Masterclass Non-dual Coaching & Counseling

Grensverleggend en inspirerend vanuit het hart

 • Kennismaken met de visie en betekenis van non-dualiteit voor coaching en therapie.
 • Zelf de bevrijdende effecten ervaren van non-duaal bewustzijn op je zelf- en wereldbeeld.
 • Integratie van de non-duale visie en werkvormen in je werk als coach of therapeut.

“Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen
maar door te beseffen wie je ten diepste bent.”
(Eckhart Tolle)

Geluk

Iedere vraag van een cliënt is in wezen een vraag naar het vinden van geluk. Door opvoeding en conditionering zijn wij overtuigd geraakt dat geluk ergens buiten ons te vinden moet zijn. We zoeken het in een bezit of in prestaties, op de beurs en in relaties. Maar echte voldoening ontspanning en geluk zijn niet te vinden door ze in de buitenwereld na te jagen. Ze vallen ons ten deel door beperkende zelfbeelden los te laten en het contact te herstellen met wie wij ten diepste zijn. De non-duale benadering van coaching en counseling voert direct terug naar die bron en is daardoor grensverleggend en inspirerend vanuit het hart.

Gratis kennismakingsworkshop

Leusden, dinsdag 24 mei 2016 van 14.00 tot 17.15 uur. Maak kennis met de non-duale visie, ervaar zelf enkele werkvormen en bespreek de effecten met Alexander. Adres: Landgoed Heuvelkamp, Kerkweg 7, 3844 RH Leusden. Inschrijven kan via email: info@artoflife.nu

 

Voorbij de persoonlijkheid

Non-duale coaching omvat meer dan de toepassing van enkele technieken. Het is een radicale shift in de visie op je cliënten, op de achtergrond van hun vragen en op de manieren om daar effectief mee om te gaan. De non-duale benadering kijkt verder dan het ego van de cliënt en ziet dat als in wezen een constructie van de mind zonder werkelijke grond. Niet de verbetering van de persoonlijkheid staat op de voorgrond maar het contact met wie de cliënt ten diepste is: vrij en niet-geconditioneerd bewustzijn. Leven en werken vanuit het contact met die essentie, leidt tot een geheel nieuw zelf- en wereldbeeld, opent het hart, inspireert tot nieuw gedrag en is de bevrijding van veel onnodig lijden. Non-duale coaching is gebaseerd op vier uitgangspunten:

 1. Ieder mens is op zoek naar zichzelf
 2. Ieder mens is een unieke uitdrukking van het Ene niet-geconditioneerd bewustzijn
 3. Leven vanuit het contact met die Bron is een duurzame bron van geluk
 4. Zelfinzicht, aanvaarding en mededogen zijn de weg

Achtergrond

Non-duale coaching is een antwoord op het diepste verlangen van ieder mens om zichzelf te zijn. Alleen dit ‘thuiskomen bij onszelf’ leidt daadwerkelijk tot de vrijheid, rust en geluk die wij lange tijd zochten. Non-duale coaching is daarom niet gericht op het verbeteren of aanvullen van het bestaande zelfbeeld van de cliënt maar op het loslaten en de bevrijding daarvan. Aannames en verwachtingen worden doorzien als gedachtepatronen uit het verleden die geen relatie hebben met de werkelijkheid van dit moment. We ontdekken dat het geconditioneerde zelfbeeld zelf de bron is van onze problemen en dat het ‘ik’ eveneens een concept is zonder werkelijke grond.

 “Alles wat je denkt dat je bent, dat ben je niet.”
(Sri Nisargadatta Maharaj)

Non-duale spiritualiteit

In de Masterclass is de wijsheid van non-duale spirituele stromingen, zoals Advaita-Vedanta en het boeddhistische Dzogchen samengebracht bij moderne inzichten in de aard en werking van bewustzijn. Bronnen daarvoor zijn neurowetenschap, mindfulness en ontwikkelingspsychologie. Uitgangspunten daarbij zijn:

 • Je bent niet je gedachten of gevoelens maar het bewustzijn waarin die verschijnen en weer verdwijnen
 • Materie, gedachten en gevoelens zijn te beschouwen als gestolde vormen van bewustzijn
 • ‘Nu’ is de enige realiteit en de bron van inspiratie
 • Open aandacht voor ‘wat-is’ is de basis voor effectief denken, voelen en handelen
 • Mededogen is de transformerende kracht voor innerlijke groei en zelfrealisatie
 • Ontspanning, welbevinden en geluk zijn gegeven zodra wij volledig onszelf durven zijn

