Non-duale Coaching & Therapie Opleiding

Grensverleggend en inspirerend vanuit het hart

 • Kennismaken met de visie en betekenis van non-dualiteit voor coaching en therapie.
 • Zelf de bevrijdende effecten ervaren van non-duaal bewustzijn op je zelf- en wereldbeeld.
 • Integratie van de non-duale visie en werkvormen in je werk als coach of therapeut.

“Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen
maar door te beseffen wie je ten diepste bent.”
(Eckhart Tolle)

Geluk

Iedere vraag van een cliënt is in wezen een vraag naar het vinden van geluk. Door opvoeding en conditionering zijn wij overtuigd geraakt dat geluk ergens buiten ons te vinden moet zijn. We zoeken het in een bezit of in prestaties, op de beurs en in relaties. Maar echte voldoening ontspanning en geluk zijn niet te vinden door ze in de buitenwereld na te jagen. Ze vallen ons ten deel door beperkende zelfbeelden los te laten en het contact te herstellen met wie wij ten diepste zijn. De non-duale benadering van coaching en counseling voert direct terug naar die bron en is daardoor grensverleggend en inspirerend vanuit het hart.

Gratis kennismakingsworkshop

Leusden, donderdag 8 september 2016 van 14.00 tot 17.15 uur. Maak kennis met de non-duale visie, ervaar zelf enkele werkvormen en bespreek de effecten met Alexander. Adres: Landgoed Heuvelkamp, Kerkweg 7, 3844 RH Leusden. Inschrijven kan via email: info@artoflife.nu

 

Voorbij de persoonlijkheid

Non-duale coaching omvat meer dan de toepassing van enkele technieken. Het is een radicale shift in de visie op je cliënten, op de achtergrond van hun vragen en op de manieren om daar effectief mee om te gaan. De non-duale benadering kijkt verder dan het ego van de cliënt en ziet dat als in wezen een constructie van de mind zonder werkelijke grond. Niet de verbetering van de persoonlijkheid staat op de voorgrond maar het contact met wie de cliënt ten diepste is: vrij en niet-geconditioneerd bewustzijn. Leven en werken vanuit het contact met die essentie, leidt tot een geheel nieuw zelf- en wereldbeeld, opent het hart, inspireert tot nieuw gedrag en is de bevrijding van veel onnodig lijden. Non-duale coaching is gebaseerd op vier uitgangspunten:

 1. Ieder mens is op zoek naar zichzelf
 2. Ieder mens is een unieke uitdrukking van het Ene niet-geconditioneerd bewustzijn
 3. Leven vanuit het contact met die Bron is een duurzame bron van geluk
 4. Zelfinzicht, aanvaarding en mededogen zijn de weg

Achtergrond

Non-duale coaching is een antwoord op het diepste verlangen van ieder mens om zichzelf te zijn. Alleen dit ‘thuiskomen bij onszelf’ leidt daadwerkelijk tot de vrijheid, rust en geluk die wij lange tijd zochten. Non-duale coaching is daarom niet gericht op het verbeteren of aanvullen van het bestaande zelfbeeld van de cliënt maar op het loslaten en de bevrijding daarvan. Dit betekent dat aannames en verwachtingen worden verkend en doorzien als gedachtepatronen uit het verleden die geen relatie hebben met de werkelijkheid van dit moment. Deelnemers ontdekken dat het geconditioneerde zelfbeeld zelf de bron is van de vragen en kwesties waarmee zij worstelen. Non-duale coaching voert uiteindelijk naar het inzicht dat het ‘ik’ – net als alle gedachten en gevoelens – een concept is zonder werkelijke grond.

 “Alles wat je denkt dat je bent, dat ben je niet.”
(Sri Nisargadatta Maharaj)

Non-duale spiritualiteit

In de Opleiding is de wijsheid van non-duale spirituele stromingen, zoals Advaita-Vedanta en het boeddhistische Dzogchen samengebracht bij moderne inzichten in de aard en werking van bewustzijn. Bronnen daarvoor zijn neurowetenschap, mindfulness en ontwikkelingspsychologie. Uitgangspunten daarbij zijn:

 • Je bent niet je gedachten of gevoelens maar het bewustzijn waarin die verschijnen en weer verdwijnen
 • Materie, gedachten en gevoelens zijn te beschouwen als gestolde vormen van bewustzijn
 • ‘Nu’ is de enige realiteit en de bron van inspiratie
 • Open aandacht voor ‘wat-is’ is de basis voor effectief denken, voelen en handelen
 • Mededogen is de transformerende kracht voor innerlijke groei en zelfrealisatie
 • Ontspanning, welbevinden en geluk zijn gegeven zodra wij volledig onszelf durven zijn

