Mindbleep #5 Droom in het leven


Droom in het leven - Oktober 2014

Ik reed in een auto die al 780.000 kilometer gereden had. Hij was oud en versleten. Hij moest nu maar eens weg, rijp voor de sloop. Met weemoed in mijn hart reed ik zijn laatste rit. Ik was gehecht geraakt aan deze trouwe metgezel die mij overal naartoe gebracht had, mij alle uithoeken van de wereld had laten zien. Maar het afscheid was onvermijdelijk. Ik liet hem achter en stond alleen. Verdrietig. Tot mijn opluchting drong het tot mij door dat ik dit allemaal gedroomd had. Het was allemaal slechts een droom.

 

Toen werd ik wakker…

 

Ik had gedroomd dat alles een droom was. Alles wat ik doe, alles wat ik laat, ieder idee, elke mening en handeling, alle inspanningen om bewust te worden, te ontwaken, mijn oude ik teniet te doen, vinden allemaal plaats in de droom van mijn leven. Ik droom dat ik wakker ben!

 

Dat is radicaal anders dan wakker zijn.

 

De inspanningen om iets te bereiken, ergens bij uit te komen, geluk te vinden, lijden te vermijden, liefde te geven, een beter mens te worden, kortom alle pogingen om mijzelf te verbeteren, vinden plaats in een gedroomde werkelijkheid gebaseerd op de eerste en universele misvatting, namelijk dat ik werkelijk als een individu besta.

 

Dat is niet zo, dat droom ik alleen maar.

 

‘Ik’ bestaat alleen maar in de droom. ‘Wie was je zeven dagen voor je conceptie?’ vroeg Sri Nisargadatta Maharaj zijn leerlingen.

 

Dromen dat ik iemand ben met een verleden en een toekomst, en een leven dat ik tot een goed einde moet zien te brengen is gewoon een droom. En de relatie van deze droom met de werkelijkheid is vergelijkbaar met een droom tijdens onze nachtrust om ’s morgens verkwikt weer op te staan, namelijk geen. Geen relatie, een korte terugblik en in een enkel geval – zoals bij deze droom – een eye opener, een spiegel voor de Waarheid van wie ik en jij werkelijk bent.

 

Wakker worden dus.

 

Hoe doe je dat? De directe weg is de weg van meditatie, van niet meer dromen, niet meer fantaseren, geen verhalen meer vertellen. Dit is de weg van het openen van de zintuigen, van het directe contact met hier en nu, van het open tegemoet treden van de werkelijkheid zoals die is en het loslaten van de neiging om daar een oordeel over te hebben of die te manipuleren. Dat klinkt zowel stoer als saai want het voelt dan wel als wakker en zelfstandig maar wij zijn tegelijkertijd erg gehecht aan het verhaal van ons leven. Wij dragen dat al zoveel kilometers met ons mee.

 

De andere weg is die van het onderzoek naar de inhoud van de droom. Want soms is het gewoon ondoenlijk om de verhalen van ons leven zomaar los te laten. Daarvoor zijn zij te zwaar beladen met pijnlijke gevoelens, heftige emoties en stil verdriet. Dat zijn de verhalen die eerst verteld en gehoord moeten worden. Zoals een filmscript eerst verfilmd en vertoond moet worden alvorens wij dat verhaal weer kunnen loslaten en toe zijn aan de realisatie dat het allemaal een verhaal was en niets zegt over wie wij werkelijk zijn.

 

Beide routes, die van meditatie en die van zelfonderzoek voeren je uit de droom van je leven in de werkelijkheid en waarheid van eenvoudig hier Zijn. Wakker worden betekent ontwaken uit de droom van je leven en je realiseren wie je werkelijk bent, het begin en einde van alles wat je ervaart, van alles wat IS.

 

Welkom..

 

Alexander