Aanvaarding

Kenmerkend voor deze benadering is het geloof in de kracht van onvoorwaardelijke aanvaarding van ‘wat is’ en vooral van onszelf. Die grondhouding maakt het mogelijk om alle gedachten, gevoelens en behoeften te verwelkomen. Daardoor kunnen die getransformeerd en doorzien worden voor wat ze zijn: vormen van bewustzijn die aandacht nodig hebben om tot rust te kunnen komen of te transformeren naar hun oorspronkelijke kwaliteiten zoals creativiteit, spontaniteit, plezier en levenslust.

 “De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens
als iets wat van de rest is afgescheiden,
een soort optisch bedrog van bewustzijn.”
(Albert Einstein
)

Resultaten

De non-duale benadering van coaching kenmerkt zich door de combinatie van helderheid en mededogen, precisie en effectiviteit. De werkwijze voert in snel tempo naar een shift in bewustzijn die direct toegang geeft tot ervaring van innerlijke vrede, eenvoud, plezier en geluk. Afgescheidenheid maakt plaats voor verbondenheid, gewoonte en sleur worden vervangen door ontspanning en creativiteit en helder inzicht en mededogen winnen het van manipulatie en dwang.

Artikel Tijdschrift voor Coaching

Lees meer over de achtergrond en visie van non-duale coaching en klik hier.

Structuur van de opleiding

De Masterclass start 2 keer per jaar in februari en oktober en bestaat uit:
- 5 blokken van 2 dagen zonder overnachting in Amersfoort.
- 1 blok van 3 dagen inclusief verzorging en overnachting in Centrum Samaya te Werkhoven.

Onderwerpen

In de Masterclass worden de zes fundamenten van non-dualiteit in relatie tot coaching en therapie behandeld te weten:

 • De ontstaansgeschiedenis van ego en de relatie met non-duaal bewustzijn
 • Bevrijding en transformatie van de grondstructuur van ego
 • Werken met duaal, verruimd en non-duaal bewustzijn
 • Existentiële vragen over leven, identiteit en zingeving vanuit non-duaal perspectief
 • Wegnemen van obstakels om non-duaal bewustzijn te ervaren
 • Contemplatie, stilte en meditatie als directe weg naar puur gewaar zijn
 • Ervaren van de paradox van Eenheid en absolute uniciteit van ieder mens

Elke bijeenkomst staat steeds in het teken van een specifieke fase van een coachtraject met de daarbij behorende werkvormen te weten: kennismaking, relatie opbouwen, coachvraag verdiepen, doorwerken, actualiseren en toepassing.

Kennis en ervaring

Deelnemers maken kennis met de mens- en levensvisie van non-duale spirituele stromingen in boeddhisme (Dzogchen) en Hindoeïsme (Advaita) en verdiepen hun inzicht in de werking van bewustzijn gebaseerd op neurowetenschap en westerse ontwikkelingspsychologie. Deelnemers doen ervaring op met een breed scala aan werkvormen en krijgen die ook uitgereikt waardoor men aan het eind van de opleiding over een ruim arsenaal aan oefeningen beschikt om zelf toe te passen. Daartoe behoren inquiries, visualisaties, meditaties en lichaamswerk. Een syllabus en een beknopte verplichte boekenlijst bieden theoretische achtergrond. Regelmatig contact met een studiegenoot ondersteunt de integratie van de ervaringen. Twee leertherapiesessies maken verplicht onderdeel uit van de training.


Blok 1. Wat is ‘ik’? (2 dagen)

Ego of de persoonlijkheid neemt een centrale plaats in bij coaching en begeleiding. Maar wat is ‘ik’? Waaruit is het opgebouwd en wie of wat zijn wij voorbij dit zelfbeeld? Onderwerpen en werkvormen:

 • Visie, doel en kenmerken van non-duale begeleiding
 • Coaching vanuit drie perspectieven: duaal-, verruimd- en non-duaal bewustzijn
 • Kennismaking met een verruimd zelfbeeld
 • De transformerende kracht van ‘puur’ luisteren en spreken
 • Houding als instrument voor non-duale coaching
 • Inquiry
 • Shamata-Vipassana meditatie
 • Vaststellen van egosterkte, contra-indicaties en van het doel van begeleiding