Aanvaarding

Kenmerkend voor deze benadering is het geloof in de kracht van onvoorwaardelijke aanvaarding van ‘wat is’ en vooral van onszelf. Die grondhouding maakt het mogelijk om alle gedachten, gevoelens en behoeften te verwelkomen. Non-duale Coaching en Therapie is dus geen snelweg naar ‘Verlichting’, niets kan worden overgeslagen, alle onderdelen van de structuur van ego zijn welkom. Door die houding kunnen die getransformeerd en doorzien worden voor wat ze zijn: vormen van bewustzijn die aandacht nodig hebben om tot rust te kunnen komen of te transformeren naar hun oorspronkelijke kwaliteiten zoals creativiteit, spontaniteit, plezier en levenslust.

 “De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens
als iets wat van de rest is afgescheiden,
een soort optisch bedrog van bewustzijn.”
(Albert Einstein
)

Resultaten

De non-duale benadering van coaching kenmerkt zich door de combinatie van helderheid en mededogen, precisie en effectiviteit. De werkwijze voert in snel tempo naar een shift in bewustzijn die direct toegang geeft tot ervaring van innerlijke vrede, eenvoud, plezier en geluk. Afgescheidenheid maakt plaats voor verbondenheid, gewoonte en sleur worden vervangen door ontspanning en creativiteit en helder inzicht en mededogen winnen het van manipulatie en dwang.

Artikel Tijdschrift voor Coaching

Lees meer over de achtergrond en visie van non-duale coaching en klik hier.

Structuur van de opleiding

De Opleiding start 2 keer per jaar in februari en oktober en bestaat uit:
- 6 blokken van 2 dagen, waarvan 2 residentieel. De 4 blokken zonder overnachting vinden plaats in Amersfoort.
- 1 blok van 3 dagen residentieel in Centrum Athanor te Lochem.

Onderwerpen

Tijdens de Opleiding worden de zes fundamenten van non-dualiteit in relatie tot coaching en therapie behandeld te weten:

 • De ontstaansgeschiedenis van ego en de relatie met non-duaal bewustzijn
 • Bevrijding en transformatie van de grondstructuur van ego
 • Werken met duaal, verruimd en non-duaal bewustzijn
 • Existentiële vragen over leven, identiteit en zingeving vanuit non-duaal perspectief
 • Wegnemen van obstakels om non-duaal bewustzijn te ervaren
 • Contemplatie, stilte en meditatie als directe weg naar puur gewaar zijn
 • Ervaren van de paradox van Eenheid en absolute uniciteit van ieder mens

Elke bijeenkomst staat steeds in het teken van een specifieke fase van een coachtraject met de daarbij behorende werkvormen te weten: kennismaking, relatie opbouwen, coachvraag verdiepen, realisatie en leven in Nu, verleden loslaten, actualiseren en toepassing.

Kennis en ervaring

Deelnemers maken kennis met de mens- en levensvisie van non-duale spirituele stromingen in boeddhisme (Dzogchen) en Hindoeïsme (Advaita) en verdiepen hun inzicht in de werking van bewustzijn gebaseerd op neurowetenschap en westerse ontwikkelingspsychologie. Deelnemers doen ervaring op met een breed scala aan werkvormen en krijgen die ook uitgereikt waardoor men aan het eind van de opleiding over een ruim arsenaal aan oefeningen beschikt om zelf toe te passen. Daartoe behoren inquiries, visualisaties, meditaties en lichaamswerk. Een syllabus en een beknopte verplichte boekenlijst bieden theoretische achtergrond. Regelmatig contact met een studiegenoot ondersteunt de integratie van de ervaringen. Twee leertherapiesessies maken verplicht onderdeel uit van de training.


Blok 1. Wat is ‘ik’? (2 dagen)

Ego of de persoonlijkheid neemt een centrale plaats in bij coaching en begeleiding. Maar wat is ‘ik’? Waaruit is het opgebouwd en wie of wat zijn wij voorbij dit zelfbeeld? Onderwerpen en werkvormen:

 • Visie, doel en kenmerken van non-duale begeleiding
 • Coaching vanuit drie perspectieven: duaal-, verruimd- en non-duaal bewustzijn
 • Kennismaking met verruimd zelfbeeld voorbij de grenzen van ego
 • De transformerende kracht van ‘puur’ luisteren en spreken
 • Houding als instrument voor non-duale coaching
 • Inquiry
 • Shamata-Vipassana meditatie
 • Vaststellen van egosterkte, contra-indicaties en van het doel van begeleiding

 

Blok 2. De wijsheid van mededogen (2 dagen, residentieel)

