Jaartraining Non-dualiteit

Non-duaal Gewaarzijn als basis van je leven

  • Integratie van de non-duale visie in je leven
  • Meditaties en werkvormen om non-duaal Gewaarzijn te ervaren
  • 6 Thema’s van oktober tot en met mei

De wijsheid van non-duale spiritualiteit is overtuigend en raakt ons in hart en ziel. We verlangen ernaar om die Waarheid tot een levende ervaring te maken. De praktijk van het dagelijks leven stelt ons daarbij danig op de proef. Naast eisen en verwachtingen die de omgeving aan ons stelt zijn het vooral ook beperkende zelfbeelden, aannames en gewoontepatronen die de integratie van non-duale inzichten bemoeilijken. De voorjaarstraining Non-dualiteit vertaalt kennis en inzichten van de wijsheidstradities in doorleefde ervaring en biedt praktische werkvormen om die te integreren in je leven.

 

De Verlichte Geest

Introductieworkshop 30 september 2018

Maak kennis met de visie, werkvormen en de begeleiding en besluit op basis daarvan over je deelname aan de (voor)Jaartraining. Het thema ‘De Verlichte Geest’ is een verwijzing naar Non-duaal Gewaarzijn dat direct beschikbaar is zodra je de identificatie met ego laat gaan. De introductieworkshop vindt plaats in Conferentiecentrum Samaya, Werkhoven en duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
Website:
http://www.samaya.nl/aanbod/agenda/ 
Deelname à € 65,- inclusief lunch. Opgave via de contactpagina klik hier of via email info@artoflife.nu

 

Non-dualiteit

De realisatie dat alles terug te voeren is tot Eén ondeelbaar Gewaarzijn dat aan de basis ligt van alles wat wij denken en ervaren, is zo oud als de mensheid zelf en wordt in alle grote spirituele tradities onderwezen. Hoewel deze ‘bron’ geen kenmerken heeft – we kunnen het niet aanwijzen of vastpakken – is het wel degelijk mogelijk om het bestaan daarvan zelf te ervaren.

Het besef dat niet ego maar dit Ene, non-duale Gewaarzijn onze meeste wezenlijke aard is, wordt door steeds meer mensen herkend. Als we daar bij terugkeren komen we ‘thuis’ bij onszelf. Het is een bron van diepe ontspanning, inspiratie en mededogen. Het contact daarmee brengt een fundamentele verschuiving teweeg in de wijze waarop wij onszelf en de wereld zien. De zoektocht naar geluk komt hier ten einde evenals onze pogingen om een verbeterde versie van onszelf te maken. Afgescheidenheid maakt plaats voor verbondenheid en stress verdwijnt omdat we een natuurlijke rust vinden in de afstemming op puur non-duaal Gewaarzijn. 

 

Integratie

Non-dualiteit inspireert en raakt ons hart maar ligt voorbij alle denkbeelden die wij daarover maken. De realisatie van onze diepste aard is het resultaat van innerlijke groei die – behalve uit verschillende meditatievormen – bestaat uit open aandacht, herhaling, toewijding en de bereidheid om al onze zelfbeelden te onderzoeken en te doorzien. In de Jaartraining beoefenen we verschillende meditaties en werkvormen die een krachtige ondersteuning zijn voor deze innerlijke groei. Naast een helder theoretische kader zijn het vooral open aandacht, mededogen en de kracht van ‘niet-doen’ die buitengewoon effectief blijken te zijn op dit pad van zelfrealisatie.

  • Kom ‘thuis’ in jezelf en verken die staat van non-duaal Gewaarzijn
  • Verander kennis over non-dualiteit in doorleefde ervaring
  • Word vaardig in het omgaan met beperkende aannames en zelfbeelden
  • Rust in eenvoudig Zijn en doe wat je hart je ingeeft

Tot de belangrijkste inspiratiebronnen behoren de non-duale stromingen zoals Advaita-Vedanta, het boeddhistische Dzogchen en esoterische bronnen in het christendom. Westerse psychologie voegt daar inzichten aan toe over de functie en structuur van ego. Voor een evenwichtige spirituele ontwikkeling zijn beide invalshoeken – spiritualiteit en psychologie – van belang. De bijeenkomsten bestaan daarom zowel uit perioden van meditatie en stilte als uit onderzoek naar de zelf- en wereldbeelden binnen de persoonlijkheid die het zicht op non-duaal Gewaarzijn belemmeren. We beoefenen verschillende meditatievormen, waaronder ‘non-meditation’. Je leert af te stemmen op je innerlijke bron van wijsheid en mededogen. Je ontwikkelt vaardigheid in het omgaan met de hindernissen die ego opwerpt. Lichaamswerk, visualisaties, muziek en ontspanningsoefeningen ondersteunen de integratie van je inzichten.