 

Blok 2. De wijsheid van mededogen (2 dagen)

Non-dualiteit is het inzicht in de Eenheid (niet tweeheid) van vorm en leegte, materie en energie of bewustzijn en het individu. Volledige acceptatie, het wegvallen van elk oordeel, is de weg die terugvoert naar de realisatie van deze werkelijkheid. Onderwerpen en werkvormen:

 • De bron van innerlijke wijsheid en mededogen in jezelf
 • Innerlijke wijsheid en het Dagelijks Zelf
 • Werken met ‘Overdracht’ op de non-duale realiteit
 • Obstakels om non-duaal bewustzijn te ervaren
 • De effectiviteit van ‘niet-doen’
 • Non-duale meditatievormen

 

Blok 3. Het valse zelf en zijn strategieën (2 dagen)

Ongewild en onbewust zijn wij gevormd door vroege ‘pre-verbale’ aannames over onszelf, de wereld en de relatie daartussen. Inzicht in en bevrijding van die grondstructuur van ego herstelt het contact met ons diepste Zelf, puur en open Bewustzijn. Onderwerpen en werkvormen:

 • De ontstaansgeschiedenis van ego vanuit een non-duaal perspectief
 • Werken met de grondstructuur van ego: het geconditioneerde zelf, kern overtuigingen en de strategie
 • ‘De Val’ als therapeutisch instrument
 • De Skandha’s ,bouwstenen van de illusie van ‘ik’
 • De transformerende kracht van aandacht en aanvaarding

 

Blok 4. Non-dualiteit en vragen over zingeving, doel en identiteit (2 dagen)

Iedere hulpvraag is in wezen een existentiële vraag. Het non-duale perspectief levert een fundamenteel nieuwe visie op onze identiteit en op de betekenis van het leven. Onderwerpen en werkvormen:

 • Drie vormen van existentieel lijden
 • Innerlijke wijsheid als bron voor levensvragen
 • Non-dualiteit als antwoord op het schijnbare dilemma tussen Worden of Zijn
 • Wilskracht als expressie van de Non-duale werkelijkheid
 • Terugkeren en toe-eigenen van de essentie van Liefde en Wil
 • Meditatievormen voor de ontwikkeling van mededogen

 

Blok 5. Contemplatie, meditatie en directe zelfrealisatie (2 dagen)

Het ‘zo-zijn’ is uiteindelijk het antwoord op al onze vragen en zoeken. Ontspannen in de werkelijkheid van het moment, zonder manipulatie van onszelf of de ander, is de directe weg naar ontspanning, vrijheid en geluk. Tijdens dit blok maak je kennis met de directe weg van zelfrealisatie. Onderwerpen en werkvormen:

 • Verkennen en loslaten van fixaties
 • Ontmantelen van het spirituele Superego vanuit non-duaal perspectief
 • Deconstructie van gefixeerde zelfbeelden
 • Aanvaarding van lijden als weg naar bevrijding
 • Compleet in het moment, het verleden afronden
 • Contemplatie op conditionering
 • Non-meditation

 

Blok 6. De wereld, dat ben jij! (3 dagen)

De ‘View’ het inzicht dat er slechts Eén Bewustzijn is, opent de mogelijkheid om volop te genieten van het leven, precies zoals dat zich ontvouwt. In de praktijk betekent het dat wij tijd, aandacht en geduld moeten beoefenen om deze werkelijkheid te integreren. Onderwerpen en werkvormen:

 • Deconstructieve gespreksvoering
 • Werken met Koans voor zelfrealisatie
 • Liefde als uitdrukking van de non-duale werkelijkheid
 • Vergroten van de capaciteit om gelukkig te zijn en lijden niet te ontkennen
 • Sereniteit en gelijkmoedigheid als basis voor begeleiding
 • Meditatie op Tijdloos NU

 

Opleidingsresultaten

De Masterclass leidt op tot non-duaal Coach of Counselor. Tot de ontwikkelpunten behoren:

 • De non-duale visie tot een doorleefde ervaring maken
 • Werken met de diepte structuur van de psyche
 • Omgaan met zingevingsvragen
 • Faciliteren van leven vanuit non-duaal bewustzijn
 • Werkvormen voor de ontwikkeling van non-duaal bewustzijn leren toepassen in de coachpraktijk
 • Meditatievormen waaronder Mindfulness, Vipassana en ‘non-meditation’
 • Momenten van zelfrealisatie

Reacties van deelnemers

Voor reacties van deelnemers klik hier

Voor wie?

