De essentie van Liefde en Wil

Non-dualiteit is een beetje technische term voor datgene waar deze hele schepping van gemaakt is. Non-dualiteit betekent niet-twee en verwijst naar het inzicht dat de schepping voortkomt uit Een ‘energie’ die zich uitdrukt in de miljoenen vormen, kleuren, geluiden, gedachten en gevoelens die wij dagelijks om ons heen waarnemen. Non-dualiteit, is daarmee een prachtig raadsel want hoewel het Eén is, manifesteert het zich als twee; de wereld van dualiteit zoals dag en nacht, mooi of lelijk, jong of oud, etc.

 

Die paradox doet zich niet alleen voor op het abstracte niveau van ‘de schepping’, maar ook in onszelf. Bewustzijn van Eenheid – en het verlangen naar hereniging met die Eenheid – noemen wij ‘Liefde’. Ieder mens is op zoek en het uiteindelijke doel van die zoektocht is de hereniging met die Eenheid, het ‘thuiskomen’ bij jezelf.

 

De energie om die zoektocht te volbrengen noemen wij Wilskracht. Het is het dynamische aspect van de Ene energie en ook het dynamische aspect van de schepping. Zonder Wilsenergie geen schepping, geen ontwikkeling of verandering. In wezen is wilskracht liefde in vorm, liefde met een richting en doel.

 

Liefde en Wil

 

Wij beschikken allemaal over die zuivere energie van liefde en van wil want ze behoren tot de basis van alles wat bestaat en dus ook van onszelf. Toch voelt dat dikwijls anders. Wij voelen ons lang niet altijd liefdevol naar onszelf of anderen omdat ons hart op slot zit. We hebben slechte herinneringen aan de momenten dat wij onbevangen ons hart openden voor anderen of hebben van onze opvoeders geleerd dat het naïef en onverstandig is om zomaar lief te hebben.

 

Voor onze wilskracht, de wil om het leven te vieren, er van te genieten en te gaan doen wat ons hart ons ingeeft, geldt vaak een soortgelijke belemmering. In een vroeg stadium van ons leven hebben wij geleerd dat al te veel levenslust en daadkracht niet gewaardeerd werden, terwijl braaf zijn en gehoorzamen aan de wil van anderen op goedkeuring konden rekenen.

 

Die conditionering van onze oorspronkelijke energie van Liefde en Wil belemmert onze levenslust, liefde en daadkracht in ons volwassen leven. De basis is echter nog steeds ongeschonden aanwezig, ongeacht onze ervaringen of conditionering. Het enige wat wij te doen hebben is om die te ontdoen van oude aannames en herinneringen die al lang geen relatie meer hebben met de realiteit van dit moment.

 

De Verbinding

 

De Verbinding van komende zondag staat in het teken van je opnieuw verbinden met de bron van Liefde en Wil in jezelf. Met behulp van enkele eenvoudige oefeningen bevrijd je jezelf van onbewuste blokkades en open je de weg naar het leven van je hart en je wil in de wereld van NU. Tot het programma behoren een korte inleiding, meditatie en visualisatie. Het wordt mooi, verdiepend en ontspannend.

Reactie schrijven

Commentaren: 0