 

Structuur

De Jaartraining is samengesteld uit 6 thema’s verdeeld over 3 bijeenkomsten van 2 dagen en 3 losse dagen. De thema’s vormen een logische opbouw.

 

Basis en Vervolgtrainingen

De Jaartraining staat op zichzelf maar is tevens de voorbereiding om deel te kunnen nemen aan de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding. De ervaring leert namelijk dat de integratie van non-duale wijsheid in je leven tijd, herhaling en aandacht voor zelfonderzoek vraagt alvorens je in staat bent om jouw visie en inzichten toepasbaar te maken bij de begeleiding van anderen. De Jaartraining is tevens een voorbereidend jaar om deel te nemen aan de Boeddha Mind Trainingen.

 

Resultaat

Het programma leidt je gaandeweg tot een steeds diepere ervaring van non-duaal Gewaarzijn. Je ondergaat het bevrijdende effect daarvan en merkt hoe je gaandeweg met meer gemak en plezier in het leven staat. Tot de belangrijkste kenmerken behoren: vrede met jezelf, de opbloei van mededogen en wijsheid, moeiteloosheid, helderheid en ‘geluk zonder oorzaak’. Door de inleidingen en ervaringen ontwikkel je tevens een heldere visie over non-dualiteit en de plaats daarvan in je leven.

 

Programma, data en onderwerpen

 

1. Non-dualiteit en ‘ik’

3-4 november 2018

Wie ben ik? Wat is de zin van mijn bestaan? Deze twee vragen hebben ieder mens sinds onheuglijke tijden beziggehouden. Ze vormen het fundament van alle spirituele stromingen en filosofische beschouwingen. Het zijn vragen waar de denkende geest geen antwoord op kan vinden omdat die zelf deel uitmaakt van het bewustzijn waarin ze oprijzen. De antwoorden die er wél zijn bevinden zich buiten het veld van het ego-denken in onze diepste aard van Non-duaal Gewaarzijn. Je maakt contact met een veel ruimere maat van bewustzijn dan dat van het ego-denken en ontwikkelt vaardigheid om daar steeds bij terug te keren.

 

2. Thuiskomen in non-duaal Gewaarzijn

2 december 2018

Omdat non-duaal Gewaarzijn zich onttrekt aan definities en soliditeit lijkt te ontberen is onze relatie daarmee doorgaans nogal ambivalent. We verlangen ten diepste om ons daaraan over te geven maar weten niet goed hoe of voelen ons belemmerd door de angst ‘onszelf’ dan kwijt te raken. De vraag is daarom hoe je vertrouwen kunt ontwikkelen in iets dat fundamenteel ongrijpbaar is en zich voordoet als Leegte. In de afstemming op je innerlijke wijsheid vind je de steun en het vertrouwen om precies dat te doen.

 

3. De Wijsheid van mededogen

2-3 februari 2019

Non-dualiteit is een ander woord voor liefde. Zelfrealisatie, de ervaring van je non-duale natuur, is uiteindelijk geen weg van het hoofd, maar van het openen van je hart. De wijsheid van mededogen speelt hierbij een cruciale rol. Het is de wijsheid van het hart die ons in staat stelt om zonder oordeel aanwezig te zijn bij ‘wat is’ en vooral bij onszelf. Verschillende werkvormen helpen je om vaardig om te gaan met het tegendeel van zelfliefde, namelijk zelfkritiek. Meditaties gericht op de afstemming van de bron van mededogen in jezelf leggen de basis voor een vriendelijker en effectievere manier van omgaan met jezelf.

 

4. Ego als obstakel én doorgang naar Non-duaal Gewaarzijn

16 maart 2019

Wat is het ‘ik-besef’, hoe is het ontstaan en wat is de Oosterse en Westerse visie op de functie en ontstaansgeschiedenis van ego? We plaatsen je leven in het brede perspectief van de reis die de ziel maakt op weg naar zelfrealisatie. Je ontdekt de diepste en meest primaire aanname over jezelf en je bevrijdt je van de identificatie daarmee.