Non-dualiteit is het inzicht in de Eenheid (niet tweeheid) van vorm en leegte, materie en energie of bewustzijn en het individu. Volledige acceptatie, het wegvallen van elk oordeel, is de weg die terugvoert naar de realisatie van deze werkelijkheid. Onderwerpen en werkvormen:

 • Afstemmen op de bron van innerlijke wijsheid en mededogen in jezelf
 • Innerlijke wijsheid en het Dagelijks Zelf
 • Werken met ‘overdracht’ op jezelf, de wereld en op non-dualiteit
 • De betekenis en kracht van ‘niet-doen’ in non-duale begeleiding
 • Meditatievormen voor de ontwikkeling van mededogen

 

Blok 3. Het geconditioneerde zelf en zijn strategieën (2 dagen)

Ongewild en onbewust zijn wij gevormd door vroege aannames over onszelf, de wereld en de relatie tussen die twee. Inzicht in in die grondstructuur van ego is noodzakelijk om het contact met het open en pure non-duale Bewustzijn te kunnen ervaren. Onderwerpen en werkvormen:

 • De reis van de ziel; de ontstaansgeschiedenis van ego vanuit een non-duaal perspectief
 • Werken met de core-identity van ego: het geconditioneerde zelf, zijn kernovertuigingen en de strategie
 • Begeleiding bij het doorzien en loslaten van de core-identity van ego
 • De ‘val’ als therapeutisch instrument
 • De transformerende kracht van aandacht en aanvaarding
 • Niet-doen als basis voor meditatie

 

Blok 4. Non-dualiteit en vragen over zingeving, doel en identiteit (2 dagen)

Iedere hulpvraag is in wezen een existentiële vraag. Het non-duale perspectief levert een fundamenteel nieuwe visie op wie wij ten diepste zijn en daarmee op de betekenis van het leven. Onderwerpen en werkvormen:

 • Innerlijke wijsheid als antwoord op levensvragen
 • De drie vormen van existentieel lijden en geluk
 • Herleiden van psychologische vragen naar existentiële kwesties
 • De transitie van armoede- naar rijkdombewustzijn; van overleven naar vrijuit leven
 • Non-dualiteit als antwoord op het schijnbare dilemma tussen Worden of Zijn

 

Blok 5. Compleet in het Nu  (2 dagen, residentieel)

Nu het ego doorzien is als een constructie van de mind, bestaat de volgende stap uit het stabiliseren van die realisatie. Hier tekent zich een natuurlijk rustpunt af. De aandacht gaat uit naar de ontmanteling van de obstakels die het contact met non-duaal Gewaarzijn belemmeren. We doen onderzoek naar de wijze waarop ego zich per moment weer opbouwt, en we beoefenen een serene levenshouding. Onderwerpen en werkvormen:

 • Compleet in het moment door het verleden af te ronden
 • Obstakels om non-duaal bewustzijn te ervaren
 • Ontmantelen van het spirituele Superego
 • De Skandha’s ,bouwstenen van de illusie van ‘ik’
 • Sereniteit en gelijkmoedigheid als basis voor begeleiding
 • ‘Emptiness’ als bron van geluk
 • Meditatie: Tijdloos NU

Blok 6. De wereld, dat ben jij! (3 dagen, residentieel)

Het eenvoudige ‘zo-zijn’ is uiteindelijk het antwoord op al onze vragen. Dit blok draagt dan ook het karakter van een retraite. We oefenen met deconstructie; werkvormen die de client direct terugvoeren naar non-duaal Gewaarzijn. Door onze verankering in non-duaal Gewaarzijn zijn wij in staat om ons hart te openen voor het lijden en het geluk van de wereld om ons heen. Onderwerpen en werkvormen:

 • Deconstructieve gespreksvoering
 • Deconstructie van gefixeerde zelfbeelden
 • Werken met Koans voor zelfrealisatie
 • Vergroten van de capaciteit om gelukkig te zijn en lijden niet te ontkennen
 • Openen van het hart voor het geluk en het lijden van de wereld om je heen
 • Meditatie ‘Het Ultieme Medicijn’

Blok 7. Rust in Zijn, doe wat je wilt. (2 dagen)

De laatste stap in de begeleiding bestaat uit de concretisering van alle inzichten en ervaringen. Wat wil je cliënt ten diepste en hoe kan jij de realisatie daarvan ondersteunen? Om die vragen te beantwoorden is het van belang om helder te zijn over de plaats van Wilskracht in de context van non-dualiteit. Wie wil, en wat wil er ten diepste? Onderwerpen en werkvormen:

