Boeddha Mind Training 2


Programma 2017-2018

 

Ontwaken in non-duaal Gewaarzijn

 

 

Inleiding

 

De programma’s van de Boeddha Mind Trainingen bestaan – in overeenstemming met het boeddhistische onderricht – uit drie fasen te weten: basis, pad en resultaat. Met ‘resultaat’ wordt dan zelfrealisatie bedoeld, het inzicht in je ware aard en daarmee samenhangend de bevrijding van lijden door de dis-identificatie met de denk- en gevoelswereld van ego.

 

Het programma van de afgelopen twee jaar stond in het teken van de eerste fase van deze spirituele ontwikkelingsweg: het leggen van een stevige basis. Die bestond uit het onderzoek naar de structuur van ego en daarnaast uiteraard uit de kennismaking met een veel ruimer zelfbeeld in de vorm van je Gestalte van liefde en wijsheid. Op psychologisch vlak besteedden we aandacht aan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Inzicht in de dieptestructuur van ego
  • Onderzoek naar het strategisch zelf en de eerste aanname van ego
  • Verkenning van je gevoelshart met haar geschiedenis, verdediging en essentie
  • Het wiel van Samsara en daarmee samenhangend het werken met houdingen: aangehaakt, afgehaakt of ‘open’
  • Terugnemen van verloren, vergeten of onderdrukte delen van ego waaronder levenslust, blijheid en spontaniteit
  • Zelfliefde en zijn tegenhanger superego
  • Werken met wilskracht en het onderzoek naar de wil van ego versus de Wil van schepping

Daarnaast was er aandacht voor de energiehuishouding in je lichaam met behulp van de segmentenleer, ademtechniek en lichaamswerk in het algemeen. En uiteraard beoefenden we verschillende meditatievormen en visualisaties die de afstemming op de non-duale aard van je Gewaarzijn bevorderen.

 

Pad

Het komende jaar zullen we de tweede fase van de ontwikkelingsweg behandelen: het gaan van het pad.

Het accent van de aandacht verschuift dan van de psyche naar je diepste identiteit. Uiteraard blijven we ego met al zijn wensen en weerstanden betrekken in je ontwikkeling, maar de focus ligt vanaf het komende trainingsjaar op het ontwaken in non-duaal Gewaarzijn. Een stap die moed vraagt en toewijding maar tegelijkertijd beantwoordt aan je zielsverlangen. Voorafgaand aan de belangenoriëntatie van ego is daar het eenvoudige maar niet te ontkennen verlangen van je ziel om terug te keren bij haar oorsprong. Leven vanuit het contact met die ‘Grond’ verlost je van lijden, is vervullend, volkomen moeiteloos en stemt tot eenvoudig geluk.

 

In tegenstelling tot wat we denken, is die staat van zijn niet ver verwijderd. Feitelijk is die altijd direct beschikbaar. Je zou het nu, op dit moment kunnen leven. Het enige probleem is dat je dat niet ziet, niet werkelijk begrijpt en niet durft te geloven. Je houdt ongewild vast aan het vertrouwde zelf- en wereldbeeld, opgebouwd uit herinneringen die geen relatie hebben met de werkelijkheid van dit moment. Dit netwerk van aannames, interpretaties en verwachtingen is als een dikke sluier die het zicht op je stralende aard van liefde, wijsheid, moeiteloosheid en geluk, ernstig belemmert. De paradox is dus dat je toch iets moet doen om te ontdekken dat er niets te doen valt. Je bent al waar je naar verlangt!

 

Vorm en Leegte

De Wijsheid tradities hebben verschillende wegen uitgestippeld voor de reiziger op het pad van zelfrealisatie. Diverse meditaties, contemplaties en vormen van zelfonderzoek ondersteunen het proces van disidentificatie met het ego-denken en het ontwaken in non-duaal Gewaarzijn. 

 

In hoofdlijnen staan ons twee wegen ter beschikking die elkaar aanvullen: De weg van Wijsheid en de weg van Liefde. Beide voeren op fundamenteel verschillende wijzen naar hetzelfde inzicht dat je niet jouw beperkte zelfbeeld bent, maar het Gewaarzijn waarin dat verschijnt.

1. De weg van Wijsheid voert tot het inzicht dat niets werkelijk bestaat omdat in geen van de objecten in Gewaarzijn – gedachten, gevoelens, waarnemingen – een kern of essentie valt te ontwaren. De conclusie moet wel zijn dat er alleen ‘leegte’ is of niet nader te definiëren openheid.

2. De weg van Liefde doet je echter ervaren dat alle gedachten, gevoelens, waarnemingen, uitdrukkingen zijn van deze ‘leegte’. Niets is afgescheiden, alles is een manifestatie van het Ene non-duale Gewaarzijn en om die reden te waarderen en te aanvaarden.

