Artikelen


Download
Waarnemen als ulitieme intimiteit
Artikel in Tijdschrift Inzicht september 2015.
In de ultieme intimiteit van Waarneming lossen waarnemer en waargenomen object op in onbegrensd Bewustzijn dat geen ander doel kent dan te ervaren wat het Waarneemt. Ik kan niet zeggen dat ‘ik’ kijk, noch kan ik staande houden dat ik niet kijk want onbegrensd Bewustzijn heeft zichzelf vormgegeven als dit ‘ik’ dat kan kijken en zich gewaar kan zijn van Zichzelf. De waterdruppel in de oceaan herkent eindelijk zichzelf. De ultieme intimiteit van Waarnemen is niet verklaarbaar maar wel ervaarbaar op voorwaarde dat ik ook het onderscheid tussen dualiteit en non-dualiteit loslaat.
Waarnemen als ultieme intimiteit .pdf
Adobe Acrobat document 497.3 KB
Download
Volledige aanvaarding van het 'ik' luidt de bevrijding daarvan in.
Artikel Tijdschrift Inzicht september 2014
Niet loslaten van ego maar de onvoorwaardelijke aanvaarding schept de mogelijkheid om die psychische structuur te kunnen doorzien en herkennen als in wezen niets anders dan een modulatie van non-duaal Gewaarzijn.
Inzicht september 2014.pdf
Adobe Acrobat document 3.4 MB
Download
Als niets werkt, wat doe je dan?
Artikel in Tijdschrift Inzicht september 2015
Radicaal zelfonderzoek leidt naar de realisatie van non-duaal Gewaarzijn en de afwezigheid van degene die daar naar op zoek was. Non-duale coaching en therapie ondersteunen die zoektocht door de universele misvatting te ontrafelen die daaraan ten grondslag ligt. Deze bestaat uit de illusie van het bestaan van een afzonderlijk ‘ik’ dat verbetering, ontwikkeling of realisatie behoeft. Maar een illusie kan niet verbeterd worden, laat staan ‘verlicht’. Als die illusoire aanname van een eigen ‘ik’ op een misvatting berust dan zijn alle pogingen om die te verbeteren tot mislukken gedoemd. Als geen van onze inspanningen tot het gedroomde resultaat leidt; als niets werkt, openbaart zich paradoxaal genoeg het inzicht in wie wij ten diepste zijn.
Inzicht september 2015 Als niets werkt k
Adobe Acrobat document 316.8 KB
Download
Karakterstructuren
Een samenvatting van de karakterstructuren volgens de indeling van Alexander Lowen, grondlegger van de lichaamsgerichte psychotherapie.
Karakterstructuren.pdf
Adobe Acrobat document 805.9 KB