Groeien in Bewust Zijn

Art of Life is een centrum voor non-duale bewustzijnsontwikkeling en innerlijke groei. De trainingen, retraites en individuele begeleiding zijn gebaseerd op een vruchtbare ontmoeting tussen de wijsheid van oosterse filosofie en de kennis van westerse psychologie. Hierdoor ontstaat een effectief en eigentijds pad voor integrale ontwikkeling dat nieuw elan, diepgang en inspiratie geeft aan je leven.

Verlichting is,
de onvoorwaardelijke aanvaarding van jezelf
om te ontdekken dat dit niet bestaat.
(Alexander)

Psychologie en Nonduale Spiritualiteit

De programma’s en begeleiding van Art of Life zijn geïnspireerd door ontwikkelingspsychologie en de wijsheid van non-duale spiritualiteit.
Ontwikkelingspsychologie schept een helder kader om de ontstaansgeschiedenis van ego te begrijpen en biedt aanknopingspunten om je te bevrijden van de beperkende aannames en gedragspatronen waaruit ego is samengesteld.
Non-duale spiritualiteit gaat een stap verder en brengt je in contact met je essentie, dat wat je ten diepste bent. Deze zelfrealisatie opent je hart, verlicht je ziel en ontspant je geest. Meditatie, Contemplatie en Zelfinzicht zijn de hulpmiddelen. Persoonlijke bloei, plezier en mededogen het resultaat. Lees meer over deze visie en werkwijze van Alexander in de:

Geluk

Veel van wat wij nastreven leidt wel tot tijdelijke bevrediging, maar is niet werkelijk vervullend. In deze tijd van toenemend bewustzijn groeit het besef dat duurzame ontspanning, geluk of welbevinden zich niet buiten ons bevinden noch af te dwingen zijn door inspanning of streven. Ze vallen ons ten deel wanneer wij de zoektocht staken en terugkeren bij onszelf. Daar, in de stilte van ‘zo-zijn’, vinden we de rust die wij lang zochten, ontdekken wij dat liefde, blijheid en vriendelijkheid inherent tot onze natuur behoren, en vinden we antwoorden op essentiële vragen over wie wij zijn en wat de betekenis is van ons leven. Lees hier meer over de visie op bewustzijnsontwikkeling van Art of Life .

1 Video en 2 Radio Interviews

Bekijkt het video interview met Alexander voor de website en podcast Non-dualiteit.nl op 6 januari 2016. Klik hier.

Beluister de radio interviews met Alexander over Non-dualiteit!
1. Wat is Non-dualiteit? Klik hier
2. Wat is ‘Verlichting’? Klik hier

Publicatie: Handboek Non-duale Coaching en Therapie

Een overzicht van achtergronden, visie en werkwijze van coaching en therapie vanuit een non-duaal perspectief. Aangevuld met tal van werkvormen, visualisaties en meditaties is dit een praktische basis voor coaches en therapeuten die vanuit een non-duale visie willen werken.

Presentatie op zaterdag 21 januari 2017

De publicatie gaat gepaard met een themaworkshop over dit onderwerp in Amersfoort.
Informatie is hier te vinden.

De Weg

Uitgangspunt is dat we niet de neerslag zijn van ons verleden. Ongeacht onze persoonlijke geschiedenis zijn liefde, blijheid, inspiratie, en de kracht om ons leven naar eigen wens vorm te geven, ongeschonden en rijkelijk voorhanden. Het leven vormgeven op basis van die innerlijke rijkdom is een kunst. Het is een levenskunst die het resultaat is van bewustzijnsontwikkeling en innerlijke groei gebaseerd op meditatie, contemplatie en zelfonderzoek.

  1. Meditatie voert terug naar je essentie, dat wat je ten diepste bent.
  2. Contemplatie voert je voorbij het conceptuele denken en geeft ruimte aan de stem van je wijsheidsgeest, als een bron van liefde en inspiratie.
  3. Zelfonderzoek neemt de obstakels weg die het contact met je essentie en je inspiratie versluieren.

Non-duale Spiritualiteit

Non-duale Spiritualiteit is de eeuwenoude wijsheid van Hindoeïsme (Advaita Vedanta), Zen en Tibetaans Boeddhisme (Dzogchen) die leidt tot het inzicht dat de wereld van naam en vorm een constructie is van de geest en geen werkelijke grond heeft, in wezen is zij ‘leeg’. Dat geldt evenzeer voor het ego dat, hoewel schijnbaar solide, feitelijk geen substantie heeft. Non-duale spiritualiteit ziet de splitsing tussen ego en de wereld als een illusie en de bron van alle lijden. Het universum is in werkelijkheid één omvattend proces van voortdurende ontvouwing en creatie waarin niets op zichzelf staat en ieder mens een uitdrukking is van dezelfde Bron of Energie. Dit inzicht vindt nu ook bevestiging in de wereld van kwantumfysica en neurowetenschap.  Lees hier meer over non-dualiteit.