De Masterclass is ontwikkeld voor therapeuten, coaches, trainers en HR managers en voor mensen die zich vanuit hun spirituele achtergrond tot coach willen ontwikkelen.

Voorwaarden voor deelname

Deelnemers hebben ervaring met coaching of counseling óf hebben een sterke affiniteit met non-dualiteit en willen die omzetten naar praktische toepassing. Deelnemers zijn bereid tot zelfreflectie en het onderzoeken van bestaande zelf- en wereldbeelden in relatie tot zichzelf en als coach/therapeut. De studiebelasting – voorbereiding, studie, leertherapie en coachgesprekken met een medestudent beslaat ongeveer 40 uur naast de uren voor het bijwonen van de trainingsdagen.

Werkwijze

Art of Life ontwikkelt opleidingen, trainingen, retraites en biedt individuele begeleiding aan op het snijpunt van spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. De werkwijze is geïnspireerd door de wijsheid van boeddhisme, zen en christendom en op moderne vormen van bewustzijnsontwikkeling vooral het werk van Almaas, Zijnsoriëntatie, Kwantum Psychologie en Radiant Mind. Deze zienswijzen zijn samen gebracht zonder die als kant en klare leerstellingen te presenteren. ‘Onderzoek en behoud het goede’ is de leidraad op deze weg van bewustzijnsontwikkeling.

Begeleiding

De training wordt begeleid door Alexander Zöllner bijgestaan door Daan Limburg.
Alexander is spiritueel leraar, trainer en NOBCO geregistreerd Senior Practitioner Coach. Als voormalig eigenaar van Move a Mountain Bewustzijnstrainingen ontwikkelde hij onder andere een 2-jarige Coachopleiding. Coaching en begeleiding vanuit non-duaal perspectief is een volgende stap naar integratie van de essentie van spirituele principes in het dagelijks leven. Voor meer informatie over zijn achtergrond en opleiding klik hier.

Daan Limburg is trainer, conflictbemiddelaar en NOBCO gecertificeerd coach (Senior Practitioner). Na zijn studie rechten volgde hij diverse opleidingen op het gebied van strategisch management en coaching aan de Universiteit Utrecht. Daan was van 1999 tot 2006 als trainer en coach verbonden aan De Baak Management Centrum VNO-NCW. Hij werkt sinds 2006 als zelfstandig coach, trainer en bemiddelaar. In 2015 nam hij deel aan de  Masterclass Non-dual Coaching. Het onderscheidende en verrijkende perspectief van non-duale coaching was aanleiding voor hem om zich hier verder in te verdiepen en uit te willen dragen. Voor meer informatie over zijn achtergrond klik hier.

Praktisch

Plaats: De 2-daagsen vinden plaats in Amersfoort. De 3-daagse is residentieel en wordt gehouden in Centrum Athanor te Lochem.

Data
Najaarstraining 2015
: 26-27 oktober, 30 november-1 december 2015, 18-19  januari, 7-8 maart, 18-19 april en 20-22 mei 2016.
Voorjaar 2016: 11-12 april, 6-7 juni, 5-6 september, 10-11 oktober, 7-8 november, 17-19 december 2016.
Najaar 2016:
31 oktober-1 november, 12-13 december 2016, 23-24 januari, 6-7 maart, 10-11 april, 21-23 mei  2017.

Kosten: Particulier € 2950,- /via werkgever € 3350,- inclusief accommodatiekosten, syllabus, werkboek met oefeningen en 2 non-duale leertherapiesessies. Exclusief ca. € 50,- aanschaf verplichte literatuur. De opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepsopleiding. Betaling in termijnen is mogelijk.

NOBCO: Deelnemers ontvangen 28 accreditatiepunten, toegekend door de NOBCO.
CRKBO: De Masterclass is een door CRKBO geregistreerde beroepsopleiding en is daarom fiscaal aftrekbaar.

Inschrijven en informatie klik hier

Na inschrijving ontvangt u een intakeformulier en opdrachtbevestiging.

De Algemene Voorwaarden van Art of Life met betalingsvoorwaarden en klachtenprocedure treft u hier aan.