GGZ Training 'De Heelheid van Verwarring'

Hulpverlenen binnen de GGZ vanuit een non-duaal perspectief 

 • Herontdek het niet-geconditioneerde, vrije Bewustzijn als de bron
 • Ga voorbij de grenzen van ego
 • Werk vanuit Nu als de enige werkelijkheid
 • Ervaar Eenheid als basis voor verscheidenheid
 • Werk vanuit een open hart en behoud je grenzen

De training De Heelheid van Verwarring is de kennismaking met een fundamenteel nieuwe visie op hulpverlenen binnen de GGZ waarbij het niet-geconditioneerde en complete Bewustzijn van de cliënt en van jezelf als basis dient. Gebaseerd op de tijdloze wijsheid van non-duale spirituele stromingen en Westerse psychologie, openbaart zich een nieuwe en effectieve weg om de cliënt terug te voeren uit het labyrint van zelf- en wereldbeelden. Voorbij alles wat wij over onszelf denken en voelen vinden we onze inherente heelheid en compleetheid terug in het non-duale bewustzijn dat daaraan ten grondslag ligt.

 

De praktijk

Onze ervaring is dat werkers in de GGZ hun werk met veel overgave, energie en motivatie verrichten en ook dat de hulpverlening het maximale van hen vraagt. De intensiteit van de problematiek waar de cliënt mee komt maakt het vaak niet eenvoudig om je grenzen goed te blijven voelen en jezelf niet te verliezen. Ondanks je ruime ervaring en de strategieën die je ontwikkeld hebt om goede zorg en aandacht voor jezelf te behouden, blijft het steeds een uitdaging om de juiste energiebalans te behouden. De vraag is steeds hoe je ‘je hart kunt openhouden’ en toch begrensd kunt blijven.

In de training ontdek je hoe je enerzijds volkomen open en resonerend aanwezig kunt zijn bij heftige emoties en het lijden van de ander zonder daarin meegesleurd te worden of te worden aangedaan op een wijze die je eigen welbevinden niet dient.

 

De ervaring leert ook dat lang niet alle problemen van de cliënt via een protocollair behandelschema zijn op te lossen. Dat roept de vraag op wat er ontbreekt en hoe die leemte ingevuld kan worden. Het non-duale perspectief en de werkvormen die daarbij horen blijken hier een effectieve opening voor te bieden.

De training ‘De Heelheid van Verwarring’ is een uitnodiging om nader kennis te maken met de non-duale visie en deze toepasbaar te maken als hulpverlener binnen het werkveld van de GGZ. 

 

De inhoud

 • Je maakt kennis met werkvormen om vanuit het hier en nu en met een vanzelfsprekende welwillendheid jouw cliënten te ondersteunen bij hun ontwikkeling en bij het proces van heling.
 • Ervaringsgerichte- en op zelfonderzoek gebaseerde oefeningen leiden tot het hervinden van een onomstotelijke basis van jouw vrije- en niet-geconditioneerde bewustzijn, de basis van ‘zijn’.
 • ‘Niet-doen’ en onvoorwaardelijke aanvaarding van ‘wat is’ blijken de sleutel te zijn tot transformatie. Dit is tevens onze grootste uitdaging. Zijn we in staat om ten volle aanwezig te zijn bij het lijden van de ander?
 • Door zelf stevig verankerd te raken in de grondhouding van mededogen en verbondenheid met het open niet-geconditioneerde bewustzijn zal het vak van hulpverlener je minder energie kosten en ben je tegelijkertijd volledig in contact en begrensd.
 • Het resultaat is een in de praktijk bewezen effectievere en tijd efficiënte vorm van therapie

 

Non-dualiteit

De term non-dualiteit verwijst naar de essentie van alle grote spirituele tradities. Het is de realisatie dat Eenheid aan de basis ligt van de veelheid aan vormen, gedachten en gevoelens waar de wereld van dualiteit uit bestaat. Deze duale visie waarin de mens zich tegenover de ander geplaatst ziet is in feite illusoir en de bron van heel veel menselijk lijden. Eenzaamheid, afgescheidenheid, machteloosheid en zinloosheid zijn er het resultaat van.

In werkelijkheid maken wij deel uit van één omvattend proces van voortdurende ontvouwing en creatie – de schepping – waarin niets op zichzelf staat en ieder mens een uitdrukking is van dezelfde Bron of scheppende Energie. Dit inzicht vindt nu ook bevestiging in de wereld van kwantumfysica. De schijnbaar solide wereld van materie, tijd en plaats blijkt vooral uit energie te bestaan zonder duidelijke kern. Datzelfde geldt voor het ego dat – hoewel schijnbaar een solide entiteit – feitelijk geen kern of basis heeft.

