Mindbleep #9 De ui van Non-dualiteit


De ui van Non-dualiteit - Maart 2015

De ui van Non-dualiteit

 

Ik was op zoek. Ik zocht de betekenis van mijn leven, het wezen van wat ik ben, de oorsprong van het universum en de rol die ik daarin speel. Antwoorden kortom op vragen die ieder mens zich stelt.

 

Omdat ik ondertussen gewoon door moest gaan met leven, deed ik mijn werk, betaalde de rekeningen en bereidde mijn eten. En dacht ondertussen aan de zin van dat alles.

 

Totdat ik die ui schilde aan het aanrecht. Toen werd alles anders.

 

Ik zette het mes er in en trok de buitenste schil er af. Met als wonderlijk resultaat dat ik niet op het vruchtvlees van de ui stuitte maar op net zo’n schil. Ik probeerde het nog eens maar ook na het afpellen van die tweede schil trof ik wederom geen vrucht aan, alleen een volgende schil. ‘Waar bevindt zich de ui van deze ui’ vroeg ik mij af. Waar verstopt zich de essentie, de kern die maakt dat dit een ui is?

 

Geïntrigeerd door dit schijnbare kat en muis spel tussen mij en de ui, pelde ik stevig door. Schil na schil belandde op het aanrecht totdat ook het laatste schilletje tussen mijn vingers verdween en niets dan leegte in mijn handen achterbleef. Nergens een kern van deze ui te bekennen, geen ‘ui-heid’ van de ui te zien. Niets dan afwezigheid, leegte, ‘Emptiness’ zoals dat in boeddhistische kringen heet.

 

Met betraande ogen realiseerde ik mij al die tijd in de uienspiegel van non-dualiteit te hebben gekeken. Mijn vragen over de zin van het leven en over mijn essentie kwamen voort uit de overtuiging dat er een eerste oorzaak, een betekenis en essentie zouden moeten zijn. Een kern waaruit alles voortkwam. Die is er niet. Deze kernloze ui toont mij wat ik in wezen ben: Niet ‘iets’, geen ding, Emptiness, Leegte. Maar niet zonder daar bewust van te kunnen zijn. Dat is wellicht het grootste mysterie: Het ‘niet-iets’ dat zelfbewust is en zich uitdrukt in de ’10.000 dingen’ zoals Lao Tse eens schreef. Emptiness die zichzelf vorm geeft als ui, als aanrecht en als mij.

 

Vorm is leegte is en leegte is vorm staat in de Heart Sutra poëtisch en tegelijkertijd zo bondig beschreven. De wereld die wij zien is een uitdrukking van Leegte, van ‘niet-iets’, van geen materie. Dit inzicht van de Boeddha lijkt 2500 jaar later via de kwantumfysica bevestigd te worden. Deze hele wereld, dit universum is een dynamische, schitterende en dramatische expressie van volkomen Leegte, van stilte en bewegingloosheid waar nimmer iets gebeurt.

 

En ik ben DAT. Jij bent DAT.

 

Jij bent een dynamische, schitterende en dramatische uitdrukking van die volkomen onbeweeglijke en stille Grond van Bewustzijn. Waarbij deze woorden ook weer niets anders zijn dan richtingwijzers, concepten die geen relatie hebben met het onderwerp zelf. Want geen woord kan het beschrijven, geen gedachte kan het bevatten. En toch kunnen wij Weten en ervaren op het moment dat wij bereid zijn om het idee van een eigen bestaan, een zelfstandig ‘ik’ en ook een eigen ‘kern’ los te laten. Zolang je daar aan vasthoudt zit je opgesloten in een ui. Als je los laat blijk je het universum zelf te zijn, de omvattende Leegte van onbegrensd Gewaarzijn.

 

Lieve groet,

 

Alexander