Boeddha Mind Training programma


Programma Jaargang 10 2019-2020

 

Het afgelopen jaar stond in het teken van de verkenning van de ziel als het ‘kennende’ en gevoelvolle aspect van non-duaal Gewaarzijn. De ‘leegte’; het niet-iets zijn van non-dualiteit kreeg glans en gloed door de herkenning van de kracht van liefde die daaruit oprijst. Daarmee belandde je midden in het mysterie van de schepping en van jezelf. In wezen niet tot iets te definiëren blijk je de bron en het Gewaarzijn te zijn van alles wat daarin verschijnt. Met als klap op de vuurpijl de realisatie dat jij het daarbij steeds over jezelf hebt want…

 

‘Alles wat je waarneemt vindt plaats in je eigen geest.’

(Longchenpa.)

 

Het komende jaar vraagt er als vanzelf om, om dit samengaan van Leegte en Vorm, van de non-duale ‘niet-ietsheid’ en de wereld van verschijningen die daarin oplicht, tot een doorleefde en meer stabiele ervaring te maken. Een ervaring die je brengt bij de realisatie van je ware aard. En dat is dan weer een iets andere formulering voor Zelfrealisatie, het onderliggende doel en thema van de Boeddha Mind groep.

 

Het mysterie van wie je bent, en wat de zogenaamde ‘buitenwereld’ is, kan niet middels de mind doorgrond worden. Geen van je gedachten, zelfs geen van je gevoelens voert je naar de waarheid van wie je bent. Om de weg vrij te maken voor zelfrealisatie zijn vier dingen nodig namelijk:

  1. Werkelijk rusten in de ‘grondeloze grond’ van Zijn.
  2. Doorzien van obstakels die het zicht daarop belemmeren.
  3. Fundamenteel narcisme vervangen voor afstemmen op de ziel.
  4. Leven als een yogi. De praktische toepassing van wat je weet.

1. Meditatie

In de dagelijkse drukte is de mind doorgaans te actief, te instabiel en te slecht geaard om de diepte van zichzelf te kunnen peilen. Meditatie, periodes van stilte en het (paradoxaal genoeg) beoefenen van niet-doen, zijn essentiële hulpmiddelen om je stap voor stap voorbij het actieve denken te voeren in de richting van de stille en onbeweeglijke Grond van Zijn. Tijdens de bijeenkomsten zal daarom meer tijd dan voorheen besteed worden aan (geleide) meditaties en zelfbeoefening.

 

2. Doorzien

Het is de functie van de mind om alle zintuigelijke indrukken, gedachten en gevoelen tot een denkbeeld te reduceren. Daarmee creëert het een ‘plattegrond bewustzijn’ dat handig is voor het dagelijks leven maar dat geen relatie heeft met wat werkelijk ‘is’. Dat geldt in gelijke mate voor alle concepten met betrekking tot spirituele ontwikkeling. Van begrippen zoals: non-dualiteit, Gewaarzijn, Leegte, Grond, Vorm, heb je onwillekeurig concepten gemaakt die het zicht vertroebelen op dat waar die woorden naar verwijzen. Om concepten te vervangen voor doorvoelde ervaring dienen ze allemaal doorzien worden voor wat ze zijn. ‘Resting in immediate perception’ is een boeddhistische meditatievorm die daarbij van groot en doorsnijdend nut is en die wij daarom zullen praktiseren.

 

3. Narcisme

Wellicht het grootste obstakel voor zelfrealisatie is het idee dat we als apart persoon bestaan. Die rotsvaste overtuiging is het fundament waarop de hele ego-structuur rust en is in wezen te beschouwen als een existentiële vorm van narcisme. Wellicht ben je vertrouwd met enkele narcistische tendensen in je denken en doen. Maar binnen deze context krijgt narcisme een veel diepere betekenis. Hier verwijst narcisme naar de diepgewortelde aanname van een apart, door tijd en plaats gelokaliseerd bestaan. Een overtuiging die zich niet alleen mentaal heeft vastgezet maar op alle niveaus van je bestaan dus ook fysiek, emotioneel en energetisch. In mijn ervaring is geen mens bereid om die overtuiging echt los te laten tenzij daar een ander referentiepunt voor in de plaats wordt gesteld.

Dat andere punt bestaat uit de realisatie van wie je werkelijk bent namelijk; ‘de Eenheid die Zichzelf weerspiegeld ziet als deze tijdelijk vormgegeven energie van universele liefde die non-dualiteit in wezen is’. Met andere woorden, je realiseert je dat je zelf het grote hart bent waar deze schepping een uitdrukking van is. Een inzicht dat een diepgaand effect zal hebben op de wijze waarop je jezelf, anderen en de wereld ziet en tegemoet treedt. Verschillende ontspanningsoefeningen die een effect hebben op de diverse lagen van je wezen helpen je om stap voor stap los te komen van de ego-identificatie en te wennen aan de onbegrensde ruimhartigheid die je bent.

 

4. Praktiseren

De fundamentele verschuiving van je punt van identificatie – van egobewustzijn naar non-duaal Gewaarzijn – vraagt tijd, aandacht en vooral gewenning. We besteden daarom gericht aandacht aan de voortzetting van de beoefening van je inzichten en ervaring in het dagelijks leven en dan met name in het contact met anderen.

 

De werkvormen zullen variëren van rechtstreekse introducties in de aard van je geest tot onderzoek naar de schijnbare obstakels die zich daarin voordoen. Meditatie, bewustzijnsoefeningen, lichaamswerk en muziek maken onderdeel uit van het programma. Gaandeweg zal de uitspraak: “Er is alleen maar Eén” werkelijkheid worden. Een werkelijkheid die de bron is van diepe ontspanning, blijheid en onbezorgdheid. Je komt thuis in jezelf en dat blijkt dan de totaliteit van je Gewaarzijn te zijn! Een wereld waarin je leert rondwandelen; een beetje zoals bezongen wordt in het gedicht ‘Calling the Lama from afar’ van Dudjom Rinpoche:

‘… Let this life be spent in this state of uninhibited naked ease,

Joyful in all action, happy in any company, the Dzogchen yogi.’

 

Zoals uit bovenstaande blijkt, werken we het komende jaar met de essentie van de non-duale spirituele tradities, waar zeer grote principes en inzichten onze leidraad zijn. Ik zie deze stap als mogelijk vanwege het werk dat we in voorgaande jaren verzet hebben. Hierna volgt eigenlijk niets nieuws meer en zal het vervolg van de weg bestaan uit verdieping en stabilisatie van hetgeen je Weet en ervaren hebt.

 

Alexander

 


Aanmelden Boeddha Mind Training 1

Via telefoon

0653700930