 

Te verwachten resultaten

 • Praktische benadering en theoretische toelichting op de non-duale visie en principes in relatie tot de psychotherapeutische behandeling.
 • Een non-duale visie op jouw motivatie voor beoefening van het vak van hulpverlener binnen de GGZ.
 • Doorgronden van de ‘zin’ en betekenis van existentiële bronnen van lijden en de noodzaak van de openbaring daarvan in psychiatrische storingen bij de cliënt.
 • Concrete handvatten om volledig aanwezig te kunnen zijn bij de pijn van de ander zonder daarbij zelf ‘leeg te lopen’ als hulpverlener.
 • Verkennen en toepassen van zowel verbale- als non-verbale interventies waarin het non-duale principe duidelijk gemaakt kan worden.
 • Effectief afstemmen op deze verschillende niveaus van bewustzijn in het therapeutische contact bij non-duale therapeutische interventies.
 • Herstel of herontdekken van innerlijke krachtbronnen in de vorm van universele kwaliteiten die zowel jou als de cliënt in staat stellen te rusten in puur non-duaal Gewaarzijn.
 • Levenslust en plezier ervaren en (her)vinden als basis voor je werk.
 • Taal en vaardigheden eigen maken om de non-duale visie en werkvormen binnen de GGZ in het contact met cliënten en collega’s over te kunnen brengen en werkbaar te maken.

 

Voor wie?

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor hulpverleners die meer dan 5 jaar werkzaam zijn binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en behoefte hebben aan verdieping en ontspanning in hun rol van hulpverlener. Deelnemers zijn geïnteresseerd in effectievere en meer bevredigende vormen van psychotherapeutische- en psychiatrische behandelingen. Zij voelen behoefte aan een frisse en soms ook een radicale herijking van hun eigen visie op hulpverlenerschap. Zij zijn bereid om in een kleine groep gelijkgestemde en ervaren GGZ-hulpverleners vanuit presentie, openheid en zelfbewustzijn een proces van ontwikkeling door te maken. 

 

Wat wij bieden

In een veilige leeromgeving ervaar je de waarde van onvoorwaardelijke aanvaarding van alles wat zich aandient. De beide begeleiders bieden je een op de praktijkgerichte en fundamenteel vernieuwende vorm van begeleiding aan binnen de werkwijze en wetmatigheden van de geestelijke gezondheidszorg.

Het maximaal aantal deelnemers is 14 personen.

 

Programma

Tijdens ieder blok beoefenen we verschillende vormen van meditatie, zelfonderzoek, lichaamswerk en visualisaties.

 

Blok 1: Wie ben je? Als hulpverlener, als mens en in essentie?

Kennismaking met de non-duale visie op de structuur van het ‘ik’. Met als centrale vraag: Als het ‘ik’ een constructie is en geen entiteit, wat is dan het doel van hulpverlening?

Onderwerpen: 

 • De relevantie van non-dualiteit binnen de context van de GGZ
 • Een non-duale visie op de functie en structuur van ego
 • Vier niveaus van bewustzijn en hoe daarmee te werken
 • Het bewustzijn voorbij de grenzen van de psyche
 • Visualisatie als werkvorm
 • De synergie tussen draagkracht en veerkracht als randvoorwaarde voor het therapeutische contact

 

Blok 2: Mededogen en overdracht in de therapeutische relatie

De non-duale visie gaat uit van Eenheid en ziet dualiteit als de bron van menselijk lijden. De splitsing tussen jezelf en de cliënt is daarom kunstmatig en staat echt contact in de weg. Je ervaart in dit blok de kracht van een open contact met behoud van begrenzing.
Onderwerpen:

 • Het bewustzijn voorbij de grenzen van ego als de basis van waaruit je werkt
 • De kracht van mededogen als bron van begeleiding en heling
 • De onvermijdelijkheid van overdracht en tegenoverdracht en effectieve manieren om daarmee om te gaan

Blok 3: Existentiële bronnen van lijden

Een verkenning van de op non-duale tradities gebaseerde visie op de grote oorzaken van menselijk lijden en hoe daar als GGZ hulpverlener effectief mee om te gaan.

Onderwerpen:

 • Verkenning van drie existentiële bronnen van lijden en van geluk
 • De reis van de ziel en een non-duale visie op de betekenis van lijden
 • Bevrijding van lijden door de oer beweging van ego te doorzien en los te laten
 • Puur luisteren en puur spreken en ‘niet-doen’ als therapeutische interventies

 

Blok 4: Zelfbeeld, overlevingsstrategieën en hulpbronnen voor geluk

Voorafgaand aan verwarring en negatieve zelfbeelden bevindt zich de innerlijke rijkdom van wijsheid, liefde en wilskracht. Je ontdekt die hulpbronnen voor geluk in jezelf en ontwikkelt vaardigheid in de begeleiding van anderen bij die innerlijke ontdekkingstocht.

