Mindbleep #2 Helder Zien


Helder Zien - Juli 2014

Misschien heb je wel eens – voor een moment of langer – ervaren dat je niet bent wie je altijd dacht te zijn. Je komt tot de ontdekking dat alles wat je over jezelf denkt, voelt, herinnert, verlangt, etc. in wezen niets anders zijn dan gedachten. Maar jij bent niet je gedachten, net zomin als jij je linkerbeen bent of je rechteroog. Voorbij het denken, voorbij de grenzen van de persoonlijkheid is je ware identiteit te vinden, het onbegrensde en tijdloze Bewustzijn dat je altijd bent en zult zijn. Die staat van Zijn is door karmische patronen, verlies van herinnering en door opvoeding en conditionering op de achtergrond geraakt van je bewustzijn. Daardoor lijkt het ver weg en nogal vaag. Maar het is je werkelijke Grond, altijd aanwezig en volstrekt onaangedaan door ‘het verhaal’ van je leven.

 

De werkelijkheid van wie je bent is dus heel concreet terwijl het ‘ik’, dat wij in het algemeen een centrale plaats toedichten, niet werkelijk bestaat. Het ‘ik’ is in wezen een verknoping van gedachten, gevoelens, herinneringen, associaties, intenties, etc. Het gevoel een ‘ik’ te zijn ontstaat doordat je geest zich identificeert met iedere lichamelijke sensatie en elke zintuigelijke indruk. Dat identificeren bestaat uit drie reacties: aantrekken, afstoten en niet reageren/neutraal. Alles wat aantrekkelijk lijkt, wil het vastklampen alles wat onaantrekkelijk lijkt wil het wegduwen en alles wat neutraal lijkt wil het ontkennen. Drie reacties die door de Boeddha zijn samengevat als begeerte, afkeer en onwetendheid en die hij zag als de bron van

al het menselijk lijden. Als je geregeerd wordt door die reactiepatronen klopt dat natuurlijk want je bent oneindig veel meer dan dit simpele keuzemenu dat in wezen maar één doel dient; beter overleven. Alle keuzes van ‘ik’ zijn er op gericht om je fysieke voortbestaan veilig te stellen en bedreigingen daarvan uit

de weg te gaan. Daarmee is dit ‘ik’-besef dus niet goed of fout maar functioneel binnen het doel waarvoor het is ontwikkeld. Maar je hebt er niets aan als het om de vraag gaat wie je feitelijk bent. Want wat je bent overstijgt en omvat de beperkte visie op je leven dat eigen is aan dit ‘ik’ denken.

 

Gewaar Zijn

 

Je bent niet je gedachten, niet je gevoelens, niet je lichaam. Jij bent datgene wat zich daarvan bewust is. Jij bent het Gewaarzijn zelf. Dat dit zo is wordt tijdens de stilte van een meditatie vaak al snel duidelijk. Je zit stil en gedachten komen en gaan. Ze trekken voorbij als wolken aan de hemel. En word je meegenomen door zo’n wolk van gedachten, dan is het niet moeilijk om die weer los te laten en terug te keren in de stilte en grenzeloze ruimte van eenvoudig Gewaar Zijn. Maar in de drukte van het dagelijks leven is dat een heel ander verhaal. Zoveel zintuiglijke indrukken, zoveel taken, tijdschema’s en volle programma’s waaraan je wilt voldoen. Hoe kan je in die drukte de stilte van Gewaarzijn bewaren?

 

Het heeft geen zin om ‘stil’ te proberen te zijn als je van binnen druk bent. Iedere poging om jezelf te veranderen of te verbeteren betekent dat je op voet van oorlog staat met jezelf. En dat helpt niet. Wat

wél werkt is om je helemaal gewaar te zijn van je drukte door je aandacht er vriendelijke op te richten,

je drukte te verwelkomen. En verder doe je niets. Dus: laat je gedachten voorbij razen, zie al je gevoelens als een waterval van kleuren, emoties en geluiden neerstorten in de onbegrensde oceaan van Bewustzijn. Je bent je gewaar en doet niets om daar iets aan te veranderen. Want voor het Onbegrensde Bewustzijn hoeft anders dan het is. Er is maar Eén Bewustzijn en daarbinnen vindt de hele schepping plaats. Alles is dus gemaakt van dit Grenzeloze Bewustzijn en daarom is het perfect precies zoals het is. Boos? Perfect boos. Bang? Perfect Bang. Verdrietig? Perfect verdrietig. Gelukkig? Perfect gelukkig.

 

Non-duaal Bewustzijn

 

Alles is volmaakt zoals het is omdát het is. Dit is moeilijk voor de duaal denkende geest te begrijpen en

nog minder te waarderen. Die wil een standpunt innemen tegenover dat wat het waarneemt. Maar de werkelijkheid is dat er geen tweedeling bestaat en dat alles – hoe schitterend en lief ook en hoe afgrijselijk en kwaadaardig ook – een uitdrukking is van dat Ene Bewustzijn. Het is juist die neiging van het ‘ik’ om te kiezen, om het ene te omhelzen en het andere af te wijzen, die tweedeling creëert. En daarmee strijd, afgescheidenheid, eenzaamheid en verlies over zichzelf afroept.

 

Aanvaarden

 

Door de stroom van gedachten en gevoelens in jezelf te verwelkomen – zonder je ermee te identificeren

– zal je merken dat de heftigheid van die stroom langzamerhand afneemt. Er ontstaan leegtes tussen de gedachten en gevoelens. Leegtes van niet ingevuld Bewustzijn ofwel Bewustzijn zonder vorm. Dan kan je zien dat alles wat je ziet en ervaart gemaakt is van hetzelfde Onbegrensde Bewustzijn als waar jijzelf van gemaakt bent. En dan is het nog maar een kleine stap naar de realisatie dat je altijd naar jezelf kijkt.

Jij bent Dat…

 

Alexander