 • Het verlangen van de Ziel
 • Herontdekking en toe-eigenen van de essentie van Liefde en Wilskracht
 • Liefde en Wil als uitdrukking van de non-duale werkelijkheid
 • Intimiteit van eenvoudig Zijn
 • Meditatie: ‘Eeuwige presentie’

 

Opleidingsresultaten

De Leergang leidt op tot non-duaal Coach of Therapeut. Tot de ontwikkelpunten behoren:

 • De non-duale visie tot een doorleefde ervaring maken
 • Werken met de diepte structuur van de psyche
 • Omgaan met zingevingsvragen
 • Faciliteren van leven vanuit non-duaal bewustzijn
 • Werkvormen voor de ontwikkeling van non-duaal bewustzijn leren toepassen in de coachpraktijk
 • Meditatievormen waaronder Mindfulness, Vipassana en ‘non-meditation’
 • Momenten van zelfrealisatie

Reacties van deelnemers

Voor reacties van deelnemers klik hier

Voor wie?

De Opleiding is ontwikkeld voor coaches en therapeuten, trainers en HR managers en voor mensen die zich vanuit hun spirituele achtergrond tot coach willen ontwikkelen. Zij herkennen dat de transformatie van non-duale concepten naar een levenshouding in de praktijk een ontwikkelingsweg is waarbij het vasthouden aan de egostructuur het grootste obstakel is. Om die reden aanvaarden zij dat onderzoek, doorzien en loslaten van die structuren onderdeel is van hun spirituele ontdekkingsreis.

Voorwaarden voor deelname

Deelnemers hebben enige ervaring met coaching of counseling óf hebben een sterke affiniteit met non-dualiteit en willen die omzetten naar praktische toepassing. Deelnemers zijn bereid tot zelfreflectie en het onderzoeken van bestaande zelf- en wereldbeelden in relatie tot zichzelf en als coach/therapeut. De studiebelasting – voorbereiding, studie, leertherapie en coachgesprekken met een medestudent beslaat ongeveer 40 uur naast de uren voor het bijwonen van de trainingsdagen.

Werkwijze

Art of Life ontwikkelt opleidingen, trainingen, retraites en biedt individuele begeleiding aan op het snijpunt van spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. De werkwijze is geïnspireerd door de wijsheid van boeddhisme, zen en christendom en op moderne vormen van bewustzijnsontwikkeling vooral het werk van Almaas, Zijnsoriëntatie, Kwantum Psychologie en Radiant Mind. Deze zienswijzen zijn samen gebracht zonder die als kant en klare leerstellingen te presenteren. ‘Onderzoek en behoud het goede’ is de leidraad op deze weg van bewustzijnsontwikkeling.

Begeleiding

De training wordt begeleid door Alexander Zöllner bijgestaan door Daan Limburg.
Alexander is spiritueel leraar, trainer en NOBCO geregistreerd Senior Practitioner Coach. Als voormalig eigenaar van Move a Mountain Bewustzijnstrainingen ontwikkelde hij onder andere een 2-jarige Coachopleiding. Coaching en begeleiding vanuit non-duaal perspectief is een volgende stap naar integratie van de essentie van spirituele principes in het dagelijks leven. Voor meer informatie over zijn achtergrond en opleiding klik hier.

Praktisch

Plaats: De 2-daagsen zonder overnachting vinden plaats in Amersfoort. De 2-daagsen met overnachting vinden plaats in centrum Samaya, te Werkhoven. De 3-daagse is residentieel en wordt gehouden in Centrum Athanor te Lochem.

Data
Voorjaar 2016: 11-12 april, 6-7 juni, 5-6 september, 10-11 oktober, 7-8 november, 17-19 december 2016.
Najaar 2016:
31 oktober-1 november, 12-13 december 2016, 23-24 januari, 6-7 maart, 10-11 april, 21-23 mei en 18-19 juni 2017.

Kosten: Particulier € 3105,- /via werkgever € 3450,- inclusief accommodatiekosten, syllabus, werkboek met oefeningen en 2 non-duale leertherapiesessies. Exclusief ca. € 50,- aanschaf verplichte literatuur. De opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepsopleiding. Betaling in termijnen is mogelijk.

NOBCO: Deelnemers ontvangen 28 accreditatiepunten, toegekend door de NOBCO.
CRKBO: De Masterclass is een door CRKBO geregistreerde beroepsopleiding en is daarom fiscaal aftrekbaar.

Inschrijven en informatie klik hier

Na inschrijving ontvangt u een intakeformulier en opdrachtbevestiging.

De Algemene Voorwaarden van Art of Life met betalingsvoorwaarden en klachtenprocedure treft u hier aan.

 

 

b