Onderwerpen:

 • Kernidentiteit, overlevingsstrategie zowel van de cliënt als van de hulpverlener verkennen en doorzien
 • Geconditioneerde en vrije versie van de universele kwaliteiten liefde en wil
 • Wilskracht en liefde in de therapeutische relatie

 

Blok 5: Therapeutische begeleiding op basis van de enige realiteit van Nu

De therapeutische waarde en effectiviteit van het werken in de werkelijkheid van Nu. Ontwaken uit het gedroomde zelf- en wereldbeeld van superego. Begeleiding door minder steun te zoeken bij behandelplannen, diagnoses, etc. en bevrijd van de opdracht tot het oplossen van problemen.

Onderwerpen:

 • De kracht van presentie
 • Levenslust als basis van de cliënt/therapeut relatie
 • Vaardig omgaan met superego
 • Heling van de wond van het hart

 

Literatuur

De literatuur bestaat uit:

1. Het ‘Handboek Non-duale Coaching en Therapie’ van Alexander Zöllner. Samsara

ISBN 9789491411731

2. Reader: Deelnemers ontvangen een reader met artikelen die je voorafgaand aan ieder

blok kunt lezen.

 

Begeleiding

Noud-Lodewijk van Poppel is naast psychiater ook groepspsychotherapeut, gezins- en relatietherapeut en bekend met het doen van familieopstellingen. 

Vanuit zijn eigen centrum en GGZ-instelling in een stijlvol verbouwde boerderij in de vrije ruimte van Vreeland, is hij met zijn behandelteam gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van zorgprofessionals.

Vanuit zijn diepste inspiratie en bezieling staat hij ervoor om zijn cliënten op een liefdevolle, speelse en ook directe manier uit te nodigen om met al hun talenten en beperkingen zo goed mogelijk tot hun recht te komen.

 

Als meest recente ontwikkeling integreert Noud-Lodewijk de door Alexander Zöllner ontwikkelde principes van non-dualiteit binnen het psychotherapeutische werken, in zijn werk als psychiater. Dit biedt een vernieuwde en soms radicaal andere visie op het duiden en behandelen van psychologische en psychiatrische problemen. 

 

Alexander Zöllner is spiritueel leraar, trainer en therapeut.  Alexander volgde opleidingen Psychosynthese, Zijnsgeoriënteerde psychotherapie en bewustzijnstraining, Boeddhistische psychologie en de Radiant Mind Non-dual Teacher Training. Hij is NOBCO geregistreerd Master Practitioner Coach. In spiritueel opzicht bestaat zijn achtergrond uit langdurige scholing en beoefening van de Advaita-Vedanta filosofie, het Tibetaans Boeddhisme (Dzogchen), Zen en Rhidwan School (Almaas). Voor meer informatie over zijn loopbaan en achtergrond klik hier.

 

Praktische zaken

Locatie

Blok 1, 3, 4 en 5 zijn 2-daagsen zonder overnachting in: Boerderij Landzicht Vreeland, Nigtevechtseweg 37, 3633 XR Vreeland. website klik hier.

Blok 2: Centrum Athanor, Hooislagen 9, 7241 NJ Lochem. Website klik hier.

 

Data

Blok 1: vrijdag 18 en zaterdag 19 februari 2022 Landzicht Vreeland

Blok 2: maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 Centrum Athanor, Lochem

Blok 3: woensdag 27 en donderdag 28 april 2022 Landzicht Vreeland

Blok 4: zaterdag 14 en zondag 15 mei 2022 Landzicht Vreeland

Blok 5: vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2022 Landzicht Vreeland

 

Tijdens de bijeenkomsten in Landzicht Vreeland is er soep tijdens de lunch. Broodjes e.d. kun je zelf meenemen. Op de laatste dag van de bijeenkomst zal een en ander afgesloten worden met een drankje en een hapje. De bijeenkomst in Lochem is volledig verzorgd en met overnachting.

 

Logies Vreeland en omgeving

Er bevinden zich diverse gelegenheden voor overnachting in de directe omgeving van Boerderij Landzicht. Bij inschrijving ontvang je daar een overzicht van zodat je tijdig kunt boeken.

 

Kosten

Deelname: € 1550,- Verblijfskosten: € 400,- Totaal: € 1950,-.
Dit is inclusief 8 dagen in Landzicht Vreeland met koffie thee, fruit en soep bij de lunch en een verzorgde afsluitingsbijeenkomst met hapje en drankje en de 2-daagse volledig verzorgd in Centrum Athanor. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw en fiscaal aftrekbaar.  

 

Inschrijven

Voor nadere informatie en inschrijven kun je een e-mail sturen naar

info@landzichtvreeland.nl of via de contactpagina klik hier.

Je inschrijving is voorlopig. Je krijgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een van de trainers om te onderzoeken of het aanbod van de training aansluit bij je behoefte.