 

5. Non-dualiteit en Wil

14 april 2019

Als alles Eén is, is er dan ruimte voor eigen wil? De relatie tussen ‘Uw Wil’ en ‘mijn wil’ is altijd al een gecompliceerd en subtiel onderwerp geweest op het pad van spirituele ontwikkeling. We stuiten hier op de paradox van Zijn en Worden; de ‘Leegte’ van non-duaal Gewaarzijn die aan de basis ligt van de wereld van vorm. We staan stil bij de functie van wil die weliswaar niet persoonlijk is maar tegelijkertijd onontbeerlijk voor de keuzes die we maken voor onze spirituele ontwikkeling. Je verkent het verschil tussen persoonlijke wil en Willen als uitdrukking van het dynamische aspect van Non-duaal Gewaarzijn.

 

6. Stroom van het leven

1-2 juni 2019

Non-dualiteit staat niet tegenover dualiteit maar omvat en overstijgt die. We herkennen de wereld van dualiteit als een directe uitdrukking van het Ene non-duale Gewaarzijn. Hier benaderen we de essentie van Advaita-Vedanta en Dzogchen, de ‘View’ dat alle schijnbare tegendelen; liefde en leed, schoonheid en geweld, te herkennen zijn als onderdeel van de Ene stroom van non-duaal Gewaarzijn. De realisatie van dit inzicht en de vaardigheid om vanuit dit besef te leven, is een ontwikkelingsweg die tijd, toewijding en herhaling verlangt.

 

 

Wat mag je verwachten?

Elke bijeenkomst is samengesteld uit: Inleiding op het thema, non-duale meditaties, geleide contemplaties, zelfonderzoek en oefeningen gericht op toepassing in de praktijk. Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvang je één of enkele artikelen.

 

Voor wie?

De Jaartraining is ontwikkeld voor hen die de wijsheid en waarheid van non-duaal Gewaarzijn tot de basis van hun leven willen maken. Het is een ervaringsgerichte ontwikkelingsweg waarbij deelnemers zelf onderwerp van onderzoek zijn. De Jaartraining staat zowel open voor hen die kennis willen maken met de non-duale visie als voor mensen die eerder opgedane kennis rond dit onderwerp willen transformeren in doorleefde ervaring.

Voorafgaand aan deelname kun je de introductieworkshop bijwonen. Het is ook mogelijk om via een telefoon- of Skypegesprek met mij te onderzoeken of het aanbod aansluit bij je behoefte. Opgave voor deelname aan de introductieworkshop of interesse in een kennismakingsgesprek kun je aangeven via de contactpagina klik hier of via email: info@artoflife.nu 

 

Begeleiding

Alexander Zöllner (1950) is spiritueel leraar en begeleider van non-duale bewustzijnstrainingen, retraites en de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding. Hij heeft een jarenlange ervaring in het werken met mensen op basis van de wijsheidstradities Advaita-Vedanta en Dzogchen en westerse psychologie, Psychosynthese en Zijnsgeoriënteerde psychotherapie en de Radiant Mind non-dual Teacher Training. Meer informatie over zijn achtergrond is hier te vinden.

 

Praktisch

Kosten: Deelname € 795,- Verblijfskosten € 780,- Totaal € 1575,- Gespreide betaling is mogelijk.

Belastingvoordeel: Art of Life is een CRKBO erkend opleidingsinstituut. De kosten voor deze training zijn daarom fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van btw. Het belastingvoordeel is ca. 40% van de deelnamekosten.

Plaats: Centrum Samaya, Werkhoven. Adres en routebeschrijving ontvang je bij inschrijving.  

Jaartraining 2017-2018: Introductieworkshop: 1 oktober 2017.  Jaartraining: 4-5 november, 10 december 2017, 3-4 februari, 11 maart, 21-22 april en 18 mei 2018.

Jaartraining 2018-2019: Introductieworkshop: 30 september 2018. Jaartraining: 3-4 november, 2 december 2018, 3 februari, 16 maart, 14 april en 1-2 juni 2019.

Inschrijven: Je kunt je inschrijven of aanvullende informatie aanvragen via de contactpagina: klik hier. Of via email info@artoflife.nu