Alexander Zöllner


 

Art of Life Non-dualiteit en Zelfinzicht is een initiatief van Alexander Zöllner, spiritueel leraar, trainer en therapeut. Na een loopbaan in het commerciële bedrijfsleven verlegde hij in 1990 definitief zijn koers naar innerlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Gedurende 18 jaar gaf hij leiding aan Move a Mountain Bewustzijnstrainingen in zijn rol als initiator, trainer en therapeut.

Alexander volgde opleidingen Psychosynthese, Zijnsgeoriënteerde psychotherapie en bewustzijnstraining, Boeddhistische psychologie en de Radiant Mind Non-dual Teacher Training. Hij is NOBCO geregistreerd Master Practitioner Coach. In spiritueel opzicht bestaat zijn achtergrond uit langdurige scholing en beoefening van de Advaita-Vedanta filosofie, het Tibetaans Boeddhisme (Dzogchen), Zen en Rhidwan School (Almaas). Zijn passie is de bevordering van bewustzijnsontwikkeling als weg naar bevrijding, vermindering van lijden en naar zelfrealisatie.

Alexander is auteur van ‘Bevroren boeddha, gesmolten licht’ waarin de weg van bewustzijnsontwikkeling wordt beschreven.

In januari 2017 verscheen zijn ‘Handboek Non-duale Coaching & Therapie’, een theoretische en praktische toelichting op coaching en therapie op basis van non-duaal Bewustzijn.

 


Ger Wildering

Ger Wildering (1960/Leeuwarden) studeerde elektrotechniek aan de HTS en theologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen. Van 1993 tot 2018 was hij werkzaam als geestelijk verzorger bij de Nederlandse krijgsmacht en vanaf 2007 als trainer verbonden aan het vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht ‘Huize Beukbergen’ te Huis ter Heide. In 2014 promoveerde hij op een interdisciplinaire studie naar de morele vorming van militairen in de krijgsmacht.

Binnen coaching en training begeleidt hij mensen in het omgaan met belemmerende patronen in denken, voelen of doen. Hierbij steunt hij hen in een proces van bewustwording om zo meer innerlijke vrijheid en mogelijkheden te realiseren. Hij is geschoold in Zijnsgeoriënteerde vormen van coaching, systemisch opstellingenwerk en NLP. In 2017 voltooide hij de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding bij Art of Life. Hij voelt zich geïnspireerd door het Directe Pad zoals dat onderwezen wordt door Rupert Spira, Francis Lucille en Sri Atmananda.

 


Han van Eijk

Han van Eijk (1963/Willemstad) studeerde af als basisschoolleerkracht en vervolgens als middelbare-schooldocent Engels. Na deze studies begon zijn jeugdpassie te knagen en schoolde hij zich om tot grafisch vormgever. In dat vakgebied is hij sinds 1988 jaar werkzaam. Hij werkte de eerste tien jaar voor diverse studio’s en heeft sindsdien zijn eigen ontwerpbureau. Zijn creatieve talenten kan hij hierin ruimschoots verwezenlijken.

Sinds begin jaren 90 bezocht hij regelmatig de satsangs van o.a. de Advaita-leraar Alexander Smit en de workshops van de Britse filosoof en spiritueel leraar Douglas Harding. Vanaf 2014 nam hij achtereenvolgens deel aan de Non-duale Jaartraining, de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding en de Boeddha Mind Training, alle drie bij Art of Life. Zijn verlangen om zijn spirituele inzichten te delen met anderen, geeft hij sinds de tweede helft van 2018 vorm als coach en counselor bij Han van Eijk - coaching op basis van non-dualiteit. Non-dualiteit is leidend voor hem, vanuit het besef dat problemen niet zozeer vragen om een oplossing, maar juist om helemaal te worden ervaren binnen het onbegrensde Gewaarzijn dat wij zijn.