Mindbleep #24 Het ABC van Ontwaken


Het ABC van Ontwaken - Augustus 2016

Het ABC van Ontwaken

 

A. Als een rots

 

Als een rots ben IK, tijdloos, bewegingloos. Op niets gegrondvest omdat Ik alles ben wat is. Voorbij dualiteit, voorbij denken over Eenheid, Ben Ik.

 

Geen gedachte kan Mij vangen, geen gevoel kan Mij benaderen omdat Ikzelf de bron ben van alle gedachten, alle gevoel. Uit Mij geboren, zijn zij als Mijn kinderen. Heb Ik ze lief als Mijn kroost. Maar geen van hen kan op eigen benen staan. Zij bestaan slechts bij de gratie van Mij.

 

Geen moment maak Ik mij zorgen over wat jij schijnt te denken over jezelf, de ander of de wereld. Want al jouw gedachten zijn als spiegelingen op het oppervlak van de diepzwarte Rots van Gewaarzijn die Ik ben. Onberoerd, Goddelijk onpartijdig kijk Ik toe, ben Ik gewaar.

 

Als je bang bent, is je angst een rimpeling in Mijn Gewaarzijn. Als je boos bent zie Ik je boosheid als een golfje op de oceaan van Mijn Gewaarzijn. Al wat is bezie ik met gelijke ogen, onvoorwaardelijk accepterend, grenzeloos, eindeloos. Dat is echte Liefde. Het is de liefde die geen voorwaarden stelt, geen keuzes maakt, richting kiest of voorkeuren heeft. Het is de liefde die ziet dat alles ‘van hetzelfde’ is; manifestaties op het oppervlak van Mijn Gewaarzijn.

 

Ik ben DAT. Jij bent DAT.

 

 

B. Bedenk

 

Bedenk dat niets van wat je waarneemt, denkt of voelt, inherente betekenis heeft. Het zijn gewoon constructies van jouw mind. Je brein interpreteert jouw zintuiglijke indrukken en vormt ze om tot beelden die je vervolgens voor de waarheid houdt. Maar ‘the map is not the territory’, het beeld is niet de werkelijkheid noch is het er een getrouwe weergave van. Alles wat je denkt of voelt zijn interpretaties, gebaseerd op verleden, gewoonte en herinnering. Ze zijn als de filmbeelden op het doek, waar je uren naar kunt turen zonder één moment het doek te zien waarop het hele drama wordt afgebeeld.

 

Daarom: Stop! Zit stil. Ontdek de betekenis van ‘niet-doen’. Laat al je plannen varen, vergeet maar je verleden, maak geen gedachte af, zoek geen houvast in gevoelens, probeer niets te begrijpen. Wees alleen maar stil. Aanwezig. Hier, in dit moment. En dit. En dit. Ontspan je blik. Zie alsof je vanuit je ooghoeken kijkt. Niet rechtstreeks, niet gefocust. Daar.. in die aanwezigheid, krijgt Inzicht een kans, maakt denken plaats voor Weten en ontwaken. Dit Gewaarzijn, onpersoonlijk en tegelijkertijd zo intiem verbonden met jou als het filmdoek met de film. Een volkomen paradox. DAT ben jij.

 

C. Compleet

 

Daarom, besluit om compleet te zijn, om te ontwaken uit de droom van je leven die je voorhoudt dat je nog compleet, goed, heel, moet worden. Ontwaken uit die droom is je grootste gift aan de wereld. Zolang je gelooft in de droombeelden dendert het drama voort. Als je inziet dat alles wat je waarneemt plaatsvindt in je eigen mind, breng je het lijden tot een eind.

 

Ontwaak door ‘niet te doen’. Geloof geen van je gedachten, hecht geen waarde aan je oordelen en verwachtingen. En bovenal, neem jezelf niet serieus, want er is niemand. Wat je voor ‘jezelf’ houdt is een verknoping van gewoontepatronen in denken, voelen en doen. Daar voorbij vind je Mij: Rotsvaste Tijdloze Leegte.

 

Om Mij te leven hoef je niets te bereiken, alleen je gehechtheid aan doen loslaten en ‘niet-doen’ te beoefenen. Wat niet betekent dat je niet meer handelt, niets meer doet. Het betekent dat je doet zonder te doen, je hecht niet aan resultaat. Je laat de hoop varen om Mij te bereiken. Niet vanuit wanhoop of teleurstelling maar omdat je Weet dat je er al Bent! Je bent al bij Mij!

 

Wat je zocht is nergens anders te vinden dan hier! Waar anders zou het kunnen zijn? Welkom thuis! Een lange reis compleet voor niets, behalve dan om tot dit inzicht te geraken.

 

In liefde,

 

Alexander