Mindbleep # 50 Hardhorend of Hart horend?

Reizigers op het spirituele pad lijden in het algemeen aan hardhorendheid. Ik bedoel daarmee dat we eindeloos luisteren naar de wijze – of niet zo wijze – woorden van leraren die ons ‘de Waarheid’ uit de doeken doen, dat we het ene na het andere boek verslinden op zoek naar dat ene ‘Verlichtende’ inzicht of dat we exotische reizen ondernemen in de hoop daar, ver weg, de goeroe of tempel te treffen waardoor onze ware aard eindelijk aan ons geopenbaard zal worden. Het streven en het verlangen dat daaraan ten grondslag liggen zijn oprecht en verdienen respect en waardering. Ten diepste is iedereen op zoek, of de persoon in kwestie dat nu beseft of niet. Ieder mens vervult – bewust of onbewust – de reis van de ziel door dit leven en de eindbestemming is altijd dezelfde; terugkeren in de grondeloze grond van non-duaal Gewaarzijn, DAT wat ook God genoemd kan worden zei het niet dat hedendaagse ego’s daar vaak zo hun negatieve connotaties bij hebben.

 

Non-duaal Gewaarzijn dus, dat is het doel. Het eigenaardige is dat het woord Non-duaal Gewaarzijn al impliceert dat die iets moet zijn dat overal al is. Niet duaal, niet hier wel en daar niet of wat minder. Nee, overal, altijd, in gelijke mate en volkomen. En hoewel alle teksten die er toe doen deze waarheid tot in het oneindige herhalen, interpreteert menig spiritueel zoeker ze als aansporing om non-duaal Gewaarzijn ‘ergens’ te zoeken. Ergens buiten zichzelf, liefst ver weg of pas te bereiken na langdurige inspanning. Zoals een pelgrim op zoek naar het heilige Shangri-La, het paradijs dat zich ergens achter de besneeuwde bergtoppen van de Himalaya moet bevinden.

 

Ego denken

Zolang we geïdentificeerd zijn met het denken dat zijn wortels heeft in de overlevingsoriëntatie van ego is die reflex om bevrijding, vervulling of ontspanning buiten onszelf te zoeken, onvermijdelijk. Gevangen in de oriëntatie van ego zijn we nimmer hier en nu maar altijd onderweg, heen en weer springend tussen fantasieën over de toekomst gebaseerd op herinneringen uit het verleden. Dat mechanisme werkt goed als het de bescherming van ons fysieke voortbestaan betreft. Het is echter totaal ongeschikt om te ontdekken wat we ten diepste zijn ver voorbij de geconditioneerde gedachtestroom van ego.

 

Ophouden met zoeken

Zolang je in spiritueel opzicht dus hardhorend bent en luistert met ego-oren naar spirituele wijsheid zul je onvermijdelijk de waarheid buiten jezelf zoeken. Heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees zul je je zielsverlangen om ‘thuis’ te komen buiten jezelf zoeken. Een zoektocht die in het geheim een heel andere doel dient namelijk het voortbestaan van hetzelfde ego wat je probeert achter je te laten. Want zolang je blijft zoeken is het voortbestaan van ego gegarandeerd. Ego’s willen wel zoeken maar niet vinden. Zodra we terugkeren bij Non-duaal Gewaarzijn houdt ego op te bestaan. Rustend in non-duaal Gewaarzijn vallen onze verhalen stil, verdampen onze wensen en onze angsten in de wetenschap dat ze geen realiteit zijn doch slechts als schaduwen op de muren van onze zelfgedroomde gevangenis. Rustend in Non-duaal Gewaarzijn realiseren we ons dat wij niet zozeer ‘iemand’ zijn maar altijd al volledig opgenomen en Eén met tijdloos Zijn. De dood van ego markeert daarom het begin van werkelijk Leven.

 

Hart horend

Wat te doen? Alle goedbedoelde aansporingen om ego los te laten ten spijt, zolang we denken dat te zijn zullen we daar nimmer in slagen. Ego kan niet over de grenzen van zijn bewustzijn heenkijken. Het enige wat ego over non-dualiteit weet is wat het daar zelf over fantaseert. Om toegang te krijgen tot de waarheid van wie je ten diepste bent dien je daarom allereerst af te stemmen op een andere frequentie van bewustzijn dan dat van ego namelijk de frequentie van je hartbewustzijn. In de tradities steevast aangeduid als de zetel van je ziel, tref je daar de oorspronkelijke en natuurlijk aanwezige wijsheid, liefde en mededogen aan waarnaar je al die tijd op zoek was. Zoals Jezus Christus zei:

 

“Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven.

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

(Johannes 14.6)

 

Niemand ontdekt zijn of haar ware essentie van non-duaal Gewaarzijn dan via de afstemming op het bewustzijn van de ziel.

Word daarom 'Hart horend'. Beëindig de zoektocht en keer de aandacht naar binnen. Ontspan het actieve denken, zak uit je hoofd en in je hart en luister naar de zachte stem van de ziel die daar te beluisteren valt. Leer je ziel kennen als de verbindingsschakel, de drempel tussen (bij wijze van spreken) aan de ene kant de ‘Leegte’, het niet-iets zijn van Non-duaal Gewaarzijn en aan de andere kant de wereld van vorm, van tijd en plaats. Merk op hoe anders je presentie is, hoeveel zachter, opener en tegelijkertijd helderder en doelgericht je handelt vanuit de afstemming op je ziel in plaats vanuit gewoonte of plicht. Rustend in het bewustzijn van de ziel genieten we vol-ledig van de enige werkelijkheid die – hoewel totaal ongrijpbaar – zo schijnbaar concreet vorm heeft gekregen in de schitterende tovertuin die wij de schepping noemen.

 

Ik wens je daarom van harte Hart horendheid toe.

 

Geleide meditatie

Geïnteresseerd in de afstemming op je ziel? Klik dan hier.