Boeddha Mind Training


Non-dualiteit als basis voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

 

De Boeddha Mind Training is een moderne weg voor professionele- en spirituele ontwikkeling gebaseerd op non-duale bewustzijnstraining. Voor leidinggevenden, HRM functionarissen, coaches en consultants die de non-duale visie vorm willen geven in werk en leven. Een opleiding op HBO niveau waarin je wordt uitgedaagd om aannames en gewoontepatronen tegen het licht te houden, los te laten als dat nodig is en je te openen voor nieuwe vergezichten op jezelf, je mogelijkheden en bovenal op jouw waarheid omtrent de vraag wie je ten diepste bent.

 

Wijsheid en Psychologie

Wie ben je voorbij alle aannames over jezelf en de wereld? Wat is je diepste aard en je grootste verlangen? De Boeddha Mind Training is een non-duale – en aan de westerse mind aangepaste – weg naar Zelfrealisatie. We putten uit de wijsheidstradities van het hindoeïstische Advaita-Vedanta en boeddhistische Dzogchen, aangevuld met westerse psychologie. Die combinatie legt de basis voor een stabiele ontwikkeling van je spirituele hart en voor een heldere visie op de aard en werking van bewustzijn. Daardoor geeft de Boeddha Mind Training zowel ondersteuning aan je persoonlijke- als aan je professionele ontwikkeling. Zonder dogma’s of opsmuk, maar met grote precisie en effectiviteit maak je je een levenshouding eigen waarin innerlijke vrede, openheid, plezier en geluk de boventoon voeren.

 

YouTube

Bekijk reacties van enkele deelnemers aan de Boeddha Mind Training en klik hier

 

Non-dualiteit

Het doel van alle spiritualiteit is om je te bevrijden van lijden en gelukkig te zijn. Bekende spirituele stromingen zoals het hindoeïsme, boeddhisme en christendom plaatsen het bereiken daarvan in een duaal en lineair perspectief. De ‘Volmaakte staat van Zijn’ krijgt een plaats tegenover het menselijke tekort en het bereiken van Nirwana of de Hemel is als een stip aan de horizon. De esoterische stromingen binnen die tradities – zoals Advaita-Vedanta en Dzogchen – breken radicaal met die zienswijze. Zij baseren zich op de non-duale visie dat vrede en geluk niet in de toekomst liggen maar direct beschikbaar zijn zodra wij de oorzaak van ons lijden hebben doorzien. En die oorzaak zijn wij zelf, althans het ego met zijn duale denkwijze en de neiging om zichzelf als een werkelijk bestaande entiteit te zien.

 

De Boeddha Mind Training volgt diezelfde non-duale weg naar bevrijding. Het programma is een uitnodiging om beperkende zelfbeelden los te laten en je te openen voor de Waarheid dat eenheid, verbondenheid en harmonie zich openbaren zodra je het denken in afgescheidenheid opgeeft. Als de grenzen van de persoonlijkheid vervagen, daagt Zelfrealisatie en ontdek je dat je zelf de bron bent van alles wat je ooit zocht. Dit ‘thuiskomen’ in jezelf is helend, opent je hart en maakt het leven moeiteloos en om van te genieten.

Uitgangspunten

Het programma van de Boeddha Mind Training staat altijd in het teken van je ‘directe realisatie’, het inzicht in wie of wat je in wezen bent. Het zicht op je ‘ware zelf’ is vaak versluierd door het netwerk van zelfbeelden, aannames en gewoontepatronen dat wij gewoonlijk onze persoonlijkheid noemen. Ook nadat wij momenten van ‘Verlichting’ ervaren hebben blijkt het niet eenvoudig om die realisatie te bestendigen. Daar is meer tijd, herhaling en aandacht voor nodig. Om die reden heeft de Boeddha Mind Training een open eind, het programma is nooit af en jij bent nooit ‘klaar’. De programma’s zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 

 1. ‘Ik’ bestaat niet
  Ego heeft in wezen geen grond, is geen entiteit maar een verknoping van gedachten, gevoelens, herinneringen en verwachtingen. De identificatie daarmee versluiert het vrije, niet-geconditioneerde bewustzijn dat je in wezen bent. Inquiries, visualisaties en andere werkvormen helpen je om de structuur van ego los te laten. Dan bloeien liefde, mededogen, inspiratie en plezier vanzelf op.
 2.  Jij bent de Bron
  Thuiskomen bij ‘jezelf’ betekent diep ontspannen in niet-geconditioneerd non-duaal Bewustzijn. Verschillende meditatievormen ondersteunen je daarbij. De Dzogchen View – het heldere ‘zien’ dat alles een uitdrukking is van dit Ene Bewustzijn – opent je ogen voor de schoonheid en perfectie van alles ‘wat is’, inclusief jijzelf.
 3.  Aanvaarding
  Non-duale bewustzijnsontwikkeling is de weg van het hart. Je innerlijke groei is niet het resultaat van inspanning maar van aanvaarding. Aanvaarding van jezelf beëindigt opent je ogen voor wie je in wezen bent. Je staakt de strijd en ontwaakt uit de droom van je dagelijks leven.

Programma

Een inhoudelijke beschrijving van het programma vind je hier.

 

Werkvormen

Verschillende Non-duale meditatietechnieken, visualisaties, contemplaties en zelfonderzoek ondersteunen je ontwikkeling. Je leert een Non-duale visie te bewaren in je werk en leven. Kum Nye yoga ondersteunt de Non-duale visie op lichamelijk niveau. Enkele Dzogchen teksten dienen als bron van inspiratie en geven achtergrondinformatie. Uitgangspunt is steeds dat 'verlichting' al een feit is en dat alleen je conditionering die realisatie in de weg staat.

 

‘De weg naar verlichting loopt niet via perfectie,

maar via liefde voor de Waarheid.’

 

Het Non-duale perspectief brengt een zekere lichtheid met zich mee bij het werken met je patronen omdat we inzien dat al onze gevoelens en gedachten net zo reëel zijn als de regenboog aan de hemel: kleurrijk en indrukwekkend maar tegelijkertijd een totale illusie.

 

Resultaat

 • (Momenten van) Zelfrealisatie.
 • Loslaten van de identificatie met beperkende zelf- en wereldbeelden.
 • Inzicht in de werking van je bewustzijn.
 • Opbloeien van universele kwaliteiten zoals liefde, mededogen en plezier.
 • Mindtraining door middel van Mindfulness en Non-duale meditatievormen.
 • Effectieve begeleiding van jezelf en anderen met non-duale interventietechnieken.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Alexander Zöllner. Informatie over zijn opleiding en achtergrond vind je  hier.

 

Praktische informatie

Het minimum aantal deelnemers is 8, het maximum is 14.

Structuur: 1 Training: 2 x 3 dagen + 1 x 5 dagen.

Data 2019-2020: 27-29 september 2019, 31 januari-2 februari 2020 en 31 juli - 4 augustus 2020.

Data 2020-2021: 25-27 september 2020, 22-24 januari 2021 en 12-16 mei 2021.

 

Tarief: Deelname: Privé € 1480,- / ZZP € 1775,- / Via werkgever € 2225,-. Verblijfskosten (excl. linnengoed) € 1045,-. Totaal Privé € 2525,- / € 2820,- / € 3270,-.

Art of Life is een CRKBO erkend opleidingsinstituut voor beroepsopleidingen. Deelnamekosten zijn vrijgesteld van btw en veelal fiscaal aftrekbaar als studiekosten of bedrijfskosten. 

 

Locatie

Alle meerdaagse bijeenkomsten zijn residentieel en vinden plaats in New Eden, Hemrik, Centrum Athanor, Lochem of De Hof van Kairos, Winterswijk. Een overzicht van locatie per bijeenkomst, adresgegevens en routebeschrijvingen ontvang je bij inschrijving.


Aanmelden Boeddha Mind Training

Via telefoon

06-53700930