig om te gaan met het tegendeel van zelfliefde, namelijk zelfkritiek. Meditaties gericht op de afstemming van de bron van mededogen in jezelf leggen de basis voor een vriendelijker en effectievere manier van omgaan met jezelf.

 

4. Het verleden loslaten als toegang naar Non-duaal Gewaarzijn

24 maart 2019

Wat is het ‘ik-besef’, hoe is het ontstaan en wat is de Oosterse en Westerse visie op de functie en ontstaansgeschiedenis van ego? We plaatsen je leven in het brede perspectief van de reis die de ziel maakt op weg naar zelfrealisatie. Je ontdekt de diepste en meest primaire aanname over jezelf en je bevrijdt je van de identificatie daarmee.

 

5. Non-dualiteit en Wil

14 april 2019

Als alles Eén is, is er dan ruimte voor eigen wil? De relatie tussen ‘Uw Wil’ en ‘mijn wil’ is altijd al een gecompliceerd en subtiel onderwerp geweest op het pad van spirituele ontwikkeling. We stuiten hier op de paradox van Zijn en Worden; de ‘Leegte’ van non-duaal Gewaarzijn die aan de basis ligt van de wereld van vorm. We staan stil bij de functie van wil die weliswaar niet persoonlijk is maar tegelijkertijd onontbeerlijk voor de keuzes die we maken voor onze spirituele ontwikkeling. Je verkent het verschil tussen persoonlijke wil en Willen als uitdrukking van het dynamische aspect van Non-duaal Gewaarzijn.

 

6. Meebewegen met de stroom van het leven

1-2 juni 2019

Non-dualiteit staat niet tegenover dualiteit maar omvat en overstijgt die. We herkennen de wereld van dualiteit als een directe uitdrukking van het Ene non-duale Gewaarzijn. Hier benaderen we de essentie van Advaita-Vedanta en Dzogchen, de ‘View’ dat alle schijnbare tegendelen; liefde en leed, schoonheid en geweld, te herkennen zijn als onderdeel van de Ene stroom van non-duaal Gewaarzijn. De realisatie van dit inzicht en de vaardigheid om vanuit dit besef te leven, is een ontwikkelingsweg die tijd, toewijding en herhaling verlangt.

 

 

Wat mag je verwachten?

Elke bijeenkomst is samengesteld uit een inleiding over het thema, non-duale meditaties, geleide contemplaties, zelfonderzoek en oefeningen gericht op toepassing in de praktijk. Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvang je één of enkele artikelen.

 

Voor wie?

De Jaartraining is ontwikkeld voor hen die de wijsheid en waarheid van non-duaal Gewaarzijn tot de basis van hun leven willen maken. Het is een ervaringsgerichte ontwikkelingsweg waarbij deelnemers zelf onderwerp van onderzoek zijn. De training staat zowel open voor hen die kennis willen maken met de non-duale visie als voor mensen die eerder opgedane kennis rond dit onderwerp willen transformeren in doorleefde ervaring. Deelnemers beschikken over minimaal HAVO opleidingsniveau.

 

Voorafgaand aan je deelname vindt een kort kennismakingsgesprek plaats. Dat kan persoonlijk, via telefoon of Skype. Wil je met de trainers overleggen of heb je behoefte aan meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan via de contactpagina klik hier of via email: info@artoflife.nu

 

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Ger Wildering, samen met Han van Eijk.
Ger (1960) Studeerde Theologie en was geestelijk verzorger bij Defensie. Hij beschikt over een ruime achtergrond op het gebied van non-duale bewustzijnsontwikkeling. Hij rondde in 2017 de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding af bij Art of Life en is daar momenteel werkzaam als geauthoriseerde trainer. 

Han heeft een jarenlange training op het gebied van non-duale bewustzijnsontwikkeling. Hij rondde in 2016 de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding af en is co-trainer.

Meer informatie over deze begeleiders is hier te vinden.

 

Praktisch

De Jaartraining Non-dualiteit vindt plaats bij minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.
Kosten:
Deelname € 1050,- Verblijfskosten € 795,- Totaal € 1845,-

Gespreide betaling is mogelijk.

Art of Life is een CRKBO erkend opleidingsinstituut en is daardoor vrijgesteld van BTW.
Belastingvoordeel: Opleidingskosten zijn in de regel fiscaal aftrekbaar. Rekenvoorbeeld: Deelnamekosten: €1050,- minus fiscale drempel à € 250,- = € 800,- Aftrek via inkomstenbelasting (stel) 40%. Netto kosten € 480,- + verblijfskosten, totaal €€ 1275,-.


Plaats: Centrum Samaya, Werkhoven. Adres en routebeschrijving ontvang je bij inschrijving.  

Data: 3-4 november, 2 december 2018, 26-27 januari, 24 maart, 14 april en 1-2 juni 2019.

Inschrijven: Je kunt je inschrijven of aanvullende informatie aanvragen via de contactpagina: klik hier. Of via email info@artoflife.nu