Mindbleep #10 Niet de auto


Niet de auto - Mei 2015

Niet de auto…

 

Ik droomde stil te staan in een straat terwijl ik naar een auto keek die langs de stoeprand geparkeerd stond. Terwijl ik die wagen goed in mij opnam sprak een stem luid: “het gaat niet om de auto maar om de ruimte waarin die beweegt.”

 

Op dat moment schrok ik wakker en keek in het halfdonker om mij heen terwijl die woorden nog in mijn hoofd nagalmden en ik mij realiseerde hoe waar die zijn. Iedere zoeker op het spirituele pad is geneigd om ‘Het’, de Waarheid, God, Eenheid en ook non-dualiteit ‘ergens’ te zoeken. In de straten en steden van spirituele boeken, op Youtube, bij satsangs, in meditatie en leraren van verschillende pluimage. En daar is niets mis mee, die rondjes moeten wij zeker rijden, die zijn onmiskenbaar onderdeel van de weg. Tot het moment dat het tot je doordringt dat de weg niet ‘ergens’ toe leidt, geen eindpunt kent maar oplost in de non-duale werkelijkheid waar richting, tijd en afstand volstrekt zonder betekenis zijn. Want Non-dualiteit kent geen locatie, is daarom niet te bereiken en vragen naar de weg daarnaar toe is dus zoiets als het vragen naar de kleur van een kilometer.

 

Het hele raadsel van jouw identiteit, je bestemming en de zin van je bestaan laat zich niet oplossen langs het lineaire perspectief van het duale denken maar alleen door een simpele maar radicale verschuiving van perspectief waarbij jij bereid bent om zelf uit het middelpunt van je aandacht te vertrekken zodat het Licht van de Waarheid van wie je bent, kan dagen. Het gaat niet om jou maar om de ruimte waarin je (schijnbaar) beweegt. Jij bent geen auto maar de Leegte, het Open Gewaarzijn waarin de auto van je ik-bewustzijn rondjes draait op zoek naar ‘zichzelf’. Maar er is geen betekenis te vinden in de straten waarin je rondrijdt en het bouwjaar of model van jouw auto-ik doet er evenmin toe. Het gaat om wakker worden uit de droom van de zelf bedachte routes van je innerlijke TomTom en ontdekken dat je nooit van huis geweest bent.

 

En natuurlijk, vanuit non-duaal perspectief gezien ben je zowel deze ruimte áls het ‘ik’ waarmee je doorgaans geïdentificeerd bent. Maar omdat de identificatie met dit ‘auto-ik’ zo krachtig is, kan het geen kwaad om bewust een stap te zetten in de richting van disidentificatie met dit ‘ik’ en je te openen voor de non-duale werkelijkheid waarin je jezelf herkent als onbegrensd, open, tijdloos bewust-Zijn.

 

Wil je een stap zetten in die richting en je openen voor de onbegrensde ruimte van Non-duaal Gewaarzijn? Klik dan op deze Link en volg de meditatie ‘Loskomen van jezelf’.

 

Veel plezier!

 

Alexander