Art of Life Coaching

De kunst om weer jezelf te zijn

There is no way to happiness, happiness is the way … boeddhistisch gezegde

Art of Life Coaching is een uitnodiging om ‘thuis’ te komen bij jezelf en van daaruit je leven vorm te geven. Coaching bij Art of Life schept helderheid in kwesties die spelen in je werk en in leven. Je gaat jezelf beter begrijpen, ontdekt wat je werkelijk wilt en ontwikkelt persoonlijke kwaliteiten. Je bevrijdt je van oude zelfbeelden en beperkende overtuigingen. De werkwijze is ervaringsgericht en dat garandeert dat je na enkele gesprekken al daadwerkelijke veranderingen opmerkt in de manier waarop je met jezelf, met anderen en met je leven omgaat.

Mogelijke onderwerpen voor coaching zijn:

 • Je bent altijd druk maar vraagt je af waar je leven eigenlijk over gaat.
 • Je vindt dat je niets te klagen hebt maar bent regelmatig niet gelukkig.
 • Je vermoedt dat je veel meer in huis hebt dan wat je nu laat zien.
 • Je wilt meer genieten maar voelt je geremd of neerslachtig.
 • Je weet wel wat je niet wilt, maar niet wat je wel wilt.
 • Ondanks alle mensen om je heen voel je je eenzaam en niet werkelijk gezien.
 • Je wilt innerlijke conflicten of oude kwesties oplossen.

‘What you resist, persist…’

Ieder mens komt ze tegen en meestal onverwacht; situaties die ons confronteren met tegenslag of verlies, ons vervullen met verdriet, verwarring en onzekerheid. Aanvankelijk trachten we die ‘negatieve’ gevoelens en gedachten te ontkennen, naar de achtergrond te schuiven of letterlijk ‘weg te werken’. We maken ons druk, doen er nog een schepje bovenop, gaan vaker op vakantie of vullen de agenda tot de nok met leuke activiteiten. Meestal zonder veel resultaat, want de regel luidt: ‘what you resist, persist..’

Acceptatie

Wat wel werkt is tijd nemen om echt stil te staan bij jezelf. Tijd om de blik naar binnen te richten en de gevoelens en gedachten die daar huizen met vriendelijke aandacht te onderzoeken. De sleutel voor dit werk is de volledige acceptatie van ‘wat is’ en vooral van jezelf. Als wij niet langer proberen om onszelf anders te laten zijn dan wij zijn, ontstaat innerlijk de ruimte om effectief om te gaan met onze verlangens, verdriet, verwachtingen en zelfbeelden. Dan zijn die gedachten en gevoelens niet langer een sta in de weg voor ons geluk, iets waar we vanaf moeten, maar richtingwijzers op de weg terug naar ons zelf.

De sleutel voor dit werk is de volledige acceptatie van ‘wat is’ en vooral van jezelf.

 

Essentie

Er is een groot verschil tussen wie je in oorsprong was en wie je geworden bent. In je volwassen leven zijn die twee sporen uit elkaar gaan lopen. Door opvoeding en opleiding zijn wij geïdentificeerd geraakt met onze persoonlijkheid. Die is echter samengesteld uit zelf- en wereldbeelden uit je verleden. Het doel van Art of Life Coaching is om je weer in contact te brengen met je essentie; dat wat je in oorsprong bent. Dat is jouw echte basis, de onwrikbare grond van je bestaan waar ieder mens in wezen naar op zoek is. Het is ook de bron van belangrijke kwaliteiten voor je persoonlijke groei, zoals wilskracht, creativiteit en compassie.

NU

We nemen het NU als de basis voor je innerlijke ontdekkingsreis. Onderweg onderzoeken wij de vragen die je bezighouden, kwesties die spelen, de onaffe zaken die erkenning zoeken. Iedere vraag is welkom en interessant omdat, zoals Carl Jung eens opmerkte, iedere psychologische vraag in feite een vraag is naar zingeving en betekenisgeving. Stil staan bij je verleden is geen doel op zich. We besteden er net zoveel aandacht aan als nuttig is om je ervan te bevrijden. De aandacht is vooral gericht op wie je Nu bent, wat je Nu wilt en hoe je dat Nu vorm wilt geven.

Resultaat

 • Inspiratie, zingeving en visie op je leven
 • Innerlijke groei en loslaten van beperkende gedachten
 • Aansluiting vinden op de bron van je eigen Wijsheid
 • Meer ontspanning, voldoening en plezier
 • Daadwerkelijk gaan doen waar je hart naar verlangt
 • Evenwicht vinden tussen actie en ontspanning

Werkwijze

Art of Life Coaching is gebaseerd op westerse psychologie en oosterse filosofie. Kenmerkend is dat wij niet bezig zijn met het aan- of afleren van gedrag of denkwijzen. De kracht schuilt juist in onvoorwaardelijke acceptatie van wie je bent. De waarheid van jezelf waar laten zijn is een bewezen effectiever pad naar verandering dan jezelf nieuw gedrag of denkwijzen aanleren. Als onderdeel van de gesprekken maak ik gebruik van zelfonderzoek (inquiries), visualisaties,  meditatie en opdrachten om tussen de sessies door mee te oefenen.

ReAttach

Als onderdeel van de begeleiding bied ik, als daar aanleiding voor is, de protocollaire ReAttach behandeling aan.
ReAttach is een korte, niet probleem gerichte vorm van begeleiding die gericht is op de verwerking van trauma’s en emotionele blokkades waarvan de aanwezigheid zich toont in steeds terugkerende emotionele reacties op gebeurtenissen in het dagelijks leven (schema’s). Door een combinatie van sensorische stimulatie en denkopdrachten wordt het brein in staat gesteld om onverwerkte ervaringen, meestal uit het verleden, alsnog te transformeren en te veranderen in een herinnering zonder verdere lading. Het resultaat is minder stress, helderheid in denken, minder gevoelig voor impulsen van buitenaf. De behandeling bestaat uit 5 sessies verspreid over ca. 2 maanden. Deze behandelingen kunnen naar keuze en in overleg integraal onderdeel uitmaken van de coachsessies of als op zichzelf staand traject worden doorlopen.
Meer over ReAttach is te vinden op www.reattach.nl

Voor wie?

Art of Life Coaching is een geïnspireerde vorm van begeleiding voor mensen die op zoek zijn naar richting, zingeving en ontspanning. Je innerlijke groei kent pieken en dalen, is soms confronterend maar altijd inspirerend en vervullend. Als je je grenzen wilt verleggen, verlangt naar innerlijke groei en je daarvoor actief wilt inzetten dan is Art of Life Coaching een weg voor jou.

Begeleiding

Alexander Zöllner is Senior Practitioner Coach aangesloten bij de NOBCO en heeft 20 jaar ervaring als coach en trainer. Voor informatie over achtergrond en opleiding, klik hier.

Kennismaken

Aan coaching gaat een vrijblijvend kennismakingsgesprek vooraf. De sessies bestaan uit gesprekken van ca. 75 minuten. Na het 3e gesprek vindt een evaluatie plaats.

Plaats

De sessies vinden plaats in Dwingeloo of  in praktijkruimtes in Zwolle of Leusden. Andere locaties zijn eveneens bespreekbaar.

Kosten

- Indien privé betaald € 95,- per sessie.
- Indien vergoed door de werkgever € 185,- per sessie.
Tarieven zijn inclusief 21% BTW

Aanmelden

Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek kan door een email te sturen naar info@artoflife.nu Telefonisch ben ik bereikbaar via 06-53700930.