Beide wegen ontmoeten elkaar uiteindelijk in de weg van puur Weten. Dit is de weg van het overstijgende inzicht in je non-duale aard. Deze drie benaderingen vormen de thema’s voor de drie bijeenkomsten van het nieuwe programma. Daarbij behandelen we deze thema’s overigens op zo’n manier dat je inzichten en ervaringen een directe vertaling vinden in de dagelijkse praktijk.

 

1. De weg van Wijsheid

Een andere aanduiding voor deze benadering is: De weg van Onderscheid of ‘Via Negativa’. Het is een beproefde route om door middel van onderscheid los te laten wat je niet bent en daardoor uiteindelijk te belanden bij de doorvoelde ervaring van wat dan resteert. Dat blijkt niet zozeer iets of iemand te zijn maar wordt ervaren als het eenvoudige ‘ik ben’, zonder verdere kenmerken. Onderzoek naar de aard van ‘ik ben’ leidt tot een verrassende paradox. Naarmate je kunt aanvaarden dat ‘ik ben’ feitelijk geen kern heeft – leeg is – ben je meer present! Het directe effect daarvan is dat onnodige of uit de tijd geraakte psychologische verstrengelingen als vanzelf loslaten. Waardoor je ogen opengaan voor wat je werkelijk wilt, waar je ziel naar verlangt en hoe je daaraan vorm kunt geven. De wijsheid van het inzicht in je eigen ‘niet-bestaan’ is dus de geboortegrond van je creativiteit, vormkracht, enthousiasme en plezier.

 

2. De weg van Liefde

De weg van Liefde leidt tot het inzicht dat alles wat bestaat een directe uitdrukking is van het Ene non-duale Gewaarzijn. Vanuit dit perspectief gezien is alles met alles verbonden en blijkt afgescheidenheid slechts een illusie te zijn. Dit is de weg van het Grote Hart, de Mahamudra, waarbij niets is buitengesloten en alles herkend wordt als in essentie Eén. Die realisatie van Eenheid houdt de uitdaging in om je hart te openen. Je wordt uitgenodigd om open en contactvol aanwezig te zijn bij alles wat in Gewaarzijn verschijnt, om te beginnen bij jezelf. In de onvoorwaardelijke aanvaarding van jezelf kunnen de ingevroren of vergeten delen van je psyche aan de oppervlakte van je bewustzijn verschijnen. Alleen dan kunnen ze de erkenning krijgen die zij nodig hebben en hun remmende werking op jouw innerlijke groei laten gaan. Het gevolg van die ontwikkeling is dat je liefde en mededogen tot bloei komen en in een meer open relatie kunt staan tot het geluk en het leed van anderen.

 

3. De weg van puur Weten

Wijsheid en Liefde ontmoeten elkaar in het overstijgende inzicht dat je te maken hebt met twee kanten van dezelfde non-duale Waarheid. Tijdens deze bijeenkomst maak je een begin met de training om de grijp- en duwbeweging van ego niet langer te volgen maar onbeweeglijk te blijven rusten in de grond van non-duaal Gewaarzijn. Daarmee maak je een essentiële stap in je ontwikkeling als mens namelijk het afscheid nemen en doorzien van het door ego gedicteerde wereldbeeld, Daarvoor in de plaats komt het luisteren naar de stem van je ziel en gehoor geven aan dat wat er werkelijk voor je toe doet. 

Steeds duidelijker zal blijken dat het vertrouwde analytische denken hier zijn hoofd moet buigen. De waarheid van non-duaal Gewaarzijn is niet uit te denken maar kan wel degelijk ervaren worden. De meditaties en visualisaties ondersteunen je daarbij waardoor concepten veranderen in realisaties en denkbeelden in puur Weten. Diepe ontspanning, moeiteloosheid en spontaan opwellend plezier zijn er de kenmerken van.      

 

Vervolg

Met het gaan van dit pad raken we de kern van non-duale wijsheid, het antwoord op de vragen: “Wie ben ik?” en “Wat is dit?” Het spreekt vanzelf dat de integratie van die inzichten in je leven tijd, herhaling, toewijding en geduld vragen. Dat is het terrein van de laatste fase van de weg; die van het resultaat. Het is tevens het vervolg op dit programma van de Boeddha Mind Training 2. Dat zal bestaan uit een diepgaand onderzoek naar de aard van ‘Leegte’ of ‘niet-ietsheid’ en naar de mindtraining om daarin te verblijven en te ontspannen.      

 

Tot slot

Uit eigen ervaring durf ik met zekerheid en enthousiasme te stellen dat zelfrealisatie een duurzame bron van geluk en welbevinden is. Het beëindigt onnodig lijden, maakt de weg vrij om je kwaliteiten en talenten tot bloei te brengen en voert je terug naar je essentie, de bezieling van je bestaan.

 


Aanmelden Boeddha Mind Training 2

Via telefoon

0653700930