Boeddha Mind Training


Non-dualiteit als basis voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling

 

Wijsheid en Psychologie

Wie ben je voorbij alle aannames over jezelf en de wereld? Wat is je diepste aard en je grootste verlangen?

De Boeddha Mind Training is een non-duale – en aan de westerse mind aangepaste – weg naar Zelfrealisatie. We putten uit de wijsheidstradities van het hindoeïstische Advaita-Vedanta en boeddhistische Dzogchen, aangevuld met westerse psychologie. Die combinatie legt de basis voor een stabiele ontwikkeling van je spirituele hart en voor een heldere visie op de aard en werking van bewustzijn. Daardoor geeft de Boeddha Mind Training zowel ondersteuning aan je persoonlijke- als aan je professionele ontwikkeling. Zonder dogma’s of opsmuk, maar met grote precisie en effectiviteit maak je je een levenshouding eigen waarin innerlijke vrede, openheid, plezier en geluk de boventoon voeren.

Voor wie?

De Boeddha Mind Training is een inspiratiebron en een ontmoetingsplek voor hen die bewustzijnsontwikkeling een centrale plaats in hun leven willen geven. Geen mens kan het alleen en het is inspirerend voor je hoofd, hart en ziel om medereizigers te treffen op je weg. Deelnemers beschikken over minimaal HAVO opleidingsniveau.

 

Youtube

Bekijk reacties van enkele deelnemers aan de Boeddha Mind Training en klik hier

 

Non-dualiteit

Het doel van alle spiritualiteit is om je te bevrijden van lijden en gelukkig te zijn. Bekende spirituele stromingen zoals het hindoeïsme, boeddhisme en christendom plaatsen het bereiken daarvan in een duaal en lineair perspectief. De ‘Volmaakte staat van Zijn’ krijgt een plaats tegenover het menselijke tekort en het bereiken van Nirwana of de Hemel is als een stip aan de horizon. De esoterische stromingen binnen die tradities – zoals Advaita-Vedanta en Dzogchen – breken radicaal met die zienswijze. Zij baseren zich op de non-duale visie dat vrede en geluk niet in de toekomst liggen maar direct beschikbaar zijn zodra wij de oorzaak van ons lijden hebben doorzien. En die oorzaak zijn wij zelf, althans het ego met zijn duale denkwijze en de neiging om zichzelf als een werkelijk bestaande entiteit te zien.

De Boeddha Mind Training volgt diezelfde non-duale weg naar bevrijding. Het programma is een uitnodiging om beperkende zelfbeelden los te laten en je te openen voor de Waarheid dat eenheid, verbondenheid en harmonie zich openbaren zodra je het denken in afgescheidenheid opgeeft. Als de grenzen van de persoonlijkheid vervagen, daagt Zelfrealisatie en ontdek je dat je zelf de bron bent van alles wat je ooit zocht. Dit ‘thuiskomen’ in jezelf is helend, opent je hart en maakt het leven moeiteloos en om van te genieten.

Structuur

De Boeddha Mind Trainingen bestaan uit twee groepen: Boeddha Mind 1 voor gevorderden en Boeddha Mind 2 als nieuw te formeren groep. Beide groepen zijn ontwikkeld als een doorgaande ontwikkelingsweg. Je tekent in voor 1 jaar en bepaalt aan het eind daarvan of je doorgaat.

De Boeddha Mind 1 training bestaat uit 2 retraites van 3 dagen en 1 van 5 dagen.

De Boeddha Mind 2 training omvat 2 retraites van 3 dagen, 1 retraite van 4 dagen en 2 losse integratiedagen.

 

Uitgangspunten

Het programma van de Boeddha Mind Training staat altijd in het teken van je ‘directe realisatie’, het inzicht in wie of wat je in wezen bent. Het zicht op je ‘ware zelf’ is vaak versluierd door het netwerk van zelfbeelden, aannames en gewoontepatronen dat wij gewoonlijk onze persoonlijkheid noemen. Ook nadat wij momenten van ‘Verlichting’ ervaren hebben blijkt het niet eenvoudig om die realisatie te bestendigen. Daar is meer tijd, herhaling en aandacht voor nodig. Om die reden heeft de Boeddha Mind Training een open eind, het programma is nooit af en jij bent nooit ‘klaar’. De programma’s zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 

1. ‘Ik’ bestaat niet

Ego heeft in wezen geen grond, is geen entiteit maar een verknoping van gedachten, gevoelens, herinneringen en verwachtingen. De identificatie daarmee versluiert het vrije, niet-geconditioneerde bewustzijn dat je in wezen bent. Inquiries, visualisaties en andere werkvormen helpen je om de structuur van ego los te laten. Dan bloeien liefde, mededogen, inspiratie en plezier vanzelf op.

 

2. Jij bent de Bron

Thuiskomen bij ‘jezelf’ betekent diep ontspannen in niet-geconditioneerd non-duaal Bewustzijn. Verschillende meditatievormen ondersteunen je daarbij. De Dzogchen View – het heldere ‘zien’ dat alles een uitdrukking is van dit Ene Bewustzijn – opent je ogen voor de schoonheid en perfectie van alles ‘wat is’, inclusief jijzelf.

 

3. Aanvaarding

Non-duale bewustzijnsontwikkeling is de weg van het hart. Je innerlijke groei is niet het resultaat van inspanning maar van aanvaarding. Aanvaarding van jezelf beëindigt opent je ogen voor wie je in wezen bent. Je staakt de strijd en ontwaakt uit de droom van je dagelijks leven.

 

Programma

Een inhoudelijke beschrijving van het programma is te vinden bij:

Boeddha Mind Training 1: klik hier.

Boeddha Mind Training 2: klik hier.

 

Werkvormen

Verschillende Non-duale meditatietechnieken, visualisaties, contemplaties en zelfonderzoek ondersteunen je ontwikkeling. Je leert een Non-duale visie te bewaren in je werk en leven. Kum Nye yoga ondersteunt de Non-duale visie op lichamelijk niveau. Enkele Dzogchen teksten dienen als bron van inspiratie en geven achtergrondinformatie. Uitgangspunt is steeds dat 'verlichting' al een feit is en dat alleen je conditionering die realisatie in de weg staat.

 

‘De weg naar verlichting loopt niet via perfectie,

maar via liefde voor de Waarheid.’

 

Het Non-duale perspectief brengt een zekere lichtheid met zich mee bij het werken met je patronen omdat we inzien dat al onze gevoelens en gedachten net zo reëel zijn als de regenboog aan de hemel: kleurrijk en indrukwekkend maar tegelijkertijd een totale illusie.

 

Resultaat

  • Momenten van zelfrealisatie
  • Loslaten van de identificatie met beperkende zelf- en wereldbeelden
  • Inzicht in de werking van je bewustzijn
  • Opbloeien van transpersoonlijke kwaliteiten zoals liefde, mededogen en plezier
  • Mindtraining door middel van Mindfulness en Non-duale meditatievormen
  • Effectieve begeleiding van jezelf en anderen met non-duale interventietechnieken

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Alexander Zöllner, in de Boeddha Mind 2 groep bijgestaan door Ger Wildering. Informatie over de trainers is hier te vinden.

 

Praktische informatie

Het minimum aantal deelnemers is 8, het maximum is 16.

 

Structuur
Boeddha Mind 1 Training: 2 x 3 dagen + 1 x 5 dagen.
Boeddha Mind 2 Training: 2 x 3 dagen + 1 x 4 dagen + 2 losse integratiedagen.


Data 2018-2019

Boeddha Mind Training 1: 21-23 september 2018, 8-10 februari en 8-12 mei 2019.

Boeddha Mind Training 2: 5-7 oktober, 1 december 2018, 18-20 januari, 23 maart, 23-26 mei 2019.

 

Kosten
Boeddha Mind Training 1 (11 dagen) Deelname € 1345,- Verblijfskosten € 1100,-. Totaal € 2445,-

Boeddha Mind Training 2 (12 dagen) Deelname € 1440,- Verblijfskosten € 1045,-. Totaal € 2485,-

Art of Life is een CRKBO erkend opleidingsinstituut voor beroepsopleidingen. Deelnamekosten zijn vrijgesteld van btw en veelal fiscaal aftrekbaar. 

 

Locatie

Alle meerdaagse bijeenkomsten zijn residentieel en vinden plaats in Centrum Athanor, Lochem of De Hof van Kairos, Winterswijk. Een overzicht van locatie per bijeenkomst, adresgegevens en routebeschrijvingen ontvang je bij inschrijving.


Aanmelden Boeddha Mind Training

Via telefoon

06-53700930