Boeddha Mind Training 2


Programma 2018-2019

Jaargang 1

 

Non-dualiteit en de weg naar Verlichting

 

De terugkeer bij non-duaal Gewaarzijn luidt het einde in van je zoektocht naar zingeving, geluk en ontspanning. Rustend in non-duaal Gewaarzijn weet je dat je niet gedefinieerd wordt door de stroom van je gedachten, gevoelens en gewoontepatronen die je mind produceert. In tegenstelling tot die zelfbeelden ben je oneindig ruimer en ruimhartiger. Je ontdekt dat je het onbepaalde, niet te conceptualiseren Bewustzijn bent waarin die gedachten en gevoelens van ego verschijnen en verdwijnen. Die realisatie bevrijdt je van de dwingende stroom van gedachten, gevoelens en activiteiten die je van dag tot dag voortstuwt zonder werkelijk te kunnen ontspannen en te genieten van het leven.

 

Kenmerkend voor non-duale benadering van bewustzijnsontwikkeling is dat wij beginnen bij het einde. We starten vanuit het inzicht dat je al ‘Verlicht’ bent. Het enige probleem is dat je dat niet gelooft, niet voelt en niet durft te vertrouwen. De oorzaak daarvan is de identificatie met het verhaal van je persoonlijkheid; je bent gaan geloven dat je jouw verleden bent met alle denkbeelden waaruit dat is samengesteld.

 

Mysterie

 

Het doel van de Boeddha Mind Training is om je te begeleiden bij het inzicht in het mysterie van je ware zelf. Het is een realisatie die soms in één moment van grote helderheid tot je doordringt. Vaker echter is dat een proces dat geleidelijk verloopt. In beide gevallen geldt dat je inzichten tijd en toewijding nodig hebben om te kunnen integreren in je leven. Centraal bij dit proces is de disidentificatie met het ego-denken. Dat kan niet – zoals in traditionele spirituele paden vaak geprobeerd is – door ego af te wijzen of te onderdrukken maar juist door de onvoorwaardelijke aanvaarding daarvan. Alleen door al je gedachten, gevoelens en gewoontepatronen van ego te erkennen, ben je in staat om ze te doorzien en los te laten.

Tegen deze achtergrond tekenen zich drie grote onderwerpen af die tijdens het komende programmajaar behandeld zullen worden:

  1. Zelfrealisatie
  2. Mededogen
  3. Wil

1. Zelfrealisatie

De ontdekking van non-duaal Gewaarzijn als de ‘Grond’ van wie je bent is de bron van vrede, ontspanning en eenvoudig geluk. De realisatie daarvan kun je niet afdwingen maar je kunt je er wel ontvankelijk voor maken. Paradoxaal genoeg is dat geen resultaat van je inspanningen maar van ontspanning. Inspanning is het werk van ego, de mentale structuur die de grenzeloosheid en liefde van non-duaal Gewaarzijn niet kan ervaren. Daartoe is het niet toegerust noch is het zijn functie.

Zelfrealisatie is het resultaat van je vaardigheid om de zelf- en wereldbeelden van ego los te laten en tegelijkertijd volledig en zonder voorbehoud aanwezig te zijn in ‘nu’. Je ontwikkelt met dat doel verschillende meditatieve technieken die je in staat stellen om terug te keren en stevig verankerd te blijven in non-duaal Gewaarzijn. Je laat je niet langer meesleuren door de stroom van gedachten en gevoelens die de mind produceert maar keert je daar evenmin van af.

 

 

2. Mededogen

De spirituele tradities wijzen zonder uitzondering op de noodzaak van het beoefenen van mededogen. Mededogen is het krachtigste instrument om je los te maken van het dualistische zelfbeeld van ego dat is samengesteld uit voorkeuren en afkeer, oordelen en verlangens. Mededogen stelt je in staat om zonder oordeel te zien ‘wat is’. Als je niet langer energie steekt in pogingen om je verlangens, hoop en vrees te ontkennen, te bevechten of na te jagen, ontstaat de innerlijke ruimte om te kunnen zien wat werkelijk nodig om je hiervan te bevrijden. Rustend in de ‘grond’ van non-duaal Gewaarzijn ben je in staat om alle denkbeelden en gevoelens van ego te verkennen en daar voelend contact mee te maken. Je ontdekt dat alleen onvoorwaardelijke aanvaarding van jezelf tot transformatie leidt. In de oordeelloze aandacht voor alles wat in je bewustzijn verschijnt kunnen die vergeten, ontkende of verharde gevoelens uit je verleden smelten en uiteindelijk oplossen.

 

 

3. Wil

Leegte is Vorm, Vorm is Leegte. Deze woorden uit de Heart Sutra verwijzen naar de waarheid dat de Leegte ofwel ‘openheid’ van Zijn niet tegenover de dynamische wereld van vorm, tijd en plaats staat maar daar de uitdrukking van is. Wil is de dynamische kant van Zijn, het is het vormgevende principe dat ten grondslag ligt aan deze hele schepping. In tegenstelling tot de wil van ego, die gedreven wordt door inspanning en stress, voelt de Wil van schepping aan als natuurlijk, organisch en onvermijdelijk. Als je rust in Zijn zal inspiratie vanzelf gaan stromen. Met andere woorden, als je rust in Zijn ga je doen waar je hart naar verlangt. Je luistert naar deze bron van inspiratie en ontdekt wegen om daaraan gehoor te geven. Het resultaat is dat je onvermijdelijk bijdraagt aan het welzijn van jezelf en van anderen. Geluk is dan een vanzelfsprekend resultaat.

 

Programma

Het programma van de Boeddha Mind Training houdt het midden tussen een retraite en een workshop. Een helder theoretisch kader geeft context aan de ervaringsgerichte oefeningen. Enkele teksten uit non-duale spirituele stromingen fungeren daarbij als inspiratiebron. Er is veel ruimte voor verstilling, voor meditatie en contemplatie. Tegelijkertijd is de aandacht gericht op het dynamische aspect van je spirituele ontwikkeling. Dat krijgt vorm door zelfonderzoek en de ontwikkeling van een subtiele afstemming van je gevoelslichaam door middel van lichaamswerk, klank, muziek en ontspanning. Het werk is diepgaand zonder zwaar te zijn en door zijn ervaringsgerichte karakter biedt het een stevige basis om je inzichten te integreren in je leven.

 

‘De weg naar verlichting niet via perfectie loopt

maar via liefde voor de Waarheid.’

 

Resultaat

  • Ontwikkeling naar zelfrealisatie
  • Ontspanning en innerlijke vrede
  • Loslaten van de identificatie met beperkende zelf- en wereldbeelden
  • Inzicht in de werking van je bewustzijn
  • Opbloeien van transpersoonlijke kwaliteiten zoals liefde, mededogen en plezier

 

Begeleiding

Alexander Zöllner en Ger Wildering. Informatie over de trainers vind je hier.

 


Aanmelden Boeddha Mind Training 2

Via telefoon

0653700930