Mindbleep #25 Thuis


Thuis - September 2016

Thuis

 

Ik ben verhuisd. Alweer. De zoektocht naar de Waarheid vertaalt zich in mijn leven ook in de hoop mijn ‘echte Thuis’ ooit, ergens achter de horizon van hoop en zoete dromen, te zullen vinden. Kennelijk ben ik hardleers, en taai, want pas sinds kort dringt het tot mij door waarmee ik bezig ben. Waar vrijwel iedereen mee bezig is. Iedereen is op weg om ‘thuis’ te komen, zich veilig te voelen, gezien en gewaardeerd te weten, zodat ons hart kan ontspannen en wij eindelijk de Liefde kunnen leven die wij in wezen zijn. Een terecht verlangen dus dat ons op zoek doet gaan.

 

Ego ‘thuis’

 

Het probleem is echter dat wij denken, verwachten of hopen dat dit verlangen vervuld kan worden binnen de zienswijze en belangenoriëntatie van ons ego. Maar ego is niet wie wij zijn. Ego is in wezen niets anders dan het samenspel tussen zintuiglijke informatie en de reacties daarop met als enig doel om ons fysieke voortbestaan veilig te stellen. Ego maakt doorlopend keuzes, bedenkt oordelen en stelt grenzen met die er zonder uitzondering op gericht zijn om ons leven met zo min mogelijk kleerscheuren tot een goed einde te brengen.

 

Instrument

 

Ego is een instrument, en binnen die context is het van grote waarde. Maar net zoals een hamer geen andere functie kan hebben dan spijkers op hun kop slaan, zo kan ego niet anders dan ‘thuis’ interpreteren als een veilig onderkomen, een plek om te schuilen tegen de wind en de regen. Ego is niet in staat om het zielsverlangen naar Thuis te herkennen noch daarop te reageren. Voor de zoektocht naar Waarheid of Geluk in de zin van werkelijk Thuiskomen, is ego daarom een fundamenteel ongeschikte en misleidende gids.

 

Loslaten

 

Het in non-duale kringen geopperde voorstel om ego daarom gewoon ‘los te laten’ is echter zowel onjuist als naïef. Onjuist omdat egofuncties wel degelijk nodig zijn om onze weg te kunnen gaan, inclusief de spirituele weg. We maken doorlopend keuzes, leren en herinneren, verzorgen ons lichaam en onze geest, ondernemen activiteiten die ons denken scherpt, het hart verwarmt en de ziel voedt. Allemaal egofuncties waardoor wij ons leven kunnen leven.

 

Ego ‘gewoon’ willen loslaten is daarnaast naïef omdat wij de diepte van onze identificatie met ego dan ontkennen. Die is buitengewoon sterk en vertoont overeenkomsten met de overtuiging van middeleeuwse wetenschappers dat de aarde het middelpunt is van het universum en de zon daaromheen haar rondjes draait. Pas na eeuwen van debat, de nodige banvloeken en brandstapels werd de omgekeerde notie algemeen geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor ego. We denken niet alleen dat wij ons ego zijn, we voelen als ego, bewegen ons lichaam als ego, zien anderen als ego’s. De identificatie met dit ego laat niet zomaar los. Er is tijd, aandacht en herhaling nodig om dit bouwwerk van meningen, oordelen en verwachtingen te doorzien en het onderscheid te kunnen maken tussen egofuncties en wie wij in wezen zijn. Ego ziet een gefragmenteerde wereld, gemaakt van ‘denkbeelden’ die het begeert dan wel afwijst, gebaseerd op angst om te leven en angst om te sterven. Al die denkbeelden van ego doemen echter op en verdwijnen weer in de Grond van Non-duaal Gewaarzijn, Dat is wat ik in wezen ben. Dat, wat iedereen in wezen is.

 

Thuis

 

Zolang ik vasthoud aan de gefragmenteerde zienswijze van ego kan ik die Eenheid van Non-duaal Gewaarzijn nergens vinden en kom ik nooit thuis. Als ik mijn denkbeelden over thuiskomen echter loslaat, blijk ik dat al lang te zijn! Het ‘thuis’ waar ik naar op zoek was bestaat niet in de horizontale zienswijze van ego op de wereld. Daar is weliswaar een overvloed aan comfortabele huizen voorhanden maar geen daarvan is mijn werkelijke ‘Thuis’. Want dat bevindt zich in de verticale dimensie van Non-duaal Gewaarzijn. Daar zijn Eenheid, rust en verbondenheid gegeven zodra ik daar op afstem. Daar ben ik altijd ‘Thuis’.

 

Ook thuiskomen?

 

Beluister dan onderstaande meditatie die je helpt om Thuis te komen in Non-duaal Gewaarzijn. Klik hier.

 

In liefde,

 

Alexander