Art of Silence retraites

De volheid van Leegte...

Retraitecyclus om terug te keren bij het wonder van je diepste zelf. 

 • Drie retraites van 3 dagen per jaar.
 • Op basis van Oosterse en Westerse non-duale mystiek.
 • Beoefenen en belichamen van de non-duale visie in je leven.
 • Essentieel, liefdevol en moeiteloos gelukkig.

 

 

Geschrokken Liefde 

 

Als geschrokken liefde zijn we, gebutst en gekleurd door het leven maar met een onstuitbaar verlangen naar vrede, naar ontspanning, naar wie je werkelijk bent of, eenvoudigweg naar ‘thuis’. In ieder mens leeft - bewust of onbewust - de herinnering aan zijn of haar Oorsprong van non-duaal Gewaarzijn. De ziel wil niets liever dan thuiskomen. Ons dagelijkse zelf denkt daar anders over. We zijn als de spin verstrengeld in zijn zelfgesponnen web van zelfbeelden, verwachtingen, oordelen en afleiding waardoor de herinnering aan wat wij werkelijk wensen steeds weer op de achtergrond van ons bewustzijn raakt. 

 

We sometimes make spiderwebs of smoke and saliva,
fragile thoughtpackets.
Leave thinking to the One who gave intelligence.
In silence there is eloquence.
Stop weaving and watch how the patterns improves. 

(Roemi)

 

Art of Silence

 

Stilte is nodig, gerichte aandacht, verdieping en de bewuste afstemming op dat waar je hart en je ziel van gaan zingen. De herhaaldelijke en gestructureerde terugkeer bij het Bewustzijn dat vooraf aan de geconditioneerde mind is de remedie tegen het verlies van herinnering waaraan we vrijwel iedereen aan lijdt.

Alle non-duale spirituele tradities zijn het erover eens dat je dit pad naar zelfrealisatie niet alleen kunt gaan. Naast een leraar en het onderricht is ook de gemeenschap van gelijkgestemden onmisbaar op je weg. Het samenspel tussen deze drie voorzien je van de noodzakelijke bundeling van aandacht, inspiratie en energie. 

 

 

Zelfliefde

 

Zelfrealisatie is in essentie niets anders dan de kunst om met jezelf samen te vallen. (Waarbij de grote vraag natuurlijk is wie of wat dit 'zelf' uiteindelijk is.) Het onderzoek naar die essentie kan alleen vruchtbaar verlopen vanuit de onvoorwaardelijke aanvaarding van onszelf. Zelfliefde is daarom een essentieel ingrediënt voor deze innerlijke reis. Alleen op basis van zelfliefde ben je in staat om je stap voor stap te ontdoen van alle sluiers van verwarring waar je weliswaar aan lijdt maar die voor ego evenzoveel punten van houvast zijn en die daarom niet graag loslaat. Laag voor laag dring je dieper door in het stelsel van aannames, verdedigingssystemen, schuldgevoelens en pogingen om het verleden alsnog goed te maken. Om te ontdekken dat dit hele verhaal op een illusie berust en je in plaats daarvan de zon bent die het licht op al die denkbeelden doet schijnen. Daar vind je jouw rijkdom; de onuitputtelijke bron van licht en liefde die je in wezen bent. 


'Having purified the great delusion, the hearts darkness,

The radiant Light of the unobscured sun continuasly rises...'

(uit, 'Calling the Lama from afar' van Dudjom Rinpoche.)

 

Onderwerpen en bronnen

Inhoudelijk putten we dit jaar uit de wijsheid van twee vooraanstaande non-duale leraren uit totaal verschillende culturen te weten Meister Eckhart en Longchenpa.

Meister Eckhart (ca. 1260-1328) stevig geworteld in de christelijke traditie was hij wellicht de belangrijkste vertolker van de non-duale visie die daaraan ten grondslag ligt. Zijn teksten zijn tot op de dag van vandaag levendig, actueel en hartverwarmend. 

 

 

Lonchenpa (1308-1364) is de belangrijkste non-duale (dzogchen) leraar uit de Nyingma traditie van het Tibetaans boeddhisme. Zijn geschriften vormen wellicht de meeste essentiële en de diepgaande leringen omtrent de aard van de werkelijkheid.

 

 

Enkele teksten van deze leraren zullen als inspiratiebron dienen waarbij we de theoretische wijsheid vertalen naar eigen ervaring en inzicht.

Met betrekking tot de beoefening van de non-duale visie in het dagelijks leven zullen we gebruik maken van de idee van de vier niveaus van 'Rusten in non-duaal Gewaarzijn zoals die in boeddhistische kringen wordt beoefend te weten:

 • Resting like an ocean
 • Resting in Awareness
 • Resing in immediate perception
 • Resting like a mountain


Retraites

Tegen deze achtergrond en visie krijgen de retraites inhoudelijk vorm op basis van de volgende ingrediënten:

 • Vertragen, stilte, 'niet-doen' en de waarheid van het moment waar laten zijn.
 • Bewuste en herhaalde toewending naar het bewustzijn van de ziel.
 • Overweging en bestudering van Westerse en boeddhistische inspiratiebronnen.
 • Praktisering van verschillende vormen van non-duale meditaties.
 • Zuiveren van het gevoelslichaam door zacht lichaamswerk en muziek.
 • Onvoorwaardelijke en liefdevolle verwelkoming van wat zich openbaart in de mind aan gevoelens, gedachten, thema's.
 • Praktiseren van de 'dans tussen Leegte en Vorm' ofwel de belichaming van een spiritueel bewustzijn in het dagelijks leven.
 • Diepgaand zonder zwaar te zijn, inspirerend en hartverwarmend.

 

Voor wie?

Art of Silence is ontwikkeld voor hen die de Inner Journey Home of de Boeddha Mind trainingen doorlopen hebben of voor hen die via andere paden een gedegen achtergrond hebben in non-duale bewustzijnsontwikkeling.

 

Resultaat

 • Voedende bedding voor non-duale spirituele ontwikkeling.
 • Onvoorwaardelijke aandacht, liefde en begeleiding bij de ontvouwing en loslaten van obstakels in de geest.
 • Belichaamde spiritualiteit.

 

Praktisch

 

Structuur: 3 Retraites van elk 3 dagen. Tussen de retraites door vinden intervisiebijeenkomsten plaats op basis van toegezonden meditaties en oefeningen.

Data: Zondag 3 t/m dinsdag 5 oktober 2021, zaterdag 29 t/m maandag 31 januari 2022 en vrijdag 6 t/m zondag 8 mei 2022.

Plaats: Centrum Athanor, Lochem.

Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.

Begeleiding: Alexander Zöllner 

Kosten: Deelname 3 retraites, totaal 9 dagen: € 990,-. Verblijfskosten € 1110,-. Totaal € 2100,- inclusief btw.

 

Opgave: via de contactpagina klik hier. Of via de webshop klik hier.

Voor aanvullende informatie of vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen via e-mail, info